ZİNCİRLERİMİZİ MÜCADELEMİZLE KIRACAĞIZ

0
152

AKP-Sermaye-CTP/UBP, yanlı medya, kol kola girmiş, soyguna, sömürüye devam etmektedir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan statüko, toplumumuzun varlığını yok edecek şekilde çalışmaya devam etmektedir. Hükümetler değişmekte anlayışlar değişmemektedir. Dayatılan ve işbirlikçi hükümetler eliyle uygulamaya sokulan paketler, GÖÇ YASASI gibi yasalar  halkımıza mutluluk ve refah getirmek yerine gelişmesini ve varlığını tehdit etmektedir.

Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik”  sürdürülürken sözde tasarruf yapılmakta,  diğer yandan da üçlü kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi, şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar hortumlanan bankalar, belediyeler,  usulsüz ihaleler,  daha milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmaktadır.Buna karşın, kaynak yok, kamu verimsizdir, kamburdur denilerek kamusal alanlar kar amacındaki üç-beş şirkete peşkeş çekilmektedir. Kamu hizmeti yapan Öğretmen, doktor bile kölelik şartlarına mahkum edilmektedir.

Geriye götürülen hakların ülkede refahı arttıracağı söylemi, ekonomideki paylaşım terazisini daha da bozmuştur. Bir avuç yandaş şirketin pastadan payı sürekli artmakta, geniş kesimler açlığa, sefalete itilmekte toplum öğretmensiz okullar, doktorsuz hastanelere  mahkum edilmektedir.

Hakları budanan, ücretli köleye dönüştürülen çalışanları, kaderlerine razı ederek, GÖÇ YASASINDA eşitlemek istemektedirler.

GÖÇ YASASINI kaldıracağım diye seçilen CTP-UBP eşel-mobili ve HP’nı ortadan tamamen kaldırmıştır. Öğretmenlerin bile yasal haklarını gasp etmekten çekinmemektedir. Tüm üreticiler, çalışanlar göç yasasında birleştirilmek için kollar  sıvanmıştır.

Asgari ücretliyi, öğretmeni kölelikte eşitlemek isteyenlere DUR DİYECEİZ.

Fakirleşmeyi, göç etmeyi, örgütsüzleştirilmeyi, köleleştirilmeyi KABUL ETMEYECEĞİZ.

Memleket yangın yerine dönmüşken vurdum-duymaz kalınmasını UZAKTAN İZLEMEYECEĞİZ.

23 Ekim 2015 tarihinde Yönetim, disiplin, denetleme kurullarımız ve 2011 den sonra atanan tüm okullarımızdaki GÖÇ YASASI MAĞDURU öğretmenlerimiz 08-13.00 saatleri arasında GREV ve EYLEM gerçekleştirmiştir.