Milli Eğitim Bakanı, Eğitimin Paydaşı KTOEÖS’ü Unutmuş mu?

0
252

26-27 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacak olan Yüksek Öğrenim çalıştayına sendikamızın katkı koyucu olarak davet edilmemiş olması Kıbrıs Türk Eğitim tarihine yeni ve yakışıksız bir durum olarak geçecektir.

Özellikle yüksek öğretime geçiş pozisyonunda, ortaöğretimde örgütlü eğitim sendikası olan KTOEÖS’ün söyleyecek birçok sözü olacağından mı çekinildi? Ortaöğretim kurumları, yüksek öğretimin temeli olması ve ortaöğretimde genel, kolej ve mesleki kademelerinde bulunan uygulayıcı öğretmenlerimizin örgütlü yapısı KTOEÖS’ün bu çalıştayda katılımcı ötesinde yer alması gerekmez miydi?

Eğitimi kamusal bir hizmet olarak gören, bilimsel, demokratik, laik olması gerektiğine inanan ve bu hizmetin tüm çocuklarımıza fırsat eşitliği yaratılacak şekilde ücretsiz, nitelikli olarak verilmesini talep eden sendikamız, umarız bilinçli olarak unutulmamıştır. Umarız bu davranış sadece eğitimi kar amacı olanlara prim vermek anlayışı taşımamaktadır.

Çalıştay Organizatörlerine Soruyoruz:

  • Eğitimin finansmanında devlet katkısı artırılırken, eğitimin hızla metalaşması, devlet okullarının bütçesiz bırakılması mantığı nasıl izah edilebilir?
  • Kamusal eğitimi yok eden, bu hizmeti veren öğretmenlerimizi köleleştiren, bu mesleği ve mesleğe yönelimleri yok edecek şekilde statüsünü düşüren politikaların yanlışlığı çalıştayda tartışılacak mı?
  • Hedefsiz kalan devlet okullarımız ve öğrencileri müşteri olarak gören anlayış tartışılacak mı?
  • Öğretmen yetiştiren tek kurum AÖA bile kapatılmak istenirken, öğretmen yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve istihdamı ele alınacak mı?
  • Ana sınıftan yüksek öğrenim sonuna kadar bir bütün olarak planlanması gereken eğitimde, özel üniversiteler dışında toplumsal bir katkı, konsensüs isteniyor mu?
  • Birçok üniversitenin ortaöğretim okulu varken, öğretmen adayları pedagojik formasyon için yüzlerce euro ödeme yaparken, niye devlet okullarını staj yeri olarak kullandıkları tartışılacak mı?

Son olarak sormak istiyoruz:

  • Eğitimin en temel paydaşı olan öğretmenlerin resmi sözcüsü ve temsilcisi olarak KTOEÖS’ün bu çalıştayda yer alması istendi mi, istenmedi mi?

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)