1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ İÇİN EYLEM GÜNÜ

0
86

 

Ortak Deklarasyon

Nazi Almanyası’nın 1939’da insanlığa karşı başlattığı saldırı ile nazizmin ve faşizmin katlettiği milyonlarca kurbanının anısına 1 Eylül Dünya Sendikalar Federasyonu tarafından Sendikaların Dünya çapında Barış için Eylem Günü olarak ilan edilmiştir. Bugün, her ilerici ve demokrat insan açısından ülkemizde ve dünya çapında barışın hâkim olması hedefiyle verilen mücadeleye çağrıyı teşkil etmektedir. 

Sendikaların Dünya çapında Barış için Eylem Günü vesilesiyle, insan hakları ve çalışma hakları için, eşitsizliklerin ve sömürünün olmayacağı daha iyi bir dünyanın inşası için mücadele eden bütün halklarla dayanışmamızı ifade ediyoruz. Daha önceki tarihi dönemlerde de olduğu gibi, pek çok halkın savaşlar, bütün halkların özellikle alt katmanlarının büyük acılar yaşamasına yol açmaya devam eden emperyalist Yeni Dünya Düzeni’ne karşı, uluslararası hukukun ilkelerine saygı temelinde dünya barışı için mücadele eden dünyanın her yerindeki barış yanlısı ilerici güçlerle sesimizi birleştiriyoruz. 

Dünyanın her yerinde çalışanlar öngörülenden çok daha uzun ve derin olduğu kanıtlanan krizin olumsuz sonuçlarını yaşamaktadırlar. Bu kriz kapitalizmin bir krizidir; eşitsizlikleri arttıran ve sosyal devletin altını oyan neoliberal modelin krizidir. 

Bugün ekonomik eşitsizlikler, sömürü, sefalet ve yoksulluk dünya nüfusunun büyük kesimi için her zamankinden daha da derinleşmektedir. İşsizliğin, insanca bir yaşam isteğiyle toplu göçün artması, yeni ırkçılık dalgalarının yaygınlaşması, yaşanan iklimsel değişiklikler ve çevredeki büyük yıkım ile ortaya çıkan büyük sorunlar dünyada dengeleri olumsuz yönde etkilemekte ve barışı tehlikeye sokmaktadır. 

Küresel ekonomik krizin sonuçları kaçınılmaz bir biçimde ülkemiz çalışanlarını da etkiledi. Kapitalist krizin yükünün işçi sınıfının sırtına yüklenmemesi, krizin bedelini esas olarak ekonomik açıdan daha büyük olanaklara sahip olanların ödemesi için biz ilkeli bir biçimde mücadele etmekteyiz. 

Bu koşullarda, maalesef ırkçılık, milliyetçilik ve neofaşizm yükselmektedir ve bu bizi özellikle düşündüren ve endişelendiren bir olgudur. 

Kıbrıslıların karşı karşıya olduğu en ciddi tehlike ülkemizde defakto bölünmenin devam etmesidir. Barış ve ülkemizin yeniden birleşmesi için mücadele temel ve acil önceliğimizi teşkil etmektedir. Yurdumuz bölünmüş bir durumda kalmaya devam ettiği sürece, çalışanların hiçbir kazanımının kalıcı ve istikrarlı olamayacağını biliyoruz. 

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, ülkemizin yabancı askeri güçlerin varlığından kurtulması, vasiler ve hamiler olmaksızın, tüm Kıbrıslılar için barış, güvenlik ve refah koşullarının yaratılması için istikrarlı ve kararlı bir biçimde mücadeleye devam ediyoruz. 

Görüşme masasındaki geriye gidişlerden hiç memnun olmamamıza rağmen, çözüm yönünde ilerlemek için tek yolun görüşmeler yolu olduğunda ısrarlıyız. 

Zamanın geçmesinin çözüm hedefine değil, tam aksine mevcut durumun kalıcılaşmasına yardımcı olduğunu kaydederek, üzerinde anlaşmaya varılacak bir çözümün bulunması için uluslararası düzeyde ilgili bütün tarafları çabalarını yoğunlaştırmaya çağırıyoruz. Bugün özünde donmuş olan görüşmeler sürecinin bugüne kadar üzerinde anlaşmaya varılanlara saygı gösterilerek ve geriye gidişler olmaksızın Kıbrıstürk ve Kıbrısrum toplumlarının çıkarları açısından iyi niyetle devamını talep ediyoruz.
 

Barış ve ülkemizin yeniden birleşmesi için mücadele bizim temel ve acil önceliğimizi teşkil etmektedir.
 

Çözüm için üzerinde anlaşmaya varılmış olan ortak zemin mevcuttur ve iki toplum arasındaki yüksek düzey anlaşmalarında bunun üzerinde anlaşmaya varılmıştır ve bu, BM Güvenlik Konseyi kararları tarafından da benimsenmiştir. 

Hedefimiz, 23 Mayıs ve 1 Temmuz anlaşmaları temelinde tek egemenlikli, tek vatandaşlıklı ve tek uluslararası kimlikli bir devleti öngörecek olan ve BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüdür. Hedefimize istikrarlı bir biçimde bağlı olmaya devam ediyoruz. 

Kıbrıslılara hizmet edecek olan ve yurdumuzu tüm bölgemiz için barış ve güvenlik köprüsü haline getirecek olan çözüm budur.
Biz yolumuzu asla şaşırmayacağız. Taksim ne hoşgörüyle karşılanabilir, ne de kabul edilebilir. Taksimin sonuçları Kıbrıs ve Akdeniz’in bu geniş bölgesi için yıkıcı olacaktır. 

Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için çalışanların ortak mücadelesi dünya barışına önemli katkılarda bulunacaktır. Bu çerçevede, çözümle birlikte tüm Kıbrıs’ın derhal askersizleştirilmesi yönündeki tezimizi tekrarlıyoruz. 

Barışın ve yeniden birleşmenin başarılması hedefiyle ortak mücadeleyi güçlendirmeye devam etmek için tüm Kıbrıslıları 1 Eylül’de yapılacak etkinlikte bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz. 

Çözüm ve ülkemizin yeniden birleşmesinin en önemli öncelik olduğu mesajını güçlü bir şekilde duyurabilmemiz için, bu metinle hemfikir olan tüm örgütleri, sendikal ve örgütlü yapıları seslerini bizimle birleştirmeye çağırıyoruz.

Katılımcı örgütler

PEO,DEV-İŞ,KTAMS,KTÖS,KTOEÖS,BES,AKEL,CTP,TDP,BKP,YKP,BARIŞ DERNEĞİ,ÇAĞ-SEN,BASIN-SEN,GÜÇ-SEN DAÜ-SENDAÜ-BİR-SEN EDON,TIP-İŞ,PİR SULTAN ABDAL DERNEĞİ,BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ Cyprus Chamber of Fine Arts (EKATE) Proodeftiki Primary School Teachers movement,OLTEK,Proodeftiki Secondary School Teachers movement,Bicommunal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of War “Together We Can!”Kontea Heritage Foundation,Writers Union,Stop the War Coalition Cyprus Publisher’s Association – KIB-Ya YLimassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”,United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform,İskele Citizens Initiative,Management Center,Socialist İnitiativeSymfiliosi / Uzlaşma / ReconciliationPeace Association,New Cyprus Association Left WingAssociation of Turkish Cypriot Artists and AuthorsFederation of Cypriot Organizations in Greece – OKOE, AthensFederation of Cypriot Organizations in Greece – Youth OKOE, AthensBicommunal ChorusCooperative Workers Trade Union – KOOP-SEN,Cyprus Turkish Association for Democracy – KTDD, LondonCypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES, InstabulKGP – Cyprus Youth PlatformUCP – United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot OrganizationsBi-Communal Peace InitiativeCyprus Reunification MovementGerman-Cypriot Forum –DFZ, BerlinWorkers DemocracyYouth Against NationalismNGO Support CentreHands Across the DivideIKME Sociopolitical Studies InstitutePeace CentreWomen Into Action Union of Cypriot Refugees in Greece (EKPE), AthensAssociation of Historical Dialogue and Research”