TC ELÇİSİ KKTC EĞİTİM BAKANI MI OLDU?

0
238

Milli Eğitim Bakanlığı Doğu Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde diğer üniversitelerinde katılımı sağlanarak  “KKTC’de Temel Eğitim Programı Geliştirme” projesinin başlatıldığı söylenmişti. DAÜ, UKÜ ve NEÜ yetkilileri sendikamızı ziyaret etmiş ve eğitim programlarını revize etme, geliştirme, yerelleştirme, basitleştirme anlayışı ile yeni ders kitaplarının yazılacağı ortaya koyarak destek istemişti.

 

KTOEÖS olarak eğitimde yapılacak her iyileştirmeye katkı koyma kararlılığımızın bir gereği, Eğitim Bakanlığının ve DAÜ’nün ortak imzalı çağrısıyla 21-22 Şubat tarihinde yapılan “KKTC Temel Eğitim Programı Geliştirme Hazırlık Çalıştayı komisyonlarında yer almıştık. Oluşan 13 komisyonun tümünde yer alarak çalıştaya maximum katkı koymuştuk. Çalıştayın ilk aşamasında nasıl bir insan yetiştirileceği, öğrenme-öğretme yaklaşımlarının ne olacağı, var olan sistemin güçlü ve eksik yanlarının neler olduğu, yazılacak müfredatların taşıyacağı felsefi anlayışın ve içeriğinin ne olacağı birlikte belirlenmişti. Projenin 2.aşamasında Ders Kitapları Yazım Komisyonları kurulup kitapların yazımına geçileceği bildirilmişti.

 

Bizden destek alınarak başlatılan ve 2.5 milyon kaynak ayrıldığı söylenilen bu projenin yeni yazım komisyonları gizlice oluşturulmuş, bizlere haber verilmemiştir. Projenin tam kim tarafından finanse edildiği ve amacın ne olduğu net ortaya konmamıştır. Bizden destek istenmesine rağmen 2.aşamaya geçilince Eğitim Bakanlığı bile devre dışı bırakılmıştır.

 

Çağdaşlık, yerelleştirme, basitleştirme, gibi gerekçelerle Ders Kitaplarının değişeceğini ortaya koyanların maskesi düşmüştür. AKP’nin gizli projesi su yüzüne çıkmıştır. Müfredat programları netleşmeden Ders Kitapları Eğitim Bakanlığı bile dışlanarak yazılmak istenmektedir. İlahiyat, Külliye derken şimdi de muazzam bir para harcayarak TC ELÇİLİĞİ “Temel Eğitim Ders Kitaplarını” yeni demokrasi ideolojisiyle yazmak istemektedir. Eğitim Şura kararlarında Milli Eğitim Yasasının 22. Maddesi (TC eğitim sistemi ile KKTC eğitim sisteminin aynileştirilmesi) kaldırılmasına rağmen Elçiliğin tavrı ve dayatmasını Eğitim Bakanlığı kabul ediyor mu? Hükümet bu politikanın bir yerinde var mı?  Sendikamız asimilasyoncu bu dayatmaları kabul etmeyeceğini defalarca ortaya koymuştur. Gizlice asimilasyon, entegrasyon politikalarını her alana yaymaya çalışan TC Elçiliği ve boyun eğen eğitim bakanlığını şiddetle kınarız. Devlet okullarını aylarca öğretmensiz, müdürsüz, muavinsiz, hademesiz, sekretersiz bırakan ama her misyonerlik çalışmalarına kaynak bulan bu anlayışın niyeti deşifre olmuştur. Takiyeci bir anlayışla Kıbrıs Türk Toplumu yararınaymış gibi dayatılan bu politikaları kabul etmeyeceğiz. Külliyeye, Misyonerliğe oluk gibi para akıtan ama ÖĞRETMENDEN tasarruf yaptırarak, halkın çocuklarına fatura kesmeyi maharet sanan bu anlayışın karşısında olmaya devam edeceğiz.

 

TC Elçiliğinin gizli projesi haline gelen “Temel Eğitim Ders Kitapları Projesinden desteğimizi çektiğimizi,  Elçiliği Sünni ve her türlü dayatmalarına, asimilasyoncu yaklaşımlarına boyun eğmeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

 

 

 

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)