Seçmeci, Elemeci Sınavlar RANT Kapısıdır

0
131

KTOEÖS –  KTÖS Ortak Açıklama

Yarışmacı sınavların öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim sistemi üzerinde yarattığı olumsuzluklar ve yıkım bilinmesine rağmen devleti yönetenlerin eli ile ranta bağlı sömürü devam ettirilmektedir.

Kolej giriş sınavları ile yaratılan yıkım, dershaneler aracılığı ile medya kullanılarak, çocuklarımız istismar edilmektedir. 7 Haziran tarihinde yapılan sınavda başarı gösteren öğrencileri reklam amaçlı olarak kullanan zihniyeti şiddetle protesto ederken bu oyunun yazarının Eğitim Bakanlığı yetkilileri olduğunu bir kez daha ilan etmek istiyoruz. Çocuk istismarına açık olan bu sistemi destekleyen ve çanak tutan Eğitim Bakanlığı yetkilileridir.

Test ezberlemeye dayalı yarışmacı sistemi yaratan Eğitim Bakanlığı, öğrencilere ve velilere uygulanan psikolojik ve maddi baskıyı göz ardı etmektedir. Test ezberlemeye dayalı bu sistemde elde edilen başarının göreceli olduğu ve bu başarının öğrencideki potansiyeli ölçmeyen, tamamen bilimsellikten uzak bir yaklaşım olduğu herkes tarafından bilinmesine rağmen, dershanelerin bunu başarı diye sunması toplum içinde tarifi imkânsız bir yara açmıştır. Yarışmacı sınavlarda yeterli puanı alamayan öğrencileri başarısız ve yetersiz gösteren bu reklam anlayışı, hasta bir toplum yetiştirmektedir.

Velileri maddi baskı altına alan yarışmacı sınavlar bir yandan kendini ifade edemeyen, bencil, paylaşmayan, psikolojik sorunları olan edilgen bireylerin yetişmesine sebep olurken, özel dersler ve dershanelere de rant sağlamaktadır. Kolej giriş sınavlarına giren öğrenci sayısı 1600 civarındadır ve bu öğrencilerin tahminen 1000 tanesi ortalama aylık 500 TL karşılığı özel ders almaktadır. 1000 x 500 TL = 500 000 TL’lik ortalama aylık bu rant birilerinin cebine akmaktadır. Yıllık olarak ortalama 6 milyon TL’lik rant sadece kolej giriş sınavlarına harcanmaktadır. Gazetelere boy boy reklam vermenin temel anlamı başarı değil ranttır ve buna çanak tutan Eğitim Bakanlığı’dır.

Hiçbir bilimsel yaklaşıma uymayan çocuklarımızı maddi, velilerimizi de manevi baskı altına alan yarışmacı sınavlar derhal kaldırılmalıdır. Rant sağlamaya ve eğitimi test ezberlemeye dayalı hale getiren bu sistemi ayakta tumaya çalışan Eğitim Bakanlığı derhal Şura’da alınan kararlar çerçevesinde eğitimi şekillendirerek bu işkenceye son vermelidir.

 

Saygılarımızla,

 

Tahir GökçebelŞener Elcil

KTOEÖS BaşkanıKTÖS Genel Sekreteri