9 EKİM TARİHİNDE DÜZENLENECEK OLAN GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SINAVI ŞAİBELİDİR

0
153

 

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz ayları boyunca öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen münhal açmakta gecikmiş sonra da eksik münhal açmış ve eğitimin aksamasına sebep olmuştur. Bu hususla ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonu 16/08/2012 tarihinde kendi web sayfasından davalının öğretmen münhallerinin doldurulmasına yönelik herhangi bir talep gelmediğini ve okullardaki eğitimin 1 ay aksayacağını anlatan bir bildiri yayınlamıştır.

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı partizanlık yapmak adına eğitimin geç başlamış olmasına sebebiyet vermekle kalmayıp, 9 Ekim  2012 tarihinde  soruların nasıl hazırlandığı, hangi objektif kriterlere dayandığı belli olmayan bir sınav düzenleyecektir. Bu sınavdan önce de onlarca genç geçici ve haksız bir şekilde istihdam edilmişlerdir. Halbuki hukuk devletlerinde esas olan şeffaflıktır. Birçok kişinin yarışacağı böyle bir sınavın alel acele (bu güne kadar giderilmeyen öğretmen açığı bahanesi olsa bile), tüm objektif kriterlerden uzak bir şekilde yapılması eşitlik ilkesi adına endişe verici bir durumdur. Aynı zamanda, geçci öğretmenlik ile öğretmenlik münhali farklı statüler olup 9/10/2012 tarihindeki sınava sadece 21/09/2012 tarihindeki öğretmenlik sınavına giren kişilerin girebilmesi, daha önce sınava girmeyen kişilerin geçeci öğretmenlik hakkının elinden alınması anlamına gelmektedir.

Kaldı ki, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 22/09/2012 tarihinde yapılan öğretmenlik sınavı iptal edilmemiş ve hala daha yürülükteyken, 9/10/2012 tarihinde yapılacak olan geçici öğretmenlik sınavına sınava sadece 22/09/2012 tarihinde yapılan öğretmenlik sınavına girenlerin girme hakkı olması, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 22/09/2012 tarihinde yapılan öğretmenlik sınavının bir alternatifini yaratmaya çalıştığı algısı yaratmaktadır. Halbuki, Kamu Hizmeti Komisyonundaki bazı sınavların soruşturma altında olması Kamu Hizmeti Komisyonunun kapatıldığı anlamına gelmemektedir ve bu sınavların hazırlanması gerektiği yerdir.

                                                                                                                     Av. Öncel Polili

 

yoncel_Polili.pdf