“Eğitim Sistemimiz, Müfredat ve Kitaplar” ve “Özel Eğitim” konulu Basın Toplantımız Gerçekleşti

0
260

13 Nisan 2018 Cuma günü 10:00’da sendikamızın Lefkoşa Merkez binasında “Eğitim Sistemimiz, Müfredat ve Kitaplar” ve “Özel Eğitim” konularında sendikamızın uyguladığı anket sonuçları ve bu konularda yaptığımız atölye çalışması ve eğitim ile ilgili basın toplantımız gerçekleşti.

KTOEÖS Eğitim Sistemi ve Müfredata Yönelik Atölye Çalışması Raporu

KTOEÖS olarak 16 Aralık 2017 tarihinde Mağusa Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezinde eğitim sistemimiz, müfredatlar, kitaplar ile ilgili üyelerimizle yaptığımız atölye çalışmalarında ortaya şu sonuçlar çıkmıştır:

 1. Eğitim sistemi ile ilgili tespit ve öneriler:
 • Türkiye eğitim sistemine bağlı olmayan, hükümet değil devlet politikası haline getirilmiş bir eğitim sistemimiz olmalıdır.
 • Ülkedeki nüfus politikası ve bu konudaki belirsizlik eğitimde planlama yapmayı imkânsız hale getirmektedir.
 • Eğitim sistemimiz demokratik, laik, bilimsel ve yenilikçi olmalıdır.
 • Seçmeci elemeci sistem yerine kazanımlar üzerinden tasarlanmış, yönlendirici, öğrencilerin kendini ifade edebileceği, analiz sentez yapabileceği, sorgulayan, araştıran, üreten bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlayacak bir sistem oluşturulmalı.
 • Eğitime ayrılan bütçe artırılmalı eksik altyapılar tamamlanmalı, eksik öğretmen, müdür, muavin, bölüm şefi, atölye şefi, okul personel kadroları tamamlanmalıdır.
 • Yeniliklerin pilot okul uygulamasıyla başlayıp genelleştirilmesi gerekmektedir.
 • Toplumun farklı kesimlerinin yer aldığı 2014 şura kararları hayata geçirilmelidir.

 

 2. Ders ve Müfredatlar ile ilgili Tespitler ve Öneriler:

 

 • Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Kıbrıs Türk Edebiyatı derslerinin üniversite sınavında yer almaması öğrencilerin bu derslere verdiği önemi azaltmaktadır.
 • Öğretmenin ders kitabı seçimindeki yetkisinin artırılması başarının artmasını sağlayacaktır.
 • Eğitim sisteminde sanata ve spora daha fazla yer verilmelidir.
 • Yurt dışından gelen ve Türkçe bilmeyen öğrencilere yönelik çalışmalar yapılmalı, dil kursları düzenlenmelidir.
 • Müfredatlar ile ders saatleri arasındaki uyumsuzluk giderilmelidir.
 • Kalabalık sınıf nüfusu öğrenci merkezli eğitim için uygun değildir.

 

 3. Kadrolar, Yasalar ve Yapısal Sorunlar ile ilgili Tespitler ve Öneriler:

 

 • Talim Terbiye Kurulu özerk bir yapıya kavuşturulup, siyasetten arındırılmalıdır.
 • Meslekte aidiyet duygusunun güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
 • Eksik denetmen kadrolarının doldurulup alanla ilgili problemlerin giderilmesinde rehberlik edilmesi gerekmektedir.
 • Öğretmen kadrolarımızda kendi genç beyinlerimizi kullanmalıyız.
 • Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin de ihtiyaç duyduğu eğitimi alabilecekleri bir yapılanmaya gidilmelidir.
 • Ortaöğretim kurumlarında da özel eğitim kadrolarının açılması gerekmektedir.
 • Hizmet içi eğitimlerde eğitim verenlerin niteliğine ve eğitim konularının sürekli tekrara düşmemesine özen gösterilmelidir.
 • Hizmet içi eğitimlerin bölgesel olması katılım ve verimliliği artıracaktır. Ayrıca yaşanılan eşitsizliği ortadan kaldıracaktır.
 • Kadroların vaktinde ve eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir.
 • Yasa, tüzüklerin uygulanabilir, tutarlı ve güncel olması gerekmektedir.
 • Okullardaki fiziksel sorunların ve eksikliklerin okullar açılmadan önce (öğretim yılı başlamadan önce) tamamlanması gerekmektedir.
 • Okullardaki teknik araç gereç ve laboratuar malzemelerinin teminindeki sıkıntıların giderilmesi gerekmektedir.
 • Atölye ve bölüm şefliği kadrolarının yokmuş gibi varsayılmasından bir an önce vazgeçilip tamamlanması gerekmektedir.

Rehber Öğretmenlerimize Yönelik Yapılan Eğitim Çalışması Raporu

Lefkoşa ve Mağusa olmak üzere iki bölgede rehber öğretmenlerimize yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmasında özel eğitim uzmanı sn Mukaddes Demirok öğretmenlerimizi aydınlatmıştır. Bu çalışmada;

Okul Psikolojik Danışmanları Eğitim Çalışmasında ;

 • Özel gereksinimli bireylerle çalışırken bilinmesi gerekenler ve adım-adım uygulanacak yollar,
 • Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin sınıf ortamından en üst düzeyde verim alabilmesi için sınıf içerisinde uygulanabilecek tedbirler,
 • Kriz durumu yaşayan özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yaklaşım şekli, izlenecek yollar ve bu gibi durumları önleyebilmek adına yapılabilecekler,
 • Genel müfredata adaptasyon göstermekte sorun yaşayan özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygun müfredat uygulamalarının önemi,
 • Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin başarılarının belirlenmesi için, değerlendirme sürecinde bazı uygulamalara ve değişikliklere ( sınav araçları, ortamı, süresi, yanıtlama-değerlendirme vb) ihtiyaç duyulduğu,
 • Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin ailelerinin çocuklarının durumlarını kabul sürecinde yaşadığı basamaklar ve uyum sürecinde ailelere uygulanabilecek yaklaşımlar,
 • Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin ailelerine süreç ile ilgili yapılacak rehberlik çalışmaları,
 • Okul-aile işbirliğinde öğretmenin yapabileceği çalışmalar,
 • Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin akranlarının bilgilendirilme süreci ile ilgili konular gündeme getirilmiştir.

 

Yapılan çalışmanın sonucunda tespit edilen sorunlar şunlardır:

 • Öğrencilerin gözlem raporunun hazırlanması aşamasında ilköğretimde kadrolu psikolojik danışman ve rehber öğretmen olmamasından kaynaklanan sıkıntılar mevcuttur.
 • Anket sonucu her okulda ortalama 9 özel eğitime gereksinim duyan öğrencinin bulunduğu, fakat bunun aksine her okulda kadrolu özel eğitim öğretmeni bulunmadığı veya sözleşmeli olan özel eğitim öğretmenlerinin sayısının yetersiz olduğu görülmüştür.
 • Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi rehberlik çalışmalarından daha çok, özel eğitim ihtiyacı duyan öğrencilerin gözlem raporu süreci ile meşgul olduğu ve bunun da gün geçtikçe sayı olarak artması ile orada bulunan eğitim görevlilerinin talebi karşılayamadığı görülmüştür.
 • Öğrenci gözlem formlarının tek tip, çok fazla detay içermeyen, genel nitelikte raporlar olduğu ve bunun öğrenci gelişim düzeylerine göre farklılık göstermesi gerektiği fakat bu farklılığın raporlarda gözlemlenmediği görüşü ortaya çıkmıştır.
 • Sınav tedbiri ve değerlendirme aşamalarının sınıf geçme tüzüğünde yer almamasından kaynaklı, öğrencinin performansını en iyi gösterebilmesi için yapılan çalışmaların bir dayanağının olmamasının sıkıntı yarattığı tespit edilmiştir.
 • Özel gereksinimi olduğuna dair Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi raporu olan öğrencinin ilkokul-ortaokul-lise eğitim yaşamında devam veya takibinin yapılamadığı görülmüştür.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

 

 ANKET ANALİZLERİ İÇİN LÜTFEN LİNKLERE TIKLAYINIZ: 

Eğitim Sistemi Anketi KTOEÖS Analiz

Özel Eğitim Anketi Analizi