Ek sınav rüşveti ve partizanlık devam ediyor

0
89

Okullar Öğretmensiz, İnşaatlar bitirilmemiş ama Ek sınav rüşveti ve partizanlık devam ediyor.  Bu rezalete seyirci kalmayacağız.

 

    Bakanlar Kurulu kararları ile eğitim yöneteceğini sananlar, devlet okullarını kaosa sürükleyecek şekilde hareket etmeye devam etmektedir.

   Her öğrencimizin başarısına göre nitelikli kamusal eğitim alması gerekmektedir. Bakanlar Kurulunun eğitime yaptığı siyasi müdahaleler  sistemindeki birçok aksaklığın üstünü örtme gayreti ve siyasi rant gailesi taşımaktadır. Başarısızlığın siyaseten desteklenmesi öğretmen ve öğrencilerin, çalışma motivasyonunu bitirmektedir. Her yıl geleneksel bir şekilde Bakanlar Kurulu Kararı ile yasa ve tüzükler hiçe sayılarak atılan adımlar, hiçbir sorunu çözmediği gibi Öğretmenlerin titizlikle yaptığı değerlendirmelere saygısızlık ve öğretmenlik mesleğine taciz anlamı taşımaktadır. Öğrencileri sistemin mağduru ve kurbanı yapan anlayış siyasi rant beklentisi ile devam ettirilmektedir. Devlet okullarında kaos ve güvensizliği artırmaktadır. Tüm okullar kayıtlarını bitirmiş, Meslek liseleri yönlendirme sınavı yapılmış, yerleştirmeler bitmiş, okullara kayıtlar tamamlanmıştır. Bir yıldır çaba harcayan ve başarılarına göre yerleşen, tüm öğrenciler kayıt yaptırmıştır. Okul ve sınıf yerleştirmeleri tamamlanmış, buna göre öğretmen, muavin ihtiyacı belirlenmiş ve ihtiyaçlara göre nakiller yapılmıştır. Sınav sonrası okullarımızı yeni bir kaos beklemektedir. Yapılan plansızlık, iş bilmezliktir.

      Eğitimi yap-boz tahtasına dönüştüren anlayış aslında çocuklarımızı dolayısıyla geleceğimizi harcayan bir duruma gelmiştir. Siyasetin eğitim üzerinde sürekli oynanması öğretmenin motivasyonunu bozan, öğrenciyi kendine güvenmeyen, ilgisiz, pasif

yapan, veliyi usandıran, ekonomik olarak çökerten ana unsurdur. Eğitimde atılan ve atılmayan bunca adım devlet okullarını, kamusal eğitimi ortadan kaldıracak bir duruma dönüşmüştür. Çocuklarımızı geleceğe, mesleğe hazırlayacak anlayış yerine öğrencileri müşteri olarak gören ve doğru yönlendiremeyen, desteklemeyen, her yıl da tekrarlanan Bakanlar Kurulunun rüşvetçi anlayışı kabul edilemezdir. Üç yıldır 9. sınıflarda problem büyüktür, kalabalık sınıfların sorunu çözülmemiştir. Çözüm önerileri sunan sendikamız ile bakanlığın yüksek maaşlı siyasileri sürekli cebelleşmektedir. Hiç bir önlem almayan bu siyasi anlayış bu gün çareyi rüşvetçi davranarak bulduğunu zannetmektedir.

    Ülkemizi yönetmekten aciz bakanlar kurulu, işi gücü yok gibi ilk icraatlarından birini rüşvet vererek yapmıştır. Ancak aylardır okullar sorunsuz açılsın diye çalışılan öğretmen ihtiyaçlarını giderecek karar üretememiştir. Devlet okulları bu yıl da öğretmensiz, müdürsüz, muavinsiz açılmaya mahkûm edilmiştir. TC den getirilen öğretmenlere para bulan bir devlet okullarını öğretmensiz, gençlerimizi işsiz bırakacak şekilde öğretmen atamalarında tasarruf yapmaya çalışmaktadır. Bu yıl için gereken ve tespiti için yaklaşık 3 ay çalışılan 86 öğretmen atamasını yarı yarıya düşürmek istemektedir. Üç ay çalışılan ve KHK’na da gönderilen öğretmen yer değiştirme listesini bertaraf ederek KAOS düğmesine basılmıştır. 

 

Okul kapatılarak, eksik öğretmenlerle idare edilerek öğretmen ihtiyacı giderilmemek istenmektedir.

    Öğretmen yer değiştirme sistemini yasalar, tüzükler çerçevesinde sendikamızla da istişare edilerek bitirilmiş ve kamuya sevk edilmiştir. Bu gün tasarruf adı altında öğretmenlerin yer değiştirmesini engellemeye çalışan anlayış açıktır. İlahiyat kolejlinde kadrolaşmak isteyen TC Elçiliği Eğitim Müşavirleri Eğitim Bakanlığını işgal etmiştir. Bu zatlar siyaseten ince hesaplar yapmaktadır. Öğretmen münhalleri yapılmamış, nakiller henüz açıklanmamıştır. Öğretmenlerin geçici alınması için para bulunmakta ancak kadrolu öğretmen ataması yapılmayıp tasarruftan bahsedilmektedir. Belli ki geçici atama yapmak gelen giden siyasiler için önemli bir rant alanına dönüşmüştür.

      Sn. Bakanı uyarıyoruz. Her zaman katkı koymaya hazırız. Ancak öğretmenler üzerinde eğitim üzerinde oyunlar oynanmasına seyirci kalmayacağız. Aylardır tek taraflı çalışıyoruz yine de devlet okulları sorunsuz açamayacaktır. Atılacak adımlarla KAOSA derinleşmiştir. Okulların yaptığı tüm hazırlıklar, programlar alt üst olmuştur. Bakanlar kurulunun ve Sn. Bakanın basından öğrendiğimiz son kararları   eğitimi daha da yozlaştırarak siyasi bir rüşvet olarak algılanmasını sağlayacak ve  kaosu derinleştirecektir.

    Geçen yıl aynı yanlış yapılmıştır. Sendikamız sistemdeki aksaklıkları ortaya koymuş, öneriler yapmış ve eğer aynı yanlışlıklar yapılırsa, sistemde değişiklikler yapılmazsa  sınıfını geçmeyen öğrenci sayısının  2 kat artacağı uyarısı yapmıştır. Bir yıl geçmiş yazılı ve sözlü toplantı çağrılarımıza kulaklar tıkanmış, hiç bir adım atılmamış yılsonunda yine bakanlar kurulu adaletsizce, sadece bazı öğrencilere ek sınav hakkı vermiştir. Hiçbir yasa, tüzük, bilimsel ölçme değerlendirme kriterine bakılmadan, öğretmenlerin saygınlığı düşünülmeden Popülistçe hareket edilmiştir. Yasa ve tüzüklere uymamayı, çaba harcamadan bir şeyleri elde etmeyi gençlere öğretmek doğru bir yaklaşım mıdır? Gelecekten ne bekliyoruz. Hiç bir destekleme yapılmadan çocuklar yeniden sınava alınarak,  başarılı gösterme  gayretine girilmiştir. Sorunların değerlendirmediği, çocuklarımızın uyuşturulduğu, her çocuğa zekası farklı olsa da aynı yemeği yediren bu sistem değiştirileceğine, bu yıl da ayni hata yapılmıştır. Bu yaklaşım bu Hükümetin yolunun eskisinden farklı olmadığını göstermiştir. Çocuklarımız, işsiz öğretmen adaylarımız, öğretmenlerimizin bilimsel verilerinin sistemin dişlileri arasında öğütülerek ucuz kahramanlığa soyunulmuş ve siyasi rant elde etme gayretine girilmiştir.  

    Bütün yasa, tüzük, çalışma, bilimsellik bir kenara bırakılmıştır. Öğrencilerimize, velilerimize yılsonunda yine sizi kurtaracağız  mesajı vermiştir. Popülizmin ülkemizi yiyip bitiren en büyük sorun iken  öğrencilerimizi başarılı olacağı alanlara yöneltmek, başarılı olmaları için çalışmalarının erdem olduğunu öğretmek yerine rüşvete alıştırmak toplumumuzu yok eden bir davranıştır. Öğretmen kadrolarını tasarruf gerekçesiyle kısıtlı tutmak kapı arkalarından geçici olarak eş dostu istihdam etmek ahlaki değildir. Okulların sorunsuz açılmaması için hiçbir çalışma yapılmamışken yapılanları da heba etmek DEVLET OKULLARINI GÖZDEN ÇIKARMAKTIR. Kaos yaratmak özel okullara çalışmak, eğitimin parayla satın alınmasını teşvik etmektir.

       Eğitim Bakanlığının ve CTP-BG/DP-UG hükümetini öneri, söz, yazı, eylem ve her vesile ile uyarmaya devam ediyoruz. Kamusal, parasız, bilimsel, nitelikli, laik ve herkese parasız eğitim koşullarının yaratılmasına katkı koymasını talep ediyoruz. Tasarruf yapacağım diye muhtaç olan devlet okullarını heba etmemesini bekliyoruz. Sorunun mali olmadığı geçici istihdamlara para olduğundan anlıyoruz. Anlayışın değişmesini bekliyoruz. Hükümetlerin eğitim üzerinde oynamaktan, eğitim sistemini siyasi rant kapısı olarak kullanmaktan vazgeçmesi çağrısını yineliyoruz.  Eğitim Bakanlar Kurulunun oyuncağı değildir. Onurlu öğretmenimiz bu oldubittinin, rüşvetin, iş bilmezliğin ortağı olmayacak, elinden yetkisinin alınmasını kabul etmeyecektir. Yaratılan KAOS’u derinleştirmemek için sorumlu davranıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığını ve Hükümeti de sorumlu olmaya çağırıyoruz. Bu gün atılan yanlış adımların bir an önce düzeltilmesi çağrısını yapıyoruz. Bu gün itibariyle aşağıdaki karaları aldığımızı Kamuoyu ve öğretmenlerimizle paylaşıyoruz. Konuları değerlendiren Sendika  yönetimimiz aşağıdaki kararları almıştır.

1.Öğretmenlerimiz, daha önceki yıllar da olduğu gibi bu yılda yasadışı ve siyasi rüşvet anlamı ile verilen ve bilimsel hiçbir kaygı taşımayan EK BÜTÜNLEME SINAVLARINI YAPMAYACAK, GÖREV, KABUL ETMEYECEK gelenek haline getirilen bu suça ortak olmayacaktır.

2.Aylardır çalışılan ve okullardaki öğretmen ihtiyaçlarını gidererek ve yasallaşmak üzere 27.8.2013 te KHK’na gönderilen Öğretmen Yer Değiştirme Listesinin yok edilmesini kabul etmeyecektir.

3.İhtiyaç olan öğretmen kadrolarının tasarruf gerekçesiyle doldurulmamasını kabul etmeyecektir.

4.Bir yandan para yok denilerek öğretmenler kadrolu atanmazken, Siyasi Rant olarak öğretmenlerin uzun süre GEÇİCİ atanmasını kabul etmeyecektir.

 

                                                                                                 

 

                                                                                                     Tahir GÖKÇEBEL

                                                                                                           Başkan

                                      Yönetim Kurulu a.