ALİCENGİZ OYUNLARI İLE ÜLKEYİ YÖNETEMEZSİNİZ

0
122

CTP-UBP Hükümeti uzun süre mücadele eden öğretmenleri cezalandırmak, sendikaların içini karıştırmak, çalışanları ve sendikaları birbirine düşürmek mi istemektedir?

 

Hayat Pahalılığını dondurarak güya 2011 sonrası istihdam edilen çalışanların refahını yukarı çekeceğini iddia ederek, diğer çalışanların Hayat Pahalılığını yok eden, döviz dalgalanmaları ile alım gücünün sıfırlanmasına seyirci kalan bir önceki CTP Hükümeti, şimdi aynı alicengiz oyununu sürdürmek mi istiyor?

 

“Emek en Yüce Değerdir”, “Hak Verilmez Alınır” diyerek sözde emeğin sözcülüğünü yapan anlayış, her iktidara gelindiğinde çalışanları, mücadele edenleri baltalamak ve tertiplemek mi istemektedir?

 

Sendikaların içini karıştırmak, sendikaları birbirine düşürmek, çalışanları, öğrencileri, velileri, öğretmenleri, işçileri, özel sektör çalışanlarını, kamu çalışanlarını birbirine düşürmek, işçiyi, emekçiyi, üreticiyi, hayvancıyı karşı karşıya getirmek ve örgütleri zayıf düşürdüklerini sanarak, haklarını budamayı marifet mi saymaktadırlar?

 

Tüm bunları becerdikten sonra kendileri de sıfırlanmaya giderken suçlu sendikalardır diye yaygara çıkarmak gelenekselleşmiş midir? Ülkeyi yönetme becerisini böyle mi kazanacağız? Suyu bu anlayışla mı yöneteceğiz?

 

Öğretmenler Yasasının 100 (3). Maddesinde  “Öğretmen hazırlık ödeneği tüm öğretmene ders yılı başında ödenir” olduğu yasa tarafından net emredilmektedir. 2011 sonrası öğretmenlere de 2011 ve 2012’de ödenen hazırlık ödeneğini eski CTP’li Maliye Bakanı ALİCENGİZ OYUNU ile yasadışı bir şekilde ödememeye başlamıştır. Uzun süren öğretmen eylemleri sonucu eski CTP yönetimi savcılıktan görüş almış ve bu ödeneğin ödenmesinin yasal olduğunu teyit etmiştir.

 

Yeni kurulan CTP-UBP Hükümeti ile sendikamız Ağustos ayından beri tüm temasları gerçekleştirmiştir. İlgili Bakanlar, Hükümet ortakları, partilerle yapılan temaslar sonucu hazırlık ödeneğinin öğretmenleri ayırmaksızın herkese yasada belirtilen oranıyla ve yasada belirtilen sürede verilmesi hemfikirliği, Sn. Başbakanın da resmi açıklamasıyla deklere edilmiştir. Ancak eski alışkanlıklardan kurtulmayan yeni CTP-UBP Hükümeti yazılı açıklamasının, verdiği sözlerin, savcılık görüşünün arkasında durmamış, yalpalamıştır.

 

 

2011 öncesi öğretmenlerimize hazırlık ödeneğini ¼’ü SADAKA gibi verilmiş, 2011 sonrası öğretmenlerimize ise hiç verilmemiştir. Geçmiş UBP Hükümetleri döneminde, Savcılık görüşü bile yok iken tüm öğretmene Yasada belirtildiği şekilde tam ödenen bu ödenek, bugün bin bir ALİCENGİZ OYUNU ile çalışanlar birbirine düşürülerek ortadan kaldırılmak veya budanmak istenmektedir. Bir çalışandan hak gaspı yapılarak, öteki çalışanın hakkını dengelemeye çalışan, SERMAYEYE ise hiç dokunmayan, SÖZDE EMEĞİ SAVUNANLAR, öğretmeni enayi mi sanmaktadır? Daha hangi hakları budama niyetiniz vardır? Emekçilere dayanarak hükümet olanlar, emeğin haklarını budayarak hükümet olmayı sürdüreceklerini mi sanmaktadırlar?

 

Hiçbir öğretmeni, çalışanı işe giriş tarihine göre ayırmanızı kabul etmeyeceğiz. Bir çalışanın hakkını gasp ederek, öbür çalışana verecekseniz hiç vermeyeceksiniz. Öğretmenleri birbirine düşürerek, icraat yapılmasını seyretmeyeceğiz.

 

Hükümet olmak, Dürüstlük gerektirir.

 

Hükümet olmak, sözünün yazılı beyanının arkasında,  yalpalamadan durmayı gerektirir.

 

Çalışanlara GÖÇ YASASINI kaldırma sözü verdiniz. Halktan bunun için yetki aldınız. Kazanılmış hakları budayarak tüm öğretmeni Göç Yasasında birleştirmek için oy istemediniz.

 

Umut, emek için geldik diyerek ALİCENGİZ OYUNU ile sendikaları yıpratmanıza, çalışanları, emekçileri yoksullaştırmanıza, bir bir kazanılmış haklarını ellerinden almanıza müsaade etmeyeceğiz.

 

Sizden SADAKA istemiyoruz!

 

Ya tüm öğretmene YASAL HAKKINI vereceksiniz, ya da VERMEYECEKSİNİZ!!!!

 

 

 

Tahir GÖKÇEBEL

BAŞKAN

Yönetim Kurulu (a.)