Denya Camiisinin Kundaklanmasını Kınıyoruz

0
92

Kazandıklarımızı Savunacağız! Barışı Savunacağız!

Bizler, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk örgütler, sendikalar, kültürel, profesyonel ve politik birlikler olarak Denya köyündeki tarihi camiye yapılan suç saldırısını kınamak için sesimizi birleştiriyoruz.

Yetkililere, sorumlu kişilerin adalete teslim edilmesi için ne gerekiyorsa yapmaları ve gerekli cezayı alacaklarından emin olmaları için çağrıda bulunuyoruz. Bu tarz eylemler, sadece dini abidelere yapılan eylemler değildir. Bu eylemler, iki toplumdaki ortamı ‘zehirleyerek’ günümüzdeki toplumlar arası görüşmelere zarar vermek amacıyla yapıldığı için Kıbrıs halkına ve barışçıl ortak geleceğe karşı yapılmış bir saldırıdır.

Bu saldırının, Denya Camiisi’ne son yıllarda yapılan üçüncü saldırı olması, bu eylemlerin çok iyi organize edildiklerini apaçık ortaya koymakta ve tekrarlanmasına izin verilmemesi gerekmektedir.

Ülkemiz, geçmişte düşmanlık ve nefreti körüklemek isteyen bu gibi fanatik unsurların benzer provakasyonları nedeniyle zarar görmüştür. İki toplum arasında olayları kızıştırmak için bombalar yerleştiriliyor veya evler, camiler, anıtlar ve gazeteler yakılıyordu. Bunların sonucunda, masum insanlar katliamların ve ölümlerin kurbanı olmuşlar ve birçok insanımız da ülkeyi terk etmeye zorlanmıştır. Daha da kötüsü, iki tarafta gerçekleşen bu şiddet ve nefret eylemleri, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler’in ilişkilerini sarsıntıya uğratmıştır. Bu fanatik eylemleri gerçekleştirenlerin bariz amacı, iki toplumu sonsuza dek ayırmak ve birbirlerine tahammül edemeyeceklerini ‘kanıtlamaktır’.

Yine iki toplumdaki aynı güçler, mevcut görüşme sürecini ve uzlaşma için yapılan girişimleri baltalamak için çalışmaya başlamışlardır. 16 Kasım 2015 tarihinde Kıbrıslı Türkler’e saldıran  öğrenciler yine aynı ırkçı ve faşist algıyla bu girişimde bulunmuşlardır. Kıbrıs tarihinde iki taraftaki statükodan beslenen fanatikler göz ardı edilemeyecek bir dayanışma göstermektedir: Son yıllarda kuzeydeki kiliselere yapılan yıkıcı eylemler de bunun bir sonucudur. Bu gibi şiddet eylemleri her defasında, diğer tarafın fanatik ırkçı kesimleri tarafından, iki toplumun beraber yaşayamayacağı algısının yaratılması için kullanılmıştır.

İki toplumlu hareket olarak bu tip provokasyonlara birlikte karşı durarak, birleşmeye ve barışçıl bir biçimde bir arada var olmaya zemin hazırlamamız gerekmektedir.

Savaşta kayıplar vermiş, zarar görmüş ve göçmen olmak zorunda kalmış Kıbrıslılar olarak, ülkemizin yeniden birleşmesi umudunun bir kez daha bu gibi aşırı milliyetçi ve faşist gruplar ya da bireyler tarafından yok edilmesine göz yummayacağımızı ısrarla vurgulamak isteriz. Buna karşılık, Birleşik bir Kıbrıs’ta barış, dostluk, saygı ve hoşgörü değerlerini geliştirmek için, ortak çabalarımızı iki-toplumlu etkinlikler ve inisiyatifler aracılığıyla artıracağız.

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi