Her şeyi Paralı Hale Getiren Anlayışa Karşı Eylemlerimizi Artıracağız

0
132

TC’nin dayattığı ekonomik paketler çerçevesinde eğitimi, sağlığı gözden çıkaran kukla hükümetler, temel bir insan hakkı olan parasız eğitim ve sağlık alma hakkını ortadan kaldırmak için yoğun uğraş vermektedir.

Devletin sağladığı eğitim sağlık gibi temel konularda, para yok gerekçesinin arkasına saklanan hükümet; bu hizmetleri verecek doktor, hemşire, öğretmen gibi eğitim ve sağlığın temel unsurlarını bile istihdam etmekten korunarak özel sektörü cazibe haline getirmeye çalışmaktadır. Eğitim ve sağlık bütçelerinin büyük bölümünü özel sektörü desteklemeye ayıran vergi afları ve ayrıcalıklarla sermaye kesimlerine halkın vergilerini peşkeş çeken bu anlayış bir yandan da halkın en temel hakkı olan parasız eğitim ve sağlık alma hakkını gasp etmektedir.

Okulların açılmasının üzerindeki aylar geçmesine rağmen okulların öğretmen, müdür, muavin, hademe, sekreter ihtiyacını karşılamayan, yıllardan beri ihtiyaç duyulan doktor ve hemşire kadrolarını açmayan hekimlik terfilerini görmezden gelerek hastaneleri idari olarak kaosa sürükleyen gerekli ilaç ve tedavi araç gerecini temin etmekten kaçınan hükümet anlayışı halkımızı hiçe saymakta, “parası olan okusun, parası olmayan cahil kalsın, parası olan yaşasın, parası olmayan ölsün” siyaseti gütmektedir.

Ülkedeki çalışanları karşı karşıya getirmeyi hedefleyen CTP-DP hükümetinin bu oyunlarına gelmemekte kararlıyız. Yaptığımız ortak değerlendirmede Tıp-İş’in tüm sağlık raporlarını imzalamama ile ilgili başlatılan eylemin kadroya alınacak öğretmenler için geçici olarak kaldırılmasını fakat bu eylemin tüm vatandaşlık başvurularını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması kararı almışlardır.

Denk bütçe yalanı ile eğitimi, sağlığı gözden çıkarıp, her şeyi paralı hale getiren anlayışa karşı eylemlerin artırılarak ortak mücadelenin yükseltilebileceğini vurgular, ihtiyaç duyulan doktor kadrolarının bir an evvel ilan edilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla.

 

 

Erol Şeherlioğlu                   Şener Elcil                                     Tahir Gökçebel

Tıp-İş Başkanı               KTÖS Genel Sekreteri                        KTOEÖS Başkanı