Sendikal Platform’dan HÜKÜMETE ÇAĞRI

0
105

Pandemi sebebiyle toplum olarak zor günler geçirmekteyiz. Hükümetin sağlıkta ve ekonomide hayata geçirdiği uygulamaların gidişatı iyileştirmediği ortadadır. Pozitif vakalar her gün rekor kırarak artmaktadır. Sağlık sistemi çökmüş, hastaneler kapasitesini doldurmak üzeredir. Test yapılan noktalarda metrelerce kuyruk oluşmakta, büyük bir kaos yaşanmaktadır. Çalışanların ve seyahat etmek zorunda olanların, ilçeler arası seyahatlerde zorunlu olarak talep edilen pcr testini yaptırmaları ve işlerine gitmeleri imkansız hale gelmiştir. Bu sorunu çözemeyen hükümet, “pcr testi uygulaması”nı erteleyerek ilçeler arası geçiş tedbirlerini anlamsız hale getirdi.

Aşı sağlama konusunda hükümet toplumu başkalarına muhtaç etmiştir. Toplumun ihtiyacı olan miktarda aşı tedarik etmek için farklı alternatifler (AB ve özel şirketler) gündeme alınmalı, gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Sendikal platform bu konuda sorumluluk almaya hazırdır. Hükümetin halk sağlığını korumak adına, “yaşamsal ihtiyaçlara hizmet verecek elzem işler” haricinde tam kapanma kararını almaktan başka bir çaresi kalmamıştır. Fakat bizi yönettiğini iddia edenler kaynak yetersizliğini öne sürerken, halkımızı sağlığı ve ekmeği arasında tercih yapmaya itmekte ve bu kararı ısrarla almamaktadır.

Tam kapanmada emekçilerin hayatlarını insanca idame ettirebilmeleri için gerekli kaynağı bulmak mümkündür. 2019 yılında özel şirketlerin devlete ödemeyi beyan ettikleri kurumlar ve gerçek kişiler vergi miktarının 1 milyar TL, gerçekte ödenenin ise bu miktarın yarısı 500 milyon olduğunu hatırlatırız. Bunun yanında, ivedilikle servet dağılımı tespit edilerek, toplumun en varlıklı kesimi olan ve bugüne kadar ekonomik krizden etkilenmeyen ultra zenginlerin; ekonomik faaliyetlere faydası olmayan, atıl vaziyetteki birikimlerinden vergi alınarak, özel sektör emekçileri, küçük esnaf ve ihtiyaçlı diğer kesimlere yetecek kadar kaynak yaratılabilir.

Krizin bedelini fazlasıyla ödemiş olan halkımız, emekçilere daha da yük olacak sözde “ekonomik önlem paketleri” yerine, servet vergisi talebine destek verdiğini yakın zamanda çeşitli tepkilerle ortaya koymuştur.

Sendikal Platform, yukarıda belirtilen önlemler çerçevesinde, planlı ve kararlı bir şekilde daha fazla test yapılması, aşılanmaya hız verilmesi ve halkımızın pandemi sürecinden en az zararla çıkması için her türlü mücadeleyi vermeye kararlıdır.

Hükümete çağrımız, tam kapanma için zorunlu olan tedbirleri alarak, halkımızın beklentisine cevap vermesidir.

 

Saygılarımızla,

 

SENDİKAL PLATFORM