“Türkiye Eğitim Sistemi, Toplumsal Dönüşüm ve Sendikal Hareket” Panel ve Workshop’umuz Gerçekleşti

0
271

Toplumumuzun çağdaş, laik demokratik yapısının yıllardır yapılan dayatmalar ve işbirlikçi hükümetler tarafından uygulanan entegrasyon politikalarıyla tehdit ve saldırı altında olduğu bir dönemde sendikamız Eğitim-Sen Başkanı Sn. Feray Aytekin Aydoğan’ın ana konuşmacı olduğu “Türkiye Eğitim Sistemi, Toplumsal Dönüşüm ve Sendikal Hareket” konulu panel ve Öğretmenlere yönelik “Türkiye Eğitim Sistemi ve Toplumsal Dönüşüm Çabaları, Alternatif Eğitim Sistemi ve Öğretmenin Rolü” konulu Panel ve Workshop gerçekleştirdi.

15 Aralık 2017 tarihinde sendika binamızda toplumumuza ve öğretmenlerimize yönelik ve 16 Aralık Cumartesi ise Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre merkezinde DAÜ-SEN katkılarıyla öğretmenlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz Panel ve Workshop’ta Türkiye’de neler yaşandığını, eğitim sistemi aracılığıyla çağdaş, laik toplum yapısının nasıl dönüştürüldüğünü ve sendikal hareketin ne durumda olduğunu ve mücadelenin nasıl sürdürüldüğünü Eğitim-Sen Başkanı Sn. Feray Aytekin Aydoğan’dan dinledik.

Panel açılışında başkanımız Selma Eylem, Türkiye’de AKP’nin sürdürdüğü çağdaş, bilimsel, laik demokratik eğitim ve toplum yapısını gericileştirme ve muhafazakârlaştırma politikalarının toplumumuzda da dayatmalarla uygulanması ve tüm bunlara karşı mücadele eden öğretmen ve öğretmen sendikalarını itibarsızlaştırma, statüsü geriletilerek örgütlülüğü zayıflatma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.  Tüm dayatma politikalara karşı demokratik, çağdaş toplum için, nitelikli, bilimsel, laik eğitim için, saygın, aydın, özgür öğretmen için, insanca bir geçim ve yaşam için mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

Panele davet edilen Eğitim-Sen Genel Sekreteri Sn. Keskin Bayındır’ın ise AKP politikalarının ve baskılarının en somut örneği olarak yurtdışına çıkışı engellendiğinden panelimize katılamamıştır.