KTOEÖS BAĞIMSIZ BİR SENDİKADIR !!!

0
416

Değerli Öğretmenler;

Genel Sekreterimiz Mehmet Taşker tüzüğümüzün 14. Maddesinin C bendi uyarınca yönetim kurulu üyeleri tarafından görevden alınmıştır. Bu öneri 5 kişilik yürütme kurulunda çalışan 4 arkadaşımızın ortak isteği üzerine görüşülüp karara bağlanmıştır.

Bu öneriden önce de zaman zaman Mehmet Taşker arkadaşımızın sıkıntı yaratacak bireysel davranışlarını gördük. Bazen sohbetlerde, bazen toplantı sırasında kendisini dostça uyardık. Oysa son gündeme gelen Yürütme Kurulu’nun önerisinden de anlaşılacağı gibi, Mehmet Taşker arkadaşımızın örgüt kararları dışında tavırlarının sürdüğünü tespit ettik. Bunları aramızda tartışıp oyladık. İlkelerimizin ve kararlarımızın hayata geçmesinde sorun yaşanmaması için Mehmet Taşker arkadaşımızı oy çokluğu ile Genel Sekreterlik görevinden alınmasına karar verdik.

Bu karar, en yetkili kurul olan siz öğretmenlerin oyu ile seçilen Yönetim Kurulumuz tarafından, Yürütme Kurulumuzun daha uyumlu çalışması için alınmıştır.

 

Bizler, yönetim kurulunda farklı görüş ve düşüncelerin karar alınana kadar konuşulup tartışılmasının en demokratik hak olduğunu savunuyoruz. Ancak tüzüğümüze göre yürütme kurulunun görevi yönetim kurulunda alınan kararları birlik ve uyum içinde uygulamaktır.

 

Mehmet Taşker’in görevden alınma kararına etken olan bazı somut gerekçeler:

 

  • Tam profesyonel olarak tüm mesaisini sendikanın işlerine ayırması gerekirken, Yürütme ve Yönetim kurullarından habersiz kendi gündemi ile çalışması, sendika binasında bazı örgütler ve siyasi parti temsilcileri ile toplantılar yapması.

 

  • Yönetim Kurulumuzda konuşulup tartışılmadan “Süresiz Genel Grev” söyleminde bulunması..

 

  • Yönetim Kurulumuzun eğitim ve kültür amaçlı faaliyetlerde bulunan derneklere verilmesini uygun gördüğü maddi katkının üzerinde sözler verip Yönetim Kurulumuzu zorda bırakması.

 

  • Üç yıllık çalışma sonucunda Ek Bütünleme sınavlarını kaldırtmamıza rağmen bakanlıkla yaptığı kişisel görüşmelerde dıştan bitirme sınavlarını gündem yaparak Yönetim Kurulumuzu zorda bırakması.

 

  • MTÖ yetkilileri ile Yönetim Kurulumuzdan habersiz yaptığı görüşmelerle İşletmelerde Beceri Eğitimi konusunda yeni bir genelge yayınlanmasına neden olmuştur. Bu genelge var olan sorunları da çözmek yerine öğretmenlere ek yük getirmiştir.

 

        02.04 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında yeni görev dağılımı şöyle olmuştur:

 

Genel Başkan: Tahir Gökçebel

Genel Sekreter: Vedat Tek

Mali Sekreter: Selma Eylem

Örgütlenme Sekreteri: Aziz Selengin

Eğitim Sekreteri: Zühre Özkaraman

 

Değerli Öğretmenler;

Yönetim ve Yürütmedeki isimler değişse dahi farklılıklarımıza rağmen  hedeflerimiz ve ilkelerimiz değişmemiştir. Biz ilkelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de yolumuza devam edeceğiz.

 

KTOEÖS BAĞIMSIZ BİR SENDİKADIR !!!

KTOEÖS kişi, dernek, örgüt ve partilerin Yönetim Kurulu kararlarına müdahalesini ve örgüt içinde örgüt çalışmaları yapılmasını asla kabul etmeyecektir.

 

YÖNETİM KURULU