GÖÇ YASASI KALDIRILMALI, TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKAL YAŞAMA GEÇİLMELİDİR

0
111

Göç Yasası ile yasa tasarısı mecliste ivedilik almış, ancak daha sonra gündeme getirilmemiştir. Gayrı ahlaki, adaletsiz, bölücü, ayrıştırıcı bu yasanın en başından beri böyle olduğu belli iken çalışanlara dayatılması en büyük yanlıştı.

Önce yargı mensupları, Sayıştay başkanı ve üyeleri yasa dışına çıkarılmıştı. Sonra KTHY, ETİ çalışanları, şimdi ise doktorların çıkarılması için yasa tasarısı meclise getirilmiştir. Yasanın doktorlar için kaldırılması önerilirken, aynı zamanda genel sağlık sigortası yasası gündeme getirilerek aslında doktorlara verilecek paranın hizmet alacak hastalardan alınması düşünüldüğü açıktır. Böylece doktorlar için iyileştirme yapılmış gibi görüntüsü çizilirken halkın sırtına bir yük daha bindirilecektir.

Tüm çalışanlara dayatılan kuralları içeren bu adaletsiz yasanın uygulanmaz bir yasa olduğu açıktır.  Bu yasanın hatalı olduğu, amacına ulaşmadığı her vesile ile tüm siyasi partiler tarafından da ortaya konulmuştur. İstisnasız muhalefette olan her siyasi parti, bu yasayı ortadan kaldırmak için söz verirken, iktidara gelen hükümetler ise kıvırtmayı, takiye yapmayı seçmiştir.

Göç Yasası bugün yine sadece doktorlar gündemiyle meclise getirilmiştir. Oysa durum ortadadır. Bu ayırımcı yasa tüm çalışanlar için kabul edilemezdir. KTOEÖS’ün de içerisinde olduğu ve tüm çalışanlar için GÖÇ YASASININ değişiklik önerisi 17 Haziran 2014 tarihinden berridir meclise sunulmuştur. Doğrusu bu yasanın tüm çalışanlar için, ADALETİN TESCİLİ için KALDIRILMASIDIR.

Fakirleştirmenin hızla arttığı, dar gelirlilerin hızla dibe itildiği, alım gücünün %50 eridiği, dövizin şahlandığı bir dönemde Göç Yasasının kaldırılması, Tüm Çalışanlara Sendikalaşma ve Toplu Sözleşme Hakkının verilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Popülistçe atılan politik adımları hazmetmek mümkün değildir. KTOEÖS olarak adaletsizliklerin sürmesine sessiz kalmayacağımızı bildirir, UBP-DP Hükümetini sağduyuya adım atmaya çağırırız.

KTOEÖS Yönetim Kurulu