Çözüm ve Barış Görüşmelerle Değil, İRADEYLE Kazanılacaktır

0
90

Mont Pelerinde görüşmelerin sonuca ulaşılmamasından dersler alınarak; başlanan ve liderlerin olumlu katkısıyla sonuca yaklaşılan Kıbrıs’ta çözüme ve barışa mutlaka ulaşılmalıdır.

Kıbrıs’ta yitirilecek bir çözüm kimseye bir çıkar getirmeyeceği gibi kaderleri birbirine bağlı olan toplumların uzun vadede ortak kayıbı olacaktır. Çözümle birlikte ilişkilerin, temasların, geçişlerin normalleşeceği, sınırların kalkacağı ortak değerlerin gelişeceği, yaratılacak sinerci ile ekonomik çıkarların elde edilmesi yanında; uzun vadede birçok kazancın yanında adamızın barış, kardeşlik adasına dönüşmesinin önünün açılacağı muhakkaktır.

Federasyon; farklı tezlerin yıllarca çatışılsa, kan gözyaşı dökülse de üstünlük sağlayamadığı süreçlere önerilen ulaşılabilir çözümdür. Yıllardır bu konuda epey tecrübe kazanılmış yol katledilmiştir. Federasyona ulaşabilmek için tüketilen tüm süreçler olumlu katkılar yapmıştır. Annan Planı ile çözüme bir adım kalmış bugün ise çözüm mümkün olacak noktaya gelmiştir. Eksik olan siyasi iradedir. Sn. Akıncı ve Sn. Anastasiades son noktada popülizme, halk kuyrukçuluğuna ve farklı mazeretlere sığınarak çözüm momentini heba ederlerse tarihi hatayla gelecek nesilleri heba etmiş olacaklardır.

Çözüm momentinin kaçırılması yeni büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratacaktır. Çözüm ve Barış karşıtlarını güçlendirecek, karşılıklı olarak şovenizm ve ırkçılığı besleyecektir. Yaşanan bunca acıya, huzursuzluğa, kan ve gözyaşına son verme fırsatının doruğuna gelmişken Sn. Anastasiades ve Sn. Akıncı korkak davranmamalı cesaretle, adalet ve hakkaniyet ölçüleriyle çözüme imzalarını atmalıdırlar. Gelecek nesillerin dikenli tel ve duvarlarla bölünmüş bir adada değil barış adasında yaşama hakkı vermelidirler.

KTOEÖS olarak, görüşmeler yoluyla Kıbrıs Sorununu çözecek yeterli birikimin oluşturulduğunun kanaatindeyiz. İki lider kalan çözümsüz konuları ortak çıkarlara bağlı ortak balansla bitirmesini bekliyoruz. İyi, cesur, sorumluluk sahibi liderlerin isterlerse sonuç alacakları düşüncesindeyiz. Realitelere bağlı ulaşılabilir çözümün mümkün olduğuna inanıyoruz. Federasyon dışında maceraperestlerin toplumları götürecekleri nokta yeni gerginlikler, çatışmalar, kan ve gözyaşları olacaktır. Orta doğuda farklılıkların çatışmaya, ölümlere, göçe zorladığı bir coğrafyada aynı kaderi paylaşan değil çözüm ve barışla birlikte ortak vatanda kaderimizi değiştirmek, birlikte kazanan olmak istiyoruz.

İki lider birlikte kazanmak yerine birlikte kaybetmeyi tercih etmemeli, katkı yapılarak getirilen sürecin çözümle taçlandırılması ve ortak vatan yaratılmasının her şeye, herkese rağmen cesurca ortak imzayla taşlandırması çağrısını yineliyoruz.

Kaçırılan fırsat yoktur, kazanılan tecrübe vardır. 

Çözüm her zamankinden daha çok ihtiyaçtır. 

Barış Görüşmelerle değil, İradeyle Kazanılacaktır.

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)