Öğretmen Sendikaları Temaslarına Devam Ediyor

0
173

KTÖS, KTOEÖS ve DAÜSEN, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Milletvekillleri Costas
Mavrides ve Dimitris Papadakis ile Lefkoşa’daki AVRUPA EVİ’nde  görüşerek,
Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.
Sendikalar toplantıda, Kıbrıslı Türkler ve AB arasındaki yakınlaşmaya ilişkin görüş
ve önerilerini AP vekilleri ile paylaştı.

Milletvekilleri ile yapılan görüşmeye KTÖS adına Genel Sekreter Burak Maviş ve
Dış İlişkiler Koordinatörü Gizem Kavaz, KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ve DAÜSEN
adına ETUCE Kıbrıs Temsilcisi Yeşim Dede katıldı.

Sendikalar, Türkiye Komisyonu Raporuna ilişkin 7 Haziran 2022 tarihli Avrupa
Parlamentosu kararına (2021/2250(INI)) atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk toplumunun
yerinin Avrupa Birliği olduğunu ve  Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıslı Türklerin AB’ye
katılımını kolaylaştırma çabalarını hızlandırmaktan sorumlu olduğunu vurguladı.
Bu bağlamda Avrupa Komisyonu’nun “Yeşil Hat Tüzüğü”; “Mali Yardım Tüzüğü” ve
bir türlü yasalaşamayan “Doğrudan Ticaret Tüzüğü”nü yeniden ele alması gerektiği
belirtilirken, okulların, öğrencilerin ve öğretmenlerin Erasmus+ Programı’na,
üniversitelerin de Bologna sürecine dahil olması için Avrupa Komisyonu’nun “Eğitim
ve Kültür Tüzüğü” hazırlayarak Kıbrıs Türk Toplumunun eğitim vizyonunun
genişletilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Toplantıda sendikalar, Türkçe’nin resmi AB dili olması için yapılan çalışmaları
desteklediklerini  ifade ederken, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca çıkarılan çeşitli
zorluklar ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin yaptığı evlilikler ve
bu evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamaması sorunu
dile getirdi.