Başbakana ve TC Elçisine Muhtıra

0
117

MUHTIRA

1-%29’a varan haksız ve fahiş Elektrik zammının derhal geri alınması. (Hemen)

2-Kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyelerin, KIB-TEK’e olan borçlarının faizleriyle birlikte 30 ay içerisinde ödenebilmesine yönelik olarak 2014 yılına düşen kısmın, 2014 yıl mali bütçesine ödenek olarak konması. (Bütçe Yasa Tasarısı’nın ilgili alt komitede görüşme süresi içinde)

3-AKSA’nın alım garantili sözleşmesinin iptal edilmesi veya AKSA’nın ağır ihmali nedeniyle yaratmış olduğu çevre felaketinde ortaya çıkan zarara karşılık olarak kamulaştırılması. (2014 yılı sonuna kadar)

 

4-Elektrik borcunu ödemeyen ayrıcalıklı kesimin derhal borcunu ödemesinin sağlanması. Ödemedikleri takdirde bunların elektrikleri kitlesel eylemlerle birlikte kesilecektir. (1 Aralık 2013’e kadar)

 

5-KIB-TEK’in iyi yönetilmediği gerçeğinden hareketle tarafsız mali denetim yapılması ve kurumu zarara uğratan yöneticilerin aleyhinde yargısal işlem başlatılmalıdır.  (2014 yılı ilk altı ayı içinde)

 

6-KIB-TEK’in faturalama anında değil, tahsilat anında KDV yükümlüğü doğacak şekilde, KDV yasasında gerekli değişiklik yapılmalıdır. (2014 Ocak sonuna kadar)

 

7-EL-SEN’in önerisi olan ve aynı zamanda hükümet programında da yer alan KIB-TEK’in özerkleştirilmesine ilişkin yasal değişikliğin derhal yasalaştırılması ve KIB-TEK’in faaliyet sürdürdüğü elektrik üretim, iletim dağıtım ve tahsilat görevlerinin özel sektöre açılmayacağı konusunda hükümetin karar üretmesi.(2014 Şubat sonuna kadar)

 

Alım gücünün düştüğü, işsizliğin arttığı, ekonominin daraldığı bir dönemde hükümetin elektriğe yaptığı %29’lara varan zam kabul edilemez. Borçları tahsil etme girişiminde dahi bulunmadan, dar gelirli vatandaşın kapısına dayanılması haksız ve adaletsiz bir uygulamadır. Ayrıca, elektriğin temel üretim maliyeti olmasından dolayı bu zammın domino taşı etkisi yapacağı ve ekonomik bir yıkıma sebep olacağı, üretimin ve hizmetlerin durma noktasına geleceği ortadadır.  

 Kıb-Tek’i özelleştirme hedefine bugüne kadar ulaşamayan AKP hükümeti ve destekçileri, bu zam aracılığıyla halkın iradesine yön vererek elektrikte özel tekel yaratma hevesindedir. Amaç, yapılan zam ile halkın Kıb-Tek’e daha fazla sahip çıkmasını engellemektir. Bu, Kıbrıs Türk halkının özvarlıklarına yönelik kendi kendini yönetme hakkına karşı yapılan bir dayatmadır. Bu halk bu dayatmalara teslim olmayacaktır. 

 Belli çevreler zammın ve özel tekel yaratmanın alternatifsiz seçenek olduğunu yaymaya çalışsa da, Kıbrıs Türk halkı bu konudaki bilgi kirliliğinin ve manipülasyonların maksatlı olduğunun farkındadır. Hiç düşünmeden, hiç tartışmadan, katılımı sağlamadan, doğrudan sıradan vatandaşın cebine göz dikmek en hafif tabiriyle insafsızlıktır. Bu zam ile Kıbrıs Türk halkının neye razı edilmeye çalışıldığı altı çizilmesi gereken bir konudur. Özelleştirmenin olması halinde, “Elektrik fiyatı yarı yarıya inecek”, “Türkiye’den kablo gelirse, elektrik çok ucuzlayacak” gibi argümanların gerçekliğini halkımız Ercan ve KTHY örneğinde test etmiştir. Kıbrıs Türk halkının dünyada en büyük suç sayıldığı halde, özel tekel yaratmak adına yapılan bu tür içi boş reklamlara karnı toktur. 

AKSA Enerji Üretim AŞ ile yapılan alım garantili sözleşmeden dolayı Kıb-Tek’in kapasite kullanımı engellenmekte ve elektrik üretiminde büyük maliyet artışlarına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu sözleşmenin artık gündeme gelmesi gereklidir. Diğer yandan insan ve çevre sağlığı dikkate alınarak ilerde teknolojinin gelişimi ile daha ucuz enerji maliyetine katkı sağlanması için devlet ticari amaçlı olmayan sadece binalarda güneş enerjisi üretimini teşvik etmelidir. 

Yukarıdaki taleplerimizle ilgili belirtilen tarihler çerçevesinde hükümetinizin adım atmaması halinde aşağıda imzası bulunan örgütler olarak her türde ve her şiddette eylemler gerçekleştireceğimizi beyan ederiz. 

 

TÜRK-SEN, TEL-SEN, EL-SEN, GIDA SEN, AS-SEN, LİMAN-SEN, TES, HTKS, HAVA-SEN, SAĞLIK-SEN, BANK-SEN, KOOP-SEN, ÇAĞ-SEN, BES, GÜÇ-SEN, BASIN-SEN, KTAMS, KTOEÖS, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR-SEN, TIP-İŞ, KTÖS, DEV-İŞ, Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş, Mağusa Türk Genel İş, KAMU-SEN, KT Ebeler ve Hemşireler Sendikası, HÜR-İŞ, KAMU-İŞ, DAÜ-PER-SEN, BAY-SEN, MEMUR-SEN, BÜRO-İŞ, BASS, DİN-GÖR-SEN, K.T.M.M.O.B, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, KTEZO, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, Girne Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, K.T. Güzellik Uzmanları Birliği, K.T. İnşaat Taşeronları Birliği, K.T. Oto Kaporta ve Boyacıları Birliği, K.T. Marketler Birliği, K.T. Öğrenci Yurtları Birliği, K.T. Elektrik Müteahhitleri Birliği, K.T. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kıbrıs Mutfak profesyonelleri Derneği, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği, Doğancı Patates Üreticileri Birliği, K. T. Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, Lefkoşa Muhtarlar Derneği, RES-BİR, K.T. Sıhhi Tesisatçılar Birliği, K.T. Oto Tamircileri Birliği, Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Karpaz Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Birliği