Bu Memleket Bizim Platformu: “Biz siyasi maceralar, kan, gözyaşı, göçler, acılar, savaşlar değil, BARIŞ istiyoruz”

0
216

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Birleşmiş Milletler gözetiminde iki toplum
arasında yapılan görüşmelerde karşılıklı varılan uzlaşılar tek çözüm modelinin iki toplumun
siyasi eşitliğine dayanan federasyon olduğunu göstermiştir.

Federasyon çözüm modeli Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve iki toplum tarafından
da destek gören, Annan Planı’nda Kıbrıs Türk toplumu tarafından da onaylanmış bir
modeldir. Crans Montana’da Kıbrıs Rum liderliğinin olumsuz tutumu nedeni ile sonuca
ulaşılmaması, federasyon çözümünün geçersiz olduğu anlamını taşımamaktadır. Bunun
akabinde Berlin’de iki toplum liderinin BM Genel Sekreteri ile yaptıkları son görüşmede,
federal çözüme ulaşma konusunda her iki taraf da karşılıklı uzlaşmaya varmış olup, içerik
kamuoyu ile de paylaşılmıştır.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin
çözüm konusunda adadaki iki topluma yardımcı olması, bölge istikrarı ve dünya barışına
önemli katkı sağlayacaktır. Son dönemde Türkiye yetkilileri ve müdahalelerle Kıbrıs Türk
toplumunun tepesine yönetici olarak oturtulanların, federasyon tezinin bittiği ile ilgili
açıklamaları görüşmelerden kaçma, çözümsüzlük çözümdür anlayışını egemen kılma,
Türkiye’nin onay verdiği Birleşmiş Milletler kararları ile iki tarafın karşılıklı uzlaşmaya
vardıkları federasyon çözüm temelini reddetme ve Kıbrıs sorununun Türkiye’nin bir iç siyaset malzemesi yapılması anlamı taşımaktadır.

Sonu belli olmayan siyasi maceralara yönelmenin Kıbrıslılara hiçbir faydası olmadığı
gibi, bu tip girişimler siyasi gerginlik ve sıcak çatışma yaratma ortamına zemin
hazırlayacaktır. Milliyetçi, ötekileştirici söylemler ve suçlama oyunlarının hiçkimseye faydası
yoktur. “Rum-Yunan ikilisi, ihanet söylemleri, milliyetçi sembol fetişizmi” gibi söylem ve
eylemler Kıbrıs sorununu çözmez. Önemli olan, samimiyet ve karşılıklı işbirliği imkanlarının
yaratılması ile birlikte, BM, AB ve uluslararası destekle en gerçekçi çözüm olan birleşik
federal Kıbrıs’a ulaşmaktır.

Kıbrıs Türk Toplumunun kaybedecek zamanı yoktur.

Biz siyasi maceralar, kan, gözyaşı, göçler, acılar, savaşlar değil, BARIŞ istiyoruz.

Saygılarımızla,

Bu Memleket Bizim Platformu