Barışa Bir Şans Verilmelidir

0
151

Büyük Ortadoğu Projesi ve ortadoğunun yeniden sömürgeleştirilmesinde yeni ve farklı bir yapı olarak sunulan ılımlı islam modeli, yeni demokrasi örneği esere AKP Türkiye’de sorun çözme becerisini yitirmiştir. Bölgesel önemli güç haline gelebilecek olağanüstü çabaları varmış gibi başlanan iktidar serüvenine Türkiye sıradan istikrarsız, kaotik terörle içiçe mutsuz ülke konumuna sokulması noktasına getirilmiştir. AKP’nin tüm öngörüleri bir bir tükenmekle kalmamış, Türkiye iç savaşa sürüklenmiş, kardeş kardeşi boğazlar duruma gelmiştir. AKP’nin başarısızlığı su yüzüne çıktıkça baskıcı, anti demokratik, seküler ortaoğu partisine dönüşmüş dini siyasete alet ederek insanların inançlarını kullanmaya, baskı, korku savaşlarla ülkeyi yönetmeye başlamış ve kaosun içinden çıkılamaz duruma Türkiye’yi sokmuştur.

AKP’nin demokratikleşme, Kürt sorunu, Kıbrıs sorunu, ekonomik sorun gibi yapısal sorunları çözecek becerilerden hızla uzaklaşırken; Neo liberal politikaları uygulayan, elestiki çalışma koşulları, özelleştirme, taşeronlaşma, emeğin haklarını budama, örgütsüzleştirme gibi politikaları istikrarlı uygulayarak sermayeye; yaratılan rant rejiminde önünü açan, emeği dönüştüren bir yapısını korumayı başarmıştır. Demokrasiyi de ortadan kaldıran bu yönüyle AKP emperyalistler tarafından eğitimle de desteklediği yeni neo liberal dönüşümü gerçekleştirene kadar desteklenecektir. Hitler Almanya’sına uzun süre ses çıkarılmamasının en büyük nedenlerinden biri işçi sınıfının mücadelesinin yükseldiği, haklara ve demokrasiye geniş kitlelerin sahip çıktığı bir dönemde faşizimle de olsa halkların ezilerek sermayeye oluşturulan tehdidin ortadan kaldırılmasına göz yumulmasıdır. Bu durum insanlığa tehdit oluştursa da sömürü düzenine, sermayeye hizmet ettiği için uzun süre sinilmiştir.

Bugün Türkiye ve Kıbrıs’ta yaratılan sömürü ve soygun, vurgun düzeni şirketlere yaramakta, onlara kazandırmakta onlarında AKP’ye demokrasiyi ortadan da kaldıracak kadar destek vermelerini getirmektedir. Bundan çıkış yolu demokraside, halkların birleşmesinde, barışta birlikte mücadelede vardır. Savaş terör bu politikaları beslemektedir. Ulusların kurtuluşu gibi görülen silaha sarılma, anti demokratik mücadele yöntemleri oluk oluk kan akıtma devlet terörünü beslemekte özgürleşmeyi değil Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ermeni ve ne varsa bu coğrafyada köleleşmesini getirmektedir. Hiçkimsenin ölmemesi, insanca yaşaması için, kardeşlik, barış için birlikte mücadele edilmelidir.

Kıbrıs’ta AKP politikalarının geldiği noktada barış ve çözüm beklemek ölü gözünden yaş beklemek anlamına gelecektir. AKP politikaları ile uyumlu CTP-UBP hükümeti göstermelik reform yapsa bile ne ekonomiyi, ne temel sorunları, ne de Kıbrıs sorununu çözmeyecektir.

Ortadoğuda, Türkiye’de, Kıbrıs’ta savaş ve sömürü düzeninin oluşturduğu gidişatı ortak mücadele ile ancak gerileteceği algılanmalıdır. Silahlar susmalı, halklar düşmanlığın değil, terörün değil, kardeşliğin birlikte kurtuluşun, barışın sömürü düzeninin bitmesinin, hakların korunmasının ortak mücadelesini vermelidir. AKP politikaları ile reform olmayacağı ancak vurgun, soygun düzeninin gelişeceği; silahla, terörle kurtuluş mücadelesinin birlikte köleleşmeye ve faşizme ulaşacağı, bölgede yaşananlardan ders alınarak birlikte kurtuluş için yeni parametreler üzerinden örgütlenmeli ve mücadele edilmelidir. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun kardeşçe yaşanılacak ortak bir yaşam, ortak bir mücadele ile kurtulmayı amaç edinmeyen hiçbir politika başarı getirmeyecek oluşturulan kan deryasına yeni katkılar yapacaktır. Çocuklar ölmesin, insanlar ölmesin kardeşçe, insanca, hakça, demokratik bir dünyada düzende yaşamak isteyen her halk, her insana barışı yeniden tesis etme, görevi verildiği unutulmamalı birlikte kurtulunamıyorsa, birlikte köleleşeceği hatırlanmalıdır.

Birbirinin acılarını paylaşmayanlar ortak tarih ve kültür oluşturamazlar. Ortak tarih ve kültürünü yitirmiş olanlar toplum olma özelliğini yitirir. Devlet terörü de, terörist saldırılarda lanetlenmelidir. Türkiye hızla Yugoslavya örneğine veya Suriye’leşme sürecine girmeden hastalıktan, akıl yoksunluğundan kurtulmalıdır. Kardeş kardeşi öldürmekten vazgeçmelidir.

 

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu