Osman Nejat Konuk Ortaokulu Gerçekten Eğitim-Öğretime Başladı Mı?

0
572

Eğitim-öğretim yılının ilk gününde şatafatlı bir şekilde açılışı yapılan Osman Nejat Konuk Ortaokulundaki eksiklikler, bu okulun yarım yamalak, sırf siyasi şov yapmak uğruna alelacele açıldığını açıkça ortaya koymaktadır.

Bu okulumuzla ilgili bazı önemli eksikliklere dikkat çekiyor, Eğitim Bakanlığını ivedi göreve davet ediyoruz;

 • 9 şube diye öngörülen okulun şube sayısı 12’ye ulaşmıştır.Bu durum acilen okula öğretmen takviyesi yapılmasını gerektirmektedir.
 • Okulda kadrolu hademe ve görevli olması elzemdir.
 • Okula gönderilen kitap sayıları eksik olduğundan kitapsız olan öğrenciler bulunmaktadır.
 • Okulun elektrik tesisatında aksaklıklar bulunmaktadır, bu teknoloji çağında elektrik bağlantıları hatalı yapılmıştır.
 • Bilgisayar odasında 30 öğrencinin aynı anda masaların ve sandalyelerin birbirine çok yakın bir şekilde bulunması özellikle pandemi döneminde sağlık açısından sakıncalıdır.
 • Okul nüfusuna göre iki rehber öğretmenin bulunması gerekirken tek bir rehber öğretmen vardır.
 • Hiçbir sınıfta akıllı tahta bulunmamaktadır.
 • Sınıflarda projeksiyon eksikliği vardır.
 • Dil öğretmenlerinin kullanacağı en az 6 adet USB’li CD çalara ihtiyaç vardır.
 • Ne sınıflarda, ne de tuvaletlerde çöp kutusu vardır.
 • Fen laboratuarları tamamlanmamıştır.
 • Okulun çevre güvenliği alınmamıştır, bu durum çocuklarımız için büyük tehlike arz etmektedir.

İşin özü; eğitim hayatına kazandırılan yeni bir okul sevindirici iken, her şeyin dört dörtlük olması gerekirken, büyük eksikliklerle eğitim-öğretim yılına başlatılması bir devlet ayıbıdır!

Okullarımızdaki eksikliklerin tamamlanması, sağlıklı ve güvenli okul ortamlarının yaratılması yönünde alınmayan tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğinin altını çizer, konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi vurgularız.

 

Mehmet Güneyli

Mali Sekreter

Yönetim  Kurulu (a.)