ÖĞRETMENLER GÜNÜ SESLENİŞ

0
405

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Lefkoşa’da, Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene Başkanımız Tahir Gökçebel ve Genel Sekreterimiz Vedat Tek katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu. Anıta çelenk sunuldu.

4297298

Öğretmenler Günü nedeniyle  Türk Maarif Koleji’nde gerçekleşen törende Başkanımız Tahir Gökçebel konuşma yaptı.

????????????????????????????????????

Konuşma Metni: 

Atatürk’ü ve görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimizi minnetle anar, eğitime yıllarını vermiş ve plaket almaya hak kazanan öğretmenlerimize emeklerinden, fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum.

Eğitim; geleceğin yurttaşlarının devlet eliyle bilimsel, demokratik, laik, herkese eşit, parasız ve nitelikli olarak verilmesi gereken bir hizmet olmalıdır. Bu hizmet değerlidir, ve bu hizmeti veren Öğretmen, yani Öğretmenlik Mesleği Elmas değerinde olmalıdır.

Değişen hükümetlere rağmen değişmeyen eğitim, öğretmen sorunları maalesef kader gibi sunulmaya çalışıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Eğitim sermayenin iştahını kabartan ve hiç bitmeyen bir kaynak olarak görülmeye devam ederken kamusal eğitim, kamusal okullar ve bu hizmet, tamamen özelleştirilmek istenmektedir. Kamu hizmeti veren öğretmenleri değersizleştirilmek, sıradanlaştırabilmek için akıl almaz yöntemlerle saldırılar artırılmıştır.

Dayatma Paketlerle, Dayatma Eğitimle ülkemize ve gelecek nesillerimize zarar verilmeye devam edilmektedir. Türkiye’de şu anda eğitimde neler yaşanmaktadır biliyor musunuz?

 • Kadrolu istihdam bitmiştir
 • Mülakatlarla partilere yakın öğretmenler atanmaktadır
 • Müdürler, Rektörler Politik Parti yetkilisi gibi siyaseten atanmaktadır
 • Norm kadro ile 501 öğrenciye bir muavin düşürülmektedir
 • Norm kadro ile öğretmenlerin iş, maaş, çalışma güvenceleri bitirilmiştir.
 • Öğretmen ataması yerine ders ücreti ile öğretmenlere ders yükü istenildiği kadar yüklenmektedir.
 • Farklı dersleri joker gibi her öğretmenin vermesi zorlanmaktadır.
 • Öğretmenler yargısız infaz edilmektedir
 • 30 bin üzerinde öğretmen açığa alınmıştır
 • AKP sendikası olan sendikaya bile tahammül kalmamıştır.

Bizim eğitim sistemimizin durumu ve Öğretmenlik Mesleğinin zorluklarını biliyor musunuz?

 • Okullar sıfır bütçe ile dilenci durumuna getirilmiştir
 • Eğitim bütçesi son 3 yılda %3.5 civarında azaltılmıştır.
 • Eğitim yerine öğrencileri üniversitelere müşteri yapmak derdi ile Hükümetler her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla öğrencileri geçirmektedir.
 • Öğretmenler ve öğrenciler gittikçe kalabalıklaşan, farklı seviyelerdeki sınıflara hapsedilmekte, öğretmenlere de gardiyan görevi yaptırılmaktadır.
 • Okullar yüz sene önceki gibi anti demokratik yönetim anlayışıyla yönetilmektedir.
 • Müdür, müdür muavini, öğretmen üzerinde sürekli yük bindirilmektedir.
 • Çağdışı, gerici, yobaz müfredat programları ile gelecekte sorgulayan, eleştiren, üreten değil itaat eden, cahil nesilleri yetiştirmek için okullar dizayn edilmeye başlanmıştır.
 • Öğrencilere yeterli rehberlik, oryantasyon, psikolojik destek yapılmamaktadır.
 • Toplama kampına dönüştürülen okullarda özel eğitim isteyen öğrencilere bile kadro yoktur.
 • Öğretmenlik mesleği değersizleştirilmiş, yeni öğretmenler Göç Yasasıyla geçim derdine sokulmuştur.
 • Seçmeci-Elemeci sınavlar yüzünden çocuklarımız yarış atlarına dönüştürülmüş, eğitimin parçası olan kültür, sanat, müzik ve spor etkinliklerine yeterli zaman ayıramaz hale getirilmişlerdir.
 • Müfredatın içeriği boşaltılmış, itaatkar, hedefsiz gençlik yetiştirilmesi için gaza basılmıştır.
 • Öğrencilere dini, ideolojik tarikat okullarında yetiştirilmeleri seçeneği sunulmaya başlanmıştır.
 • 1985 Öğretmenler yasasında yaklaşık 3000 kadro mevcutken 1800 öğretmen tüm görevleri üstlenmiş durumdadır.
 • Okullarımızda bu çağda halen müdür, bölüm, atölye şefi, muavin, öğretmen, hademe, sekreter eksiktir.
 • Öğretmenlerin görünmez emeği yok sayılmaktadır.

Ekonomik değeri yükselen okullar peşkeş çekilmekte, yeni okul yapılmamakta, hiç bir standart gözetilmeden yapılanlar ve eskiler de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Eksik kadrolarla, yetersiz tuvalet, alan, bina, tesislerle eğitim yılına başlanmakta, her kararla yeni sorunlar yaratılmaktadır. Öğretmenler, uyuşturucu, şiddet dahi her türlü tehdide karşı okullarına sahip çıkmaya çalışmakla birlikte sorunlar yığını altında çaresizliğe itilmektedir. Bölüm şefliği, atölye şefliği, denetmen gibi denetim ve destekleme yöntemleri tamamen terk edilmiş, göstermelik hizmet içi eğitimler, belge toplayıcılığına dönen yükselme kriterleri, kalabalık sınıflar ve hedefsiz öğrenciler ile öğretmenler mesleğine yabancılaşmaya itilmektedir. Yaratılan adam kayırmacı anlayışlar devam etmekte sonra da yaratılan kötü örnekler yasalara bağlı olarak düzeltilmek yerine öğretmenlere saldırı, öğretmenlik mesleğini yıpratmak için bilinçlice propaganda aracına dönüştürülmektedir. Hiç bir sorun çözülmemekte ve öğretmenler tartışma konusu yapılmaktadır. Bazı korunan ve kollanan durumlar bile yine öğretmenlere mal edilmektedir.

Tüm emekçilerin geniş örgütlülüğü dağıtılmak için yapılan çalışmalar bunlarla da sınırlı kalmayarak özelleştirme, esnek çalışma koşulları ( kadrosuz, geçici, güvencesiz, sendikasız, yarım zamanlı, performansa dayalı çalışma, GÖÇ YASASI…vs) yeni yasal çerçevelerle de desteklenmektedir. KTT Odasının öğretmenlerin çalışma koşullarını değiştirmeyi önermesi, GÖÇ YASASINA destek vermesi boşuna değildir.

 • Eğitim Bakanlığı tahakküm altındadır
 • Öğrencilere Destekleme, ve Yönlendirme Yapılamamaktadır
 • Eğitim, Üretimden, Gerçeklikten Koparılmıştır; Aktif, Yaratıcı, Sorgulayan, Demokrat Bireyler Yetiştirme Amacından Saptırılmış, toplumların geliştirilmesi istenmemektedir.
 • Irkçı, Şöven, Dinci, Cinsiyetçi, Gerici Gençlik Yetiştirilmektedir
 • TC’li Öğretmen İstihdamları Kanayan Yaradır
 • Öğretmenlik Mesleğinin Statüsü Düşürülmüştür
 • Ücretsiz Kamusal Eğitim Hakkı Bitirilmiş, Fırsat Eşitsizliği Üst Noktadadır
 • Devlet Okullarının Tek Kuruş Bütçesi Yoktur
 • Okul Altyapıları Yetersizdir
 • Eğitim Bakanlığının Yapısı Sorunları Çözemez Haldedir
 • Burslar Fakir Çocuklar İçin Değildir
 • Tüm Öğretmenlerin Yetiştirilmesi Devlet Eliyle ve Programlı Yapılmamaktadır
 • Öğretmen Angarya Çalıştırılmakta, Görünmez Emeği hiçe sayılmaktadır.
 • Okul Yönetim Anlayışı Demokratikleşmelidir
 • Yasalar, Tüzükler Çağdışı Kalmıştır, Yeni Yasalara İhtiyaç Vardır
 • Mesleki Teknik Okulları amaçsız, hedefsiz hale getirilmiş, müfredatları ise günümüz ihtiyaçlarına uymamaktadır. Atölyeler kapatılmış, mesleği gerçek anlamda öğretemeyen ve sistem dışına çıkamayan bir duruma getirilmiştir
 • Özel Eğitim ve Özel İhtiyaçlar Göz Ardı Edilmektedir
 • Kamusal Eğitim Finanse Edilmekten Vazgeçilmiştir
 • Öğretmen Mesleğine, Örgütlü Yapısına Sistematik ve Bilinçli Saldırılar Yapılmaktadır

Keyfi nakiller, görevlendirmeler, atamalar yapılmaktadır. Şu anda TC’den 100 üzerinde öğretmen, işsiz öğretmenler buralarda bunalımdayken, getirilip çift maaşla çalıştırılmaktadır. 30 üzerinde Din öğretmenine ihtiyaç var, denilmekte, TC’den getirilen öğretmenlerin yanında sınavı geçen öğretmen sahte gerekçelerle atanmamaktadır.

dsc_0009

Hukukun, adaletin ortadan kaldırıldığı yerlerde kimlikler Teröristtir.

 

Saygılarımızla,

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)