Göç Yasası = Hak Gaspı, Sosyal Travma

0
114

AKP’nin Kıbrıslı Türkleri yok etmek için hükümete armağan ettiği Göç Yasası’nın yarattığı sosyal, ekonomik eşitsizlik toplumun genelini içine çekerek fakirleştirmeye devam etmektedir.

Göç Yasası toplumun emekçi ve üreten kesimini mutsuz etmiştir. Çalışanlar arasında eşitlikten uzak, adaletsiz bir ayrım yaratmıştır. Toplumun alım gücünü aşağı çekmiş, esnaf ve üretici kendi kaderine terkedilmiştir. Vatandaşların sosyal hayatını olumsuz etkilemiş, yaşam standartlarını düşürmüştür.

Hükümet, KTTO, Sanayi Odası ve İŞAD gibi kurumların desteği ile emekçilerin omuzlarına basarak Göç Yasası’nın yarattığı travmayı eli kolu bağlı izlemekte, sermayeye ise vergi affını ise kolayca getirebilmektedir.

Hükümet sadece eşitlik, ayrımcılık ve adaletsizlikle ilgili nutuk atmayı bilmektedir. Eşitsizlik, ayrımcılık ve adaletsizliği ortadan kaldıracak bir proje geliştirmekten acizdir.

Göç Yasası sadece ekonomik bir yıkım değil, bir hak gaspı serüveni ve sosyal bir travmadır. 12 bin TL’nin üstünde maaş çeken cumhurbaşkanı, başbakan, vekil, müdür, müsteşar, bağımsız kurum başkanları ve müşavirlerin emekçiyi anlamaması doğaldır.

Yaratılan ekonomik yıkım ortada dururken Maliye Bakanlığı’na – hazırlık ödeneği, Karpaz kira ödeneği, sorumlu öğretmen ödenekleri ve ek ders ödenekleri ile ilgili bağnaz ve yasadışı tutumu ikinci bir mağduriyet yaratmıştır. Öğretmen hem angarya çalıştırılmakta, hem de emeğin karşılığını almamaktadır.

Öğretmen öğretmendir. Öğretmenler Yasası’nda var olan tüm haklar öğretmenin geneli için uygulanmalıdır. Kişi ve kurumların uhdesi yasaların üzerinde değildir. Başbakan’ın ve Maliye Bakanı’nın ödeneklerle ilgili yapmış olduğu açıklamalar hala gazete sayfalarını süslemekteyken, hükümetin yasa ile ilgili, değişiklik önerilerini sunmaması ve öğretmenin bir bölümüne ayrımcılık yaparak hazırlık ödeneği vermemesi kamu görevini kötüye kullanmaktan başka bir şey değildir. 2011 sonrası öğretmenlere ahlaka, adalete, yasaya uymayacak şekilde, savcılık görüşü olumlu olmasına rağmen ödeme yapılmamaktadır.

Hükümeti yaptığı yanlıştan dönmeye çağırır, Göç Yasası’nın ortadan kaldırılması için eylem planı oluşturmasını talep ediyoruz. Biz öğretmenler yasal hakkımızın gasp edilmesine seyirci kalmayacağız.

 

KTÖS Genel Sekreteri                                                                                 KTOEÖS Genel Sekreteri                    Şener Elcil                                                                                                             Vedat Tek