Asimilasyon ve Entegrasyon Politikalarına İzin Vermeyeceğiz

0
482

Kendi toplumunun yaşadığı sorunları görmezden gelen UBP, kuklası ve işbirlikçisi olduğu AKP ile birlikte uyguladıkları yanlış nüfus politikalarına devam edeceklerini yüzleri kızarmadan söyleyebiliyorlar.

Bu nüfus politikası ülkedeki kriminal olayların artmasının, sağlık hizmetlerinde ve hastanelerde sıkıntılar yaşanmasının, eğitimin yetersizliğinin, işsizliğin ve göçün tetiklenmesinin en büyük sebebidir. 18 Ocak 2013 tarihinde Toplumsal Varoluş Hareketi olarak UBP’nin vatandaşlık politikaları ve sonuçları ile ilgili eylemimizde yapılan vatandaşlıkların toplam sayısını 5100 olduğunu açıklamıştık. Fakat bugün bu sayı 5200’ü aşmıştır.

Her Bakanlar Kurulu toplantısında pervazsızca dağıtılan vatandaşlıklar sebebiyle gençlerimiz bugün göç ederken, hastanelerde yetersiz kalan sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntılara çare üretilmezken, yapılan tüm istihdamlara rağmen okullarda öğretmen eksikliği yaşanırken, bazı okullarda hala tuvalet bulunmazken nüfusun daha da artırılması neye hizmettir? 

Soruyoruz, Sn. Bakan’ın dediği gibi askerlik nedeni ile mi? Çağdaş dünyanın hiçbir yerinde bu nedenden dolayı vatandaşlık verildiği görülmedi. Sn. Bakan sadece kendisini değil, halkımızı da dünyanın gözünde komik duruma düşürmektedir. Verilen vatandaşlıkların, bizim gibi dar ekonomili ülkelerde ekonomiye katkısı nedir? Verilen vatandaşlıklar ekonomiyi canlandırmamakta, aksine ucuz emek yaratmakla beraber işsizliği getirmekte ve ülke gençliğinin göçüne neden olmaktadır. 

İşbirlikçi UBP’nin yaptığı bu pervasızca vatandaşlıklar, asimilasyon ve entegrasyon politikalarının bir ürünüdür. Yaptıkları icraatlarla halkı canından bezdiren ve umutlarını tüketen anlayış ile toplumu göç yollarına düşürenler kendi beceriksizliklerini çok daha büyük bir yanlış yaparak nüfus yapısını da değiştirerek demografik yapıyı da ipotek altına almaktadır. 

Toplumsal Varoluş Hareketi asla UBP ve AKP’nin asimilasyon ve entegrasyon politikalarına ve dayatmalarına izin vermeyecektir.

 

Toplumsal Varoluş Hareketi