Öğretmeni İtibarsızlaştırma Politikalarına Karşı Bakanlık Ne Yapıyor?

0
489

10 Ocak 2020 Cuma günü saat 11.30’da Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulunda basın açıklaması yaparak asılsız iddialarla öğretmenlerimiz ve bu okulumuzla ilgili itibarsızlaştırıcı haber yapan, kamuoyunu yanıltan basın kuruluşunu protesto ettik.

Basın Açıklamamızın tam metni:

Eğitimin ve bunun temeli ve uygulayıcısı olan öğretmenler bir toplumun geleceğini şekillendirmede en önemli unsurdur. Toplumun aydın ve ilerici kesimini oluşturan, hak ve özgürlüklerden, demokrasiden, laik ve bilimsel dünya görüşünden yana olan öğretmenlerimiz örgütüyle yani sendikasıyla birlikte ortadan kaldırılmak istenen kamusal, çağdaş, fırsat eşitliğine dayalı, bilimsel, laik eğitim mücadelesi vermektedir. Karşılığında ise çeşitli şekillerde cezalandırılmakta, ekonomik, sosyal ve özlük hakları gasp edilmekte, eğitim sistemindeki tüm aksaklıkların sorumlusu olarak gösterilmekte ve toplum gözünde itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Türkiye’de eğitimde yürürlüğe konmuş ve toplumsal yapıyı değiştirip kindar, dindar nesiller yetiştirmeyi hedefleyen neoliberal görünümlü, gerici, teslimiyetçi, çağdışı politikalar Kıbrıs’ın kuzeyinde de dayatmalarla sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bilimsel, laik eğitimden uzaklaşılarak anayasa ve milli eğitim yasamıza aykırı müfredat içerikleri uygulanmakta, öğretmen ataması yapılmakta, küçük yaştaki çocuklarımızın camilerde, tarikat yurtlarında kuran kursu gerekçesiyle beyinlerinin yıkanmasına göz yumulmakta ve hatta olanak sağlanmaktadır.

Kamusal eğitimin ve aydın öğretmenin mücadele gücü olan sendikalarını ortadan kaldırmak için yandaş sendika kurdurulmakta,  yasalar çıkarıp öğretmenleri bölerek gücünü zayıflatmak hedeflenmekte, göç yasasıyla geçim derdine düşürerek öğretmeni örgütsüzleştirmek, diz çöktürtmek için her türlü asimilasyoncu baskıcı dayatmalara başvurulmaktadır.

Değerlerimiz ve toplumsal yapımız her türlü takiyye ve misyonerlik çalışmalarıyla dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

Okul yapılmamakta, kaynaklar, kadrolar kısıtlanmakta, buna karşılık camiler, külliyeler açılmakta, gençlerimiz atanma beklerken görevlendirme öğretmen getirilmektedir. Öğretmenlerin iş yükü artırılmakta, eksik altyapılar, kitaplar, kalabalık sınıflar, güncellenmeyen tüzük ve yasalar, yapılmayan özel eğitim ve rehber öğretmen yasaları, bu branşlarda yapılmayan atamalar gibi sorunlarla baş başa ve tamamen desteksiz bırakılmakta, yasal hakları toplum önünde sorgulanır hale getirilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta, sosyal güvensizlik, göç yasası gibi yasalarla yok edilmek istenmektedir.

Tüm bunlarla sendikasıyla örgütlü mücadele eden öğretmenlerimize ve kamusal eğitime ince hesaplarla ve asılsız iddialarla zarar verilmeye çalışılmaktadır.

Bu okulumuzla ilgili (ŞTO) asılsız iddialar yayınlanmıştır. Okulda eksik öğretmen kadrosu yoktur. Öğretmenlerimiz ve okul idaremiz özverili şekilde eğitim vermekte üstlerine düşen görevi layıkıyla yapmaktadır. Bu haberi yapanlara sormak isteriz; bunu yaparken amaç nedir?

Bakanlığa sormak isteriz, öğretmeni itibarsızlaştıran, kamusal eğitime zarar veren bu haberlerle ilgili ne yaptı, ne yapacak?

Sendikamız ve öğretmenlerimiz çağdaş laik eğitim ve toplum yapısı için, tüm itibarsızlaştırma politikalarına karşı, asılsız iddialara göz yuman ya da çanak tutan basiretsiz siyasilere karşı mücadele etmeye devam edecektir.

KTOEÖS olarak eğitim bakanlığını göreve davet eder eğitimimiz, öğretmenlerimiz, toplum yapımız için tarafsız, ilkeli, onurlu kararlar ve politikalar üretmeleri gerektiğini hatırlatırız.

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)