Özelde Sendikalaşma ve Toplu Sözleşme Hakkı Yasallaşmalıdır

0
298

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesinde çalışan öğretmenlerin yaşadıkları tam bir sömürü düzenini gözler önüne sermektedir. 7 aydır maaşları tam ödenmeyen akademisyenlerin işe alındıklarından beri sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları da yapılmamaktadır. Geçim derdine düşürülmüş, evlerine ekmek götürememe, işe gelirken arabasına yakıt koyacak para bulamama, sağlık harcamalarında sigorta yatırımları yapılmadığından mağduriyet yaşama durumunda bırakılan akademisyenler sendikasız, güvencesiz, sözleşme dahi yapılmadan çalıştırılarak tüm hakları gasp edilmektedir.

 

Emeklerinin hakkını diyalogla defalarca talep etmelerine rağmen maaşları ödenmeyip zor durumda bırakılan bu öğretmenlerimizin bir kısmı grev yaparak haklarını aramaya çalıştıkları zaman ise karşılaştıkları baskı, şiddet, korkutma, sindirme, mobbing ve ofislerinin kilitleri değiştirilerek derse girmelerini engelleme ve yerlerine başka öğretmenler getirilerek derslerinin ellerinden alınıp iş yapmalarına izin verilmeyerek istifaya zorlanmalarıdır.

 

Bu yasa dışılığa, voyvodalığa, sömürü düzenine ise çalışma bakanlığı, eğitim bakanlığı, devlet seyirci kalmıştır.

 

Asgari ücretin altında çalıştırılan, çıkışları dahi verilmeyip baskı ve mobbingle istifaya zorlanan bu öğretmenlerimize yapılanlar, bu ülkede teşvik verilen muafiyet uygulanan sermayenin insan hakkı ihlallerine göz yumulduğu, yok sayıldığı bu düzende, çalışanlarına köle muamelesi yapan bu anlayışa karşı bu ülkeyi yönettiğini sananlar özelde sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkının yasalaştırılmasını sağlamak bir yana, mevcut yasal haklarının korunmasını dahi sağlayamamışlar, özele destek iddiasıyla popülizmden öteye gitmemişlerdir.

 

Bu ülkede tüm çalışanlara sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesiyle güvenceli çalışma hakkı, eşit adil yasal hak ve insanca yaşayacak gelir sağlamak,

tüm özel üniversite ve okulları denetlemek ihtiyacı vardır.

Bunu sağlamak kurulacak hükümetin temel ödevlerinden biridir.

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)