Öğretmenlerimize Duyuru: Yönetim Kurulu Kararı Hk.

0
153

Değerli Öğretmenlerimiz,

Ülkemizde, her alanda sürdürülmekte olan dayatma politikalarla hedeflenen çağdaş, laik, demokratik eğitim ve toplum yapımızın gerici ve muhafazakâr hale dönüştürülmesidir.

Ekonomik alanda dayatma paketler ve çıkarılan yasalar, siyasi, sosyal, kültürel, nüfus, çevre ve eğitim alanında sürdürülmekte olan dayatmalar, su, elektrik ve özelleştirme politikaları, ilahiyat, koordinasyon ofisi, din işleri yasası, Çanakkale kampı, kardeş okul projesi, işsiz öğretmenlerimizi istihdam yerine öğretmen getirip görevlendirme dayatması, kamusal hizmetlere yatırım yapılmayarak bitirilmesi, emeğin dönüştürülmesi, halkın fakirleştirilmesi ve devletin tüm yurttaşlarına parasız kaliteli eğitim sağlama sorumluluğunu yerine getirmesi gerekirken Suudi Arabistan bankasından maddi destek alan vakıflar aracılığıyla ideolojik temelde sürdürülmesine arazi kiralayarak olanak tanıma çalışmalarının temel hedefi toplum mühendisliğidir.

Sendikamız, nitelikli, bilimsel, laik eğitim için, çağdaş, demokratik toplum için, saygın, aydın, özgür öğretmen için, insanca bir geçim ve yaşam için mücadele vermektedir.

Bu mücadelede yönetim kurulumuz Atatürk’ün de işaret ettiği bu değerleri bir kez daha ortaya koyarak bir strateji geliştirmiş 10 Kasım’da gazete ilanlarıyla, 24 Kasım’da seçilmiş kurullar ve eylem komitesiyle eylemler gerçekleştirmiş, 27 Aralık vesilesiyle ise 26 Aralık’ta tüm öğretmen ve toplumla büyük bir öğretmen toplum yürüyüşü planlamıştı. Ancak öğretmenlerimizin planlanan eylem için bazı hassasiyetleri olduğu yaptığımız olağanüstü temsilciler kurulu toplantısında bizlere iletilmiştir. Bu nedenle, yönetim kurulumuz söz konusu eylemin daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılması kararı almıştır.

Toplumumuzun aydın kesimini oluşturan biz öğretmenler,

haklarımız için,

eğitim için,

toplumsal değerler ve yapımız için

örgütlü mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

 

Bizleri yok oluş noktasına getirmeye çalışanlara karşı direnmekten

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ.

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu a.