Eğitim Bakanlığı Siyasi Kaygılarla Politikalar Sürdürmekten Vazgeçmelidir

0
226

Eğitim Bakanlığı, öğretmen alımlarında eğitim adına değil partizanca gibi görünen adımlar atmaktadır. KTOEÖS olarak soruyoruz;

  1. Okullarımızda seçmeli ders açma öğretim yılı başında yapılır ve öğrencilere ders seçme hakkı verilir. Tüm programlar da buna göre yapılır. Öğretim yılı ortasına geldiğimiz bu günlerde seçmeli bir ders için neden kadro artırımı yapılmış ve öğretmen alımı yapılmıştır?
  2. Neden bu seçmeli ders seçilmiş, diğer seçmeli ders branşları da seçilip atama yapılması düşünülmemiştir?
  3. Tüm okullarda öğrenciler seçmeli derslerini seçmiş, programlar ona göre yapılmış, öğretmen kadroları da ona göre planlanmış iken hangi okul veya okullarda ders programları ve seçmeli dersleri kaos yaratacak şekle dönüştürülüp bu yeni atamaların görev yapması sağlanacaktır?
  4. Bakanlığın seçmeli derslerle ilgili, özellikle yabancı dil seçmelileriyle ilgili olması gereken ilke, kriter ve hedefi var mıdır? Olsaydı bu çerçevede planlama yapılması, müfredat ve kadroların ona göre belirlenmesi gerekmez mi?
  5. Bu öğretim yılı başından beri eksik olan bazı kadroların ataması yapılmamışken, atama bir seçmeli derse ve bunun yanında başka bir branşa yönelik yapılmıştır. Buna ihtiyaç var mıdır? Varsa nerdedir?

Eğitim Bakanlığı nakillerde ve ihtiyaçların belirlenmesinde sendikamızla yasa gereği istişare etmek zorundadır. Bu istişare yapılmadan keyfice sadece bazı branşlarda gizlice yapılan bu kadro artırımları siyasi yatırım olarak görünmektedir.

Atama bekleyen öğretmenlerimiz sırada beklerken bir taraftan TC’den öğretmen görevlendirmesi, diğer taraftan planlama yapılmadan partizanca yapılan atamalar adaletsizlik yaratmaktadır. Bu kabul edilebilir değildir.

Bakanlığa siyasi kaygılarla politikalar sürdürmekten vazgeçmesi için çağrı yaparız.

Bakanlığın tüzükler, yasalar, okul yapımı ve altyapıların tamamlanması, kantinler ve taşımacılıkla ilgili sorunlara çözüm üretmesi için sorumluluklarını yerine getirme yükümlülüğünü hatırlatırız. Eğitimde yaşanan tüm sorunlara tarafsız, eşitlik ve adaleti gözetecek çözümler üretmek için, toplumumuzu, çocuklarımızı ileriye taşıyacak nitelikli, kamusal eğitimin geliştirilmesi için sendikamızın desteğe hazır olduğunu bir kez daha ortaya koyarız.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)