Sn. Eroğlu, Yan Yollara Sapmayınız

0
87

 

Yıllardır Kıbrıslı Türk Toplumunun toplumsal hakları yok sayılmıştır. Bu durum ne kadar da emperyalist dayatma olarak yorumlansa da bugünkü mevcut statükonun oluşmasında, ırkçı Rum Liderliği kadar ayrılıkçı, şövenist ve toplumunu temsil etmeyen Kıbrıs Türk Liderliğinin de payı büyüktür. Çoğu zaman Türkiye hükümetleri ile uzlaşılarak yürütülen Kıbrıs politikasında Kıbrıslı Türkler duvara toslatılmışlardır. Kıbrıs Cumhuriyetinin eşit ortağı iken korumaya muhtaç “Kel Aynaklar” muamelesi gören bir toplum haline getirilmişlerdir. Bu toplum üzerinden milli çıkarlar, bireysel menfaatler garanti altına alınmış, toplum kimliği yok edilmeye çalışılmıştır. Kıbrıs Türk liderliği Kıbrıs’ta çözümü gerektiren tüm konjektürel durumları Türkiye liderliği ile iş pişirilerek, Rum Liderliği ile de paslaşarak hep bertaraf edilmiştir. Yaratılan statükodan beslenen ayrıcalıklı bir avuç azınlık dışında Kıbrıs Türk Toplumu Toplumsal Yok Oluşa sürüklenmiştir. Maneviyatı düşük, dini, dili tartışılan,  besleme diye bir STATÜYE düşürülmüştür. 

Bu durumun oluşmasında yıllardır yönetici konumunda bulunan ve halkına ihanet eden sözde Kıbrıs Türk Liderlerinin payı büyüktür. Bugün, Kıbrıs’ın Jeo-Stratejik konumu artmıştır. Ortadoğu’da yaşananlar, gaz ve petrol bulunması ile konjektürel bir çözümle karşı karşıya kalacağımızın açık olduğu bir süreçten geçmekteyiz. 

Son 30 yıldan fazla toplumsal liderlik pozisyonunda bulunan şu anki Kıbrıs Türk Toplumu Liderliğindeki Sn. Eroğlu’nun toplumunun sesine kulak vermesi beklenmektedir. Beklenenin tersine, eski politikaların tekrarı yaşanmaktadır. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüne oynanıyor görüntüsü güçlenmektedir. Siyasi partilere bilgi vermeyen, hata yaptıysa bile özür dileyip bu hatasını düzeltmeyen Sn. Eroğlu, 21 Aralık’ta sözde “halk konseyini” toplantıya çağıracakmış. 

Sn. Eroğlu bu size uyarımızdır, politikalarınızla Kıbrıs Türk Toplumu özne olmaktan çıkarılmış, yok oluşa sürüklenmiştir. Bunda sizin payınız da büyüktür. Bir ön metin üzerinde bile uzlaşıya varamadınız. Her gün fakirleştirilen, aşağılanan Toplumumuza ne istediğinizi açık deklere edecek bir metin oluşturamadınız. Çözüm parametreleri 50 yıla yakındır görüşülüp yazılmıştır. Bu metni bu parametrelerden oluşturamadınız. Şimdi neyin peşindesiniz? Parlamentodaki TDP’ye yanlışlıkla bilgi verilmediğini düşündüğümüzü mü sandınız? Toplumsal destek alan bir partiyi bile dışlarken, bilgi vermezken sözde halk konseyi topluyorum diyerek acaba yandaşlarla kutsal ittifak mı yaratma gayretindesiniz? Biz bu ısmarlama toplantıya katılmayacağız ancak sizi takip edeceğiz. Kıbrıs Türk Toplumunun önünde onun sözcüsü olacaksanız destekleyeceğiz. 

 

Kıbrıs Türk Toplumunun ne istediğini biliyorsunuz, sakın yan yollara sapmayınız! 

 

Kıbrıs Türk Toplumu, Kıbrıs Sorunu düğümünün bir an önce çözümlenmesi ile üzerindeki ölü toprağının kalkmasını istemektedir. 

 

Daha kaç nesilimiz bu sorun gölgesinde nefes alamayacak ve harcanacaktır? 

                                                                                                                      

 

                                                                                                             Tahir GÖKÇEBEL

                                                Başkan

                                                                                                            Yönetim Kurulu a.