MALİ PROTOKOL

0
182

 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

 

         29 Ağustos 2012 tarihinde Maliye Bakanlığı’nda kamuda örgütlü sendikalar olarak KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, TIP-İŞ, Kamu-İş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Maliye Bakanı Sn. Ersin Tatar ve  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşar ve yetkililerinin katılımı ile protokol görüşmelerine devam edilmiştir.

 

            KTAMS, KTOEÖS, KTÖS ve TIP-İş olarak 17 Ağustos’ta yaptığımız öneriler çerçevesinde yapılan görüşmede aşağıdaki konularda mutabakata varılmış ve 11 Eylül’de yapılacak görüşmede mutabakata varılan konuların somut hale getirilmesine karar verilmiştir:

 

            Kamuda çalışan tüm personele ve kamudan emekli tüm kişilere eşit miktarda maaş artışı yapılmasına

 

            Vergi düzenlemeleri ile ilgili başlatılan çalışmaların sonlandırılmasına

 

            Kamuda çalışan kadınların doğum izinleri konusunda Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca yapılan iyileşmenin Kamu Görevlileri Yasasında, Öğretmenler Yasasında ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasasında da yapılmasına (Hamile kamu görevlilerine doğumdan önce altı hafta, doğumdan sonra da on hafta olmak üzere toplam on altı hafta tam ödenekli hamilelik ve doğum izni verilir. Hamile kamu görevlisi doğumdan önce kullanması gereken altı haftalık, hamilelik izninin ilk dört haftasını kullanmayıp doğumdan sonraya aktararak doğumdan sonra kullanabilir. Bu haktan yararlanabilmek için, hamile kamu görevlisinin, doğum tarihinden iki hafta önceye kadar çalışmasında herhangi bir engel olmadığının, doktor raporu ile belgelendirmesi gerekir)

 

            Sosyal devlet anlayışına göre sağlık sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik teknik kurul çalışması başlatılmasına

 

            Kamu Sağlık Çalışanları Yasasındaki anomalilerin giderilmesi ve değiştirilmesini talep ettiğimiz maddeler ile ilgili Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile KTAMS, TIP-İŞ ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile teknik kurul çalışması yapılmasına,

 

            Tam gün sağlık hizmeti sunulması çerçevesinde Hakim-Hekim maaş eşitliğinin sağlanmasına yönelik Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile TIP-İŞ’in çalışma yapmasına,

 

            Asgari Ücretin yeniden belirlenmesine yönelik Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanmasına,

 

            2008 sonrası kamuda işe girenlerlerin ihtiyat sandığı prim oranlarında eşitlik sağlanmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma yapılmasına,

 

            Geçici Memur ve İşçilere iş güvencesi sağlamak adına KTAMS tarafından yasal düzenleme önerisi hazırlanmasına,

 

            Vardiya rotasyon çalışanlara 47/10 yasa tahtında ön görülen Vardiya ödeneği, çalışma saatleri ve izin kullanmalarını düzenleyen Vardiya Tüzüğü çalışmasının hükümet tarafından 11 Eylül’de yapılacak protokol toplantısına sunulmasına,

 

            Mali Hizmetler Sınıfında olmayıp tahsilat işlemi yapan çalışanlar ile ilgili vezne tahsisatı konusunda teşkilat yasalarında gerekli düzenlemenin yapılmasına ,

 

            Akaryakıt fiyatlarına yapılan artışlara bağlı olarak yolluk ücretlerinin 2013 bütçesinde yeniden belirlenmesine,

 

            Kamuda derece terfilerindeki tıkanıklıkların giderilmesine,

 

            Eğitimde öğrenci sayısı baz alınarak bütçe çalışması yapılmasına, öğretmen yardımcısı kadrolarının doldurulmasına, öğretmenler nakil tüzüğündeki sıkıntıların giderilmesine yönelik KTOEÖS, KTÖS, Maliye Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile teknik kurul çalışması yapılmasına ,

 

            2007 yılında aday kadroda öğretmenliğe başlayan kişilerin emeklilik yasası kapsamına alınmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan yasa tasarısının meclise sunulmasına karar verilmiştir.

 

Bizler aşağıda imzası bulunan sendikalar olarak dirayetli duruşumuz ile oluşturduğumuz bu protokol masasında üyelerimizin ve çalışanlarımızın hakkını alma noktasında görüşmelere alternatiflerimizi ortaya koyarak devam edeceğimizi ve protokol görüşmelerine 11 Eylül 2012 Salı günü saat 09:30’da devam edileceğini kamu oyu ile paylaşırız.

 

 

 

KTAMS                    KTOEÖS                             KTÖS                             TIP-İŞ

 

 

 

                                                                                                                      Örgütler Adına

                                                                                                                    KTAMS Başkanı

                                                                                                                      Ahmet Kaptan