EI ve OECD, Adil ve Etkin Eğitim İyileştirme İlkelerini Yayınladı

0
186

COVID-19’dan adil ve etkin eğitimin iyileştirilmesini nasıl sağlayacağız? Eğitim Enternasyonali ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bu sorunun yanıtında her ülkenin kullanabileceği on temel ilke geliştirmiştir.

‘Adil ve Etkin Eğitim İyileştirme Prensipleri’, EI ve OECD tarafından ortaklaşa kabul edilmiştir. Bu prensipler salgın sonrası eğitim sistemlerini yeniden şekillendirerek eğitimin niteliğini ve eşit erişimini attırmak için eğitim yetkilileri, öğretmenler ve kuruluşlarının işbirliğine kılavuz olacaktır.

10 ilke şunlardır:

  1. Okulların olabildiğince güvenli ve açık tutulması.
  2. Eşitliğin sağlanması ve kaynakların ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilmesi.
  3. Tüm öğrencilere ulaşmak için tasarlanmış bir uzaktan öğrenme altyapısının sağlanması.
  4. Öğretmenlerin mesleki yaşamlarında desteklenmesi.
  5. Öğretmenlerin ve ebeveynlerin öğrencileri desteklemelerinin sağlanması.
  6. Öğrencilerin öğrenimiyle sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için hedefli destek sağlanması.
  7. Öğretmenler ve paydaşlarla sağlam bir dijital öğrenme altyapısının birlikte tasarlanması.
  8. Öğretmenlerin profesyonelliklerini kullanmaları ve mesleki öğrenme fırsatlarından yararlanmaları için güçlendirilmeleri.
  9. İşbirliğine dayalı yenilikçilik kültürünün teşvik edilmesi.
  10. Ulusal ve uluslar arası kanıtlardan öğrenilmesi.

Eğitim Enternasyonali Başkanı Susan Hopgood açıklamasında şu sözlerine yer vermiştir;  “Eğitimde iyileştirme için ortak yol haritamızın duyurusu özel bir andır. Dünyanın dört bir yanındaki öğretmen sendikalarını temsil eden Eğitim Enternasyonali ve dünyanın en güçlü hükümetler arası kuruluşlarından biri olan OECD, dünyanın eğitim sistemlerini yeniden yapılandırma hedefiyle on ilkede mutabakata varmak için bir araya gelmiştir.

Eğitim Enternasyonali Genel Sekreteri David Edwards ise “Bu salgın, okulların toplumumuzdaki temel rolünü ve öğretmenlerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini göstermiştir.” diyerek yeni eğitim teknolojilerinin geliştirilmesinden, öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar, liderlik rolündeki okullar ve eğitimcilerin esas odak nokta olması gerekliliğine vurgu yapmıştır.

Edwards, “Eğitimde iyileşme ancak öğretmenlerin ve okul personelinin merkeze alınmasıyla, eğitim sistemlerinin tamamen finanse edilmesiyle, eşitliğin temel alınmasıyla ve eğitim sendikalarının kilit paydaş olmasıyla sağlanabilir.” diye ekledi.

 

Resmi site linki için tıklayınız: EI and OECD launch Principles for Effective and Equitable Educational Recovery