Seyirci Kalmayacağız, Susmayacağız !

0
251

Ülkemizde çalışanlar, emekçiler olarak oldukça sıkıntılı günler yaşamaktayız. Yükselen döviz karşısında TL’nin değer kaybetmesiyle eriyen maaşlarımız, üzerine bir de yapılan zamlar, paketler ve hayat pahalılığı satın alma gücümüzü oldukça geriletmiştir.

Zamlar derhal geri alınmalı ve eşel mobil iki ayda bir olacak şekilde düzenlenerek çalışanların alım gücünün artırılması sağlanmalıdır.

Asgari ücretle çalışanlar açlığa mahkûm edilmiştir. Asgari ücret ve diğer ücretlerde Euro’ya geçilmelidir.

Eşitsizlik, adaletsizlik yaratan sosyal güven(siz)lik yasası ve göç yasası kaldırılmalıdır.

Krizlerin faturasının açlık sınırı altında yaşamak zorunda bırakılan, çocuğunu okutamayacak, borcunu ödeyemeyecek duruma gelen halka ödetilmesi kabul edilemezdir. Geçmişte örneğin Boyacı batmış bu halk ödemiştir, PEYAK batmış bu halk ödemiştir, belediyeler soyulmuş yine bu halk ödemiştir. Batıranlara, devleti zarara sokanlara hesap sorulmazken, yolsuzluklar, yasalar, paketler, casinolar, torpiller, üniversite izinleri, rüşvetler, önceki başbakanın bankalarda hesabı verilemeyen paraları yok sayılırken, halkın eli çoktan taşın altına girmiş durumdayken bu halka, yani bordro mahkûmlarına, kölelere,   toplumsal seferberlik çağrısı yapılıyor, özveriden bahsediliyor.

Peki siz ne yapıyorsunuz?

Bu krizden çıkmak, halkı korumak için ivedilikle siyasi ve ekonomik tedbirler almanız gerekmektedir:

  • Kıbrıslı Türkler kendi kendini yönetmelidir. Vakıf, merkez bankası, sivil savunma ve halkın olan tüm kurumların yönetimi ve bütçesi Kıbrıslı Türklere ait hale getirilmelidir.
  • Dayatmalar, peşkeş çekilen kamusal mülkler, alanlar kamuya geri verilmeli, kontrolsüz nüfus akışı, kurum, şirket, yabancı sermaye yağması durdurulmalıdır.
  • Vergi reformu yapılmalı, kayıt dışılık, yasasızlık ortadan kaldırılmalı, vergi kaçakçılığı, yolsuzluklar bitirilmeli, zenginden daha fazla vergi  alınmalıdır.
  • Kamu reformu ile kamu çalışanlarına gerçek bir liyakat, demokratik denetim, itibar getirilmeli, siyasi tahakküme son verilmelidir.
  • Eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetler demokratik, nitelikli, tamamen parasız hale getirilmeli gerçek ihtiyaçlıların kolayca ulaşabilmeleri sağlanmalıdır.
  • Siyasi eşitliğe dayalı birleşik federal Kıbrıs’a ulaşmak için görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesini ve kalıcı çözümü sağlayacak adımlar atılmalıdır.

Cumhurbaşkanı ve hükümet Kıbrıs sorunu ile ilgili birlikte hemen harekete geçecek bir strateji belirlemeli, örneğin, AB yetkilileriyle görüşüp derhal Euro’ya geçilmeli, AB parlamentosuna seçilmesi gereken Türkler seçilmelidir.

Sendikamız, yıllardır, ülkemizdeki siyasi, ekonomik ve sosyal sorunları çeşitli şekillerde dile getirmiş, dayatmalara, dönüştürme çalışmalarına, göçe zorlanmaya, toplumsal yok oluşa karşı mücadele vermiştir, hem kendi öz gücüyle hem de birlikteliklerle ortak mücadele vermeye devam edecektir.

Yaşanmakta olan ekonomik krizle ilgili öngörülerini ve bu konuda yukarda özetlediğimiz ancak detaylı olarak web sayfamızdan ( www.ktoeos.org)  da bulabileceğiniz gibi ülkedeki en geniş çözüm önerilerini, defalarca  ortaya koymuş, çeşitli eylem şekilleriyle  dile getirmiştir.

İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke için,

Kendi kendimizi yönetmek, toplumsal yok oluşa dur demek için,

Çözüm ve kalıcı barış için

Mücadelemizi bir kez daha ortaya koyar emek kavgasına devam edeceğimizi, pahalılığa, zamlara, fakirleştirilmeye seyirci kalmayacağımızı, susmayacağımızı bir kez daha haykırırız.

             

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)