Nitelikli ve Kapsayıcı Eğitim için Sürdürülebilir Bütünsel Okul Yaklaşımında Öğretmenler ve Okul Liderleri konulu uluslararası konferansa katıldık

0
109

3-4 Kasım 2022 tarihleri arasında İrlanda – Dublin’de sendikamızın uluslar arası alanda üyesi olduğu Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi–ETUCE’nin, EEPN (Avrupa Eğitim Politikası Ağı / European Education Policy Network) ve  ESHA (Avrupa Okul Liderleri Kurumu / European School Heads Association) ile ortak düzenlediği  “Nitelikli ve Kapsayıcı Eğitim için Sürdürülebilir Bütünsel Okul Yaklaşımında Öğretmenler ve Okul Liderleri” konulu uluslar arası konferansa sendikamızı temsilen Yönetim Kurulu üyelerimiz Ahmet Billuroğlu ve Çağrı Arslan katılmıştır.


Öğretmenler ve Okul Liderlerine İlişkin Avrupa Eğitim Politikası Ağı (EEPN), ağın üç yıllık faaliyetini sonlandıran final konferansı için 3-4 Kasım 2022’de Dublin’de bir araya geldi. Konferansta, nitelikli ve kapsayıcı eğitim için sürdürülebilir bir bütünsel okul yaklaşımına doğru öğretmenleri ve okul liderlerini desteklemeye ilişkin Politika Önerilerinin uygulanmasına yönelik araştırma raporları sunularak tartışıldı.

Konferansta ayrıca Ukrayna Öğretmen Sendikası Temsilcisi Ukrayna’daki savaş ve eğitimin durumu ile ilgili katılımcılara telafisi olmayan kayıpların, vefat eden öğretmen ve çocukların, yıkılan okulların, savaşın acı tablosunu anlatarak dayanışma çağrısında bulunuldu.

Pandemi ve eğitim konusuna da değinen katılımcılar, yaşanılan kaosla kamusal nitelikli eğitimin bir kez daha öneminin ortaya çıktığını, online eğitimin asla yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağını, çünkü eğitimin yerinin okullar olduğu vurgulanmıştır.


Konferansta, Avrupa Komisyonunun Okullar ve Çok Dillilik Birim Başkanı Michael Teutsch, AB siyasi gündeminin merkezinde yer alan konuları araştırdığı, ele aldığı ve uygulamaları paylaştığı için EEPN ağına teşekkür etti. Bu bağlamda, İrlanda eğitim sisteminin ilham verici örneğini Dr. Harold Hislop (Baş Müfettiş) göstermiştir. Değişen müfredat talepleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin refahı, kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi eğitim alanında daha sık karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelmek için İrlanda’da kullanılan yaklaşıma değinildi.  Kalite güvencesine dengeli bir yaklaşımla, işbirliği içerisinde profesyonel uygulamaların yer aldığı ve bu yöntemle, öğretmenlerin eğitimci olarak kapasitelerini daha da güçlendirmelerine, okuldaki profesyonel kaynakların değerini artırmalarına, bilgi paylaşımını teşvik etmelerine ve öğretmenlerin desteğinin artırılmasına yardımcı olduğu belirtildi. Uygulama, eğitim sisteminde olumlu değişikliklere katkıda bulunmuş, bunun ise İrlanda eğitim sendikalarının, gelişmesi 20 yıldan fazla süren sürece etkin bir şekilde dahil olmalarından kaynaklandığı vurgulanmıştır. Eğitimin paydaşları olarak okul liderleri ve öğretmen sendikaları temsilcileri ve araştırmacılar arasında tartışmalar gerçekleştirilerek projenin sonuçlarına odaklanıldı.

Katılımcılar aşağıdaki konularda araştırma çalışmalarını tartıştı:

  • Etkili harmanlanmış öğrenmeye yönelik öğretmenler ve okul liderlerinin desteği ve yeterlilikleri;
  • Herkes için okul başarısını sağlamak için bütünsel bir okul desteği ve ağ oluşturma;
  • Bütünsel okul yaklaşımı ile sürdürülebilir kalkınma; Okul liderlerinin rolüne ve yeterliliklerine özel bir bakış,
  • Öğretmenlerin ve okul liderlerinin mesleki öğrenimini ve refahını desteklemek için öğrenme toplulukları olarak okullar.

Daha spesifik olarak, katılımcılar, uzaktan öğrenmeyi yalnızca çevrimiçi öğrenme olarak anlamaktan kaçınarak, eğitim sisteminde ve okul müfredatında harmanlanmış öğrenmenin olası unsurlarını ve varyasyonlarını belirlemenin önemini vurguladılar.

Konferansta ETUCE üye kuruluşlarının temsilcileri, özelleştirmeye katkıda bulunmaması için iyi harmanlanmış öğrenmenin belirlenmesi gereğini vurguladılar. Öğretmenlerin net talimatlarla, iyi değerlendirme ve metodoloji ile harmanlanmış öğrenmeye hazırlanmaları gerektiği vurgulandı. Bu nedenle, harmanlanmış öğrenmeyi uygulamak, yalnızca öğretmenleri ve okul liderlerini okulda değişim ajanları olarak güçlendirmeyi değil, aynı zamanda onlara etkili destek sağlamayı gerektirdiği belirtildi. Bu bağlamda, refahlarını korumak için eğitim sendikalarıyla etkili bir sosyal diyaloğun garanti altına alınmasının esas olduğu, ayrıca mevcut zorlukların ışığında, eğitim sendikalarının disiplinler arası, katılımcı ve etkileşimli bir öğrenme faaliyeti olarak sürdürülebilir kalkınma için eğitimi de içeren bütüncül bir eğitim uygulamasının benimsenmesinin önemi vurgulandır Son olarak, İrlanda deneyiminin ardından, proje üyeleri, bütünsel okul yaklaşımı yoluyla eğitim sisteminde bir topluluk duygusu ve işbirlikçi bir ortam yaratma ihtiyacını kabul ettiler.

Projenin Politika Önerilerinin, öğretmenler ve okul liderleri için bir ilham kaynağı olduğu ve AB kurumlarını, AB Üye Devletlerini, ulusal, bölgesel ve yerel karar vericilerini demokratik okul liderliğini güçlendirmeye ve öğretmenleri ve de okul liderlerini karşılaşacakları zorluklarla mücadelede desteklemeye çağrı yapılmıştır.

İngilizce olarak daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayınız:

 

EEPN Bülteni: https://educationpolicynetwork.eu/publications/year-three/