Kamusal Hizmetler Sermayeye Peşkeş Çekilmektedir

0
85

Alım gücü sürekli yok edilerek halkın fakirleştirilmesi karşısında Meclis bütçe görüşmelerine devam etmektedir. Yeni bütçenin, dayatılan 2016-2018 paketinin de acı reçetelerinin halkın omuzlarına yükleneceği şimdiden belli olmuştur. HP dondurulmuş, alım gücü yok olmuş, işsizlik artmıştır. Vergi adaletsizliği, kayıt dışılık sürerken, zenginleri korunurken, yük halkın omuzlarına yüklenmiştir.

CTP-UBP Hükümeti de büyük sermayedarlara kaynak yaratmak için çırpınmaktadır. Özelleştirme ile kamu kurumları batırılarak bir bir peşkeş çekilmiştir. Bugün sıra devlet okullarının, hastanelerinin kapatılması noktasına gelmiştir.

Küçük ülkemizde okul öncesinden üniversiteye kadar açılan özel okullar, yurttaş yetiştirme politikasını devlet yerine yapmaya soyunmuştur. Koruyucu hiçbir sağlık tedbiri almayan, hastalıkların, kanserin dünyada en yüksek orana ulaşan ülkemizde ters orantılı olarak devlet hastaneleri kapatılmaya doğru götürülecektir.

Devlet okulları ve hastaneleri zayıflatılırken, her yıl kadro eksiklikleri ile hizmet veremez duruma getirilirken, zorluklarla boğuşturulurken, kamu hizmeti veren doktorlar ve öğretmenlerin moral motivasyonu bitirilmiş, geçim derdine düşürülmüşlerdir.

Başka bir sistemle Nitelikli, Kamusal Eğitim ve Sağlığın, fakirleştirilen halkımıza sağlanması gerekirken, kamusal nitelikli hizmetlerden vazgeçildiği netleşmiştir.

Göç Yasasında ısrar eden, düzeltme yerine hak budayarak halkımıza daha da yük bindiren anlayışın tek hizmet ettiği “Büyük Sermaye”dir.

Bir bir özel okullar, özel hastaneler köşe bakkalı gibi açılırken, nitelikli ne bir doktor, ne de bir öğretmenin kamuda kalması arzulanmamaktadır. Geçirilen tüm yeni yasalar, atılan tüm adımlar büyük Sermayeye hizmet etmek için atılmaktadır.

CTP-UBP Hükümetinin dili de, bütçesi de, yasaları da Büyük Sermayeye hizmet edecek açılımlar içermektedir. Göç Yasasındaki ısrar, hak budanmasındaki ısrar, yeni liberal politikalardaki ısrar, hastanelerdeki nitelikli doktorların bile bir bir istifa etmesini getirmiştir. Kamu verimsizdir diye diye, Kamu hizmeti veren özverili insanlar dahi aşağılanarak, çaresizliğe itilmiştir.

 

Devlet hastaneleri ve okulları çalıştırılmaz duruma getirilmişse,

Kamu hizmeti veren insanlar TÜKENMİŞLİK noktasına getiriliyorsa,

bunun DİYETİNİ satın alma gücü olmayan HALKIMIZ ödeyecektir.

 

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)