CTP-UBP Hükümetine Halkın İnancı Kalmamıştır

0
79

15 Temmuz 2015 tarihinde büyük bir sansasyonla ve oldukça iddialı kurulan CTP-UBP Hükümeti kısa sürede iflas etmiştir. Reform ve refah hükümeti olacağını iddia eden, takvimleme yaparak temel sorunları çözeceğini belirten bu hükümet halkın güvenini kısa sürede yitirmiştir.

007028

Reform adı altında yapılanlar, aslında HAK BUDAMADAN öteye geçmemiştir. Halkın refahını artırma yerine bir kısım ayrıcalıklıya avantajlar sağlanırken, geniş kesimler fakirleştirilmeye itilmiştir. Yapılan ve yapılmayan icraatlarla halkı adeta nefessiz bırakan kukla bir hükümet anlayışı sürmektedir. Eğitim ve sağlık gözden çıkarılmıştır. Bu hizmeti veren doktor ve öğretmenler köleleştirilmek istenmektedir. Okul ve hastanelerin kadroları, altyapısı, nitelikli hizmet verme kapasiteleri, her gün geriletilmektedir.

010018

Yapısal hiçbir soruna çözüm üretemeyen, GÖÇ YASASI gibi adaletsizlikleri aynen koruyan, hatta herkesi göç yasasına sokmaya uğraşan CTP-UBP Hükümeti halkının inancını kaybetmiştir. HP kayıplarının giderilmesi gerekirken, HP hesaplanması üzerinde oynanarak, herkes fakirlikte birleştirilmek istenmektedir. Yolsuzluk, kayıt dışılık, vergi adaletsizliği sistem haline getirilmiştir. Kamusal eğitim, sağlık gibi hizmetlerin nitelikli hale getirilmesi, bu hizmeti verenlerin hayat şartlarının, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için hiçbir çaba harcanmamaktadır. Sürekli doktor ve öğretmenler itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Beş ay çalıştırılıp ödenmeyen öğretmene cevap bile verilmemektedir. İyileştirme yapılması bir yana, sınıf geçme sistemi üzerinde oynanarak sürekli öğretmenlere, okul idarelerine yeni yükler bindirilmiştir. Kadroları eksik okullar bugün sorunlardan havası sıkışmış düdüklü tencereye dönmüştür.

011014

Devlet okulları ve öğretmenlik mesleği yok edilmek için kasıtlı çalışılmaktadır.  Devlet okullarının tek kuruşluk bütçesi yoktur. Okulların müdür, muavin, şef, denetmen, uzman, hademe, sekreter kadro eksiklikleri artarken, rakamlarla, istatistikî marifetlerle, eksik yokmuş gibi davranılmaktadır.

021025

Öğretmenlerin farklı 4-5 yasaya tabii tutularak parçalanması, çift kadro uygulamaları ile gezici öğretmene dönüştürülmesi adeta moral, motivasyonu, çalışma şevkini bitirmek için uğraşılmaktadır. Öğretmenlerin YASAL haklarının gasp edilmesi ilk kez bu kadar hasım hane ve vurdumduymaz bir halde devam etmektedir.

Kaynakları peşkeş çekerek hükümetçilik oynayan, sözüne güvenilmeyen, yasalara uymayan bu Hükümete halkımızın tahammülü kalmamıştır.

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu a.