İlahiyat Kolejinde Neler Oluyor ? Eğitim Bakanlığı Yetkilileri Cevap Veriniz!

0
73

Hala Sultan İlahiyat Kolejinde geçtiğimiz günlerde öğrencilere bir broşür dağıtılmıştır. Bu broşürde;   ‘Hala Sultan Dershanesi Açılıyor!’. Yaz okulu ( 31 Temmuz- 25 Ağustos), toplam 120 saat ders. Okul dönemi YGS-LYS programı 11 ve 12. sınıflara yönelik. Bursluluk sınavı 2 Haziran 2017.” bilgisi yer almaktadır.

Sayın Eğitim Bakanlığı yetkililerine soruyoruz;

  1. Okullarda dersane açmak yasal değildir. Bu okul için yasalar geçerli değil midir?
  2. Bu dersaneyi kim ya da kimler yönetecektir?
  3. Öğretmenleri nereden gelecektir?
  4. Yaz okulundaki derslerin içeriği nedir?
  5. Bu okuldaki yurtları kim yönetmektedir?
  6. Yurttaş yetiştirme işini yavaş yavaş vakıflara, tarikatlara mı bırakıyorsunuz?
  7. Mahkeme kararına rağmen, anayasaya, yasalara ve Milli Eğitim yasasına rağmen, bu okulda sürdürülen yapı Eğitim Bakanlığını ortadan kaldıran bir durum mudur, değil midir?
  8. Kolej olduğu iddiasını ortaya koyuyorsunuz da nasıl olur da okullara gönderdiğiniz genelgenizle bu okulun 9. sınıfına diploma derecelerine göre 90 öğrenci alacağınızı duyuruyorsunuz? Diğer kolejlere böyle bir olanak tanıyor musunuz?
  9. Aileler bizzat elçilik eliyle örgütleniyor ve kışkırtılıyor mu?
  10. Toplumu dönüştürmeye yönelik olan, talep var, ihtiyaç var denilerek vatandaşları ayrıştıran, eşit vatandaşlığı ortadan kaldıran bu durumu geçmiş eğitim bakanı hazmedemediğini açıklamıştı. Şu anki Sayın Eğitim  Bakanı hazmediyor mu?

 

Bu ülkede hükümet edenler, dayatma entegrasyon politikalarına boyun eğmiş, harfiyen uygulamış ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmeye ‘katkı’ sağlamıştır. Eğitimde özelleştirme ve ticarileşme, eğitimin giderek paranın satın alabileceği bir mal haline getirilmesi, kamusal eğitimin bilinçli olarak niteliksizleştirilmesi, kamusal alanlara kriz bahanesiyle kemer sıkma politikalarının uygulanması, eğitim müfredatının içinin boşaltılarak muhafazakarlaştırma ve gericileştirilmesi, kamusal hizmet veren öğretmenlerin itibarsızlaştırılması, haklarının budanması, sendikaların yıpratılması, örgütlenmesinin engellenmesi, bu dönüşümü sağlama çalışmalarında en büyük ve önemli kısmını oluşturmaktadır.

KTOEÖS olarak ilahiyat kolejiyle başlatılan bu dönüştürme çalışmalarına karşı her türlü mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtir,

Bizlere biçilen ve giydirilmeye çalışılan bu gömleği asla giymeyeceğimizi ve  bu topluma bunun zorla giydirilmeye çalışılmasına da asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha ortaya koyar,

Ülkemizde ÇAĞDAŞ, LAİK, DEMOKRATİK, PARASIZ, NİTELİKLİ KAMUSAL EĞİTİM  için

sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha haykırırız!

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)