Kıbrıslı Öğretmen Sendikaları ETUCE’de Ülke Temsiliyetinde Anlaşma İmzaladı

0
268

10 OCAK 2015

ETUCE Kıbrıs Sendikaları Toplantısı 

Dayanışma Evi – BM Ara Bölge – Lefkoşa

 10920932_285667538224269_6211782518329675807_n

Katılım

ETUCE :

ETUCE Başkanı Christine Blower

ETUCE Avrupa Sorumlusu – Martin Romer

 

ETUCE’ye üye Kıbrıslı Türk Üye Öğretmen Sendikaları:

KTOEÖS – Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası

KTÖS – Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası

DAÜ SEN – Doğu Akdeniz Üniversitesi Sendikası

 

ETUCE’ye üye Kıbrıslı Rum Üye Öğretmen Sendikaları:

OELMEK – Kıbrıslı Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası

POED – Kıbrıslı Rum İlköğretim Öğretmenleri Sendikası

OLTEK – Kıbrıslı Rum Mesleki Öğretmenler Sendikası

 

Ön Bilgi: ETUCE Avrupa Sorumlusu Martin Romer iki toplumlu genel konferansın gerçekleşeceği 10 Ocak tarihi öncesi 8 Ocak tarihinde Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikaları, 9 Ocak tarihinde ise Kıbrıslı Rum Öğretmen Sendikaları ile ayrı ön toplantı gerçekleştirmiştir.

 

205

8 Ocak 2015, ETUCE’nin Kıbrıslı Türk Üye Sendikaları ile KTOEÖS’te yaptığı toplantıda Martin Romer, uluslararası alanda işbirliği ve ortak hareket, sosyal diyalogda temsiliyet, ETUCE yapısında ülke temsiliyeti konularını sendikalarımızla görüştü.  Martin Romer, ETUCE olarak ETUCE yapısı içerisinde ülke temsiliyeti için rotasyon sistemini desteklediklerini, bu rotasyonun toplumlar arası olması ile sorunun giderileceği önerisinde bulundu ve bu yönde sendikaların nabzını ölçtü. Rotasyon süresine de deyinen Romer, en uygun sürenin 2’şer yıl olduğunu belirtti. Toplantıda sendika başkanımız Tahir Gökçebel rotasyon konusuna sendikamızın olumlu baktığını, yıllardır rotasyonu eşit temsiliyet olarak zaten desteklediğimizi, yalnız anlaşma şartlarında herhangi bir ırkçı söylemi kabul etmeyeceğimizi belirtti. Gökçebel, Kıbrıslı Rum örgütlerin Kıbrıs’ın temsiliyetinde ülkeyi temsil edecek kişinin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı olma şartını desteklemenin ileride üyelerimiz arasında etnik temelde ırkçılık anlamı taşıyacağını belirtti.

 

10933858_285667524890937_1474475794115040321_n

10 Ocak 2015 Ortak Toplantı- BM Ara Bölge Dayanışma Evi:

Kıbrıslı öğretmen sendikalarının işbirliğinin teşvik edilmesi temel hedefiyle gerçekleşen ortak toplantıda inisiyatif alan ETUCE, ETUCE Yapısınde ülke temsiliyeti konusunda anlaşmaya varmak ve farklı alanlarda eğitimsel, kültürel, sportif ortak etkinliklerin organizesinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğretmen sendikalarının ortak anlaşmaya varması için girişimde bulunmuştur.

Birlikte çeşitli alanlarda işbirliği yapma yönünde anlaşmaya varan sendikalar, başkanlar düzeyinde bir komitenin kurulması, ayrıca ETUCE Komitesi öncesi ve sonrası toplantılar düzenleyerek bilgi alışverişinde bulunulması kararına varmışlardır. Bunun dışında her iki ayda bir, bir öğretmen sendikasının ev sahipliğini üstleneceği, ara bölgede toplantı organize edilmesi yönünde fikir birliğine varılmıştır.

ETUCE Avrupa Sorumlusu Martin Romer, ETUCE Yönetim Kurulu içerisinde ülke temsiliyeti konusunda bugüne kadar bir anlaşmaya varılmadığını, bu konuda tüm sendikaların görüşünü aldığını, genelde ise prensip olarak rotasyon sistemine tüm sendikaların ılımlı baktığını vurguladı. Genelde ülke temsiliyetinde söz konusu ülkeden sendikaların bir uzlaşıya vararak temsilcilerinin seçildiğini, uzlaşı olmaması takdirinde ise 4 yılda bir gerçekleşen ETUCE Genel Kurulunda seçime gidildiğini belirten Romer, Arnavutluk, Hırvatistan gibi ülkelerin temsiliyetinde seçime gidildiği ancak diğer ülkelerde genelde anlaşmaya varıldığını vurguladı. Kıbrıs’ın var olduğu siyasi durum nedeniyle ETUCE yapısı içerisinde eskiden gözlemcilik statüsü olduğunu, ancak bunun sürdürülebilir, kalıcı bir çözüm olmadığını belirten Romer, artık diğer ülkeler gibi rotasyon sistemiyle, eşit ve adil bir çözüme ulaşılması gerekliliğine vurgu yaptı. Detaylar ve gerçek dışı olasılıklar üzerine sıkışıp kalınmaması gerektiğine de deyinen Romer, ülke temsiliyetini üstlenecek kişinin sendikalar tarafından seçileceğini, tüm Kıbrıs genelinde öğretmenlerin sözcülüğünü yapabilme sıfatına uygun kişinin seçileceğinden emin olduğunu, bu konuda sendikaların birbirine güven temelinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Temsiliyetin rotasyon sistemiyle yapılması konusunda somut adım atılarak bir prensip anlaşmasının imzalanması ümidiyle Kıbrıs’ta başkan Christine Blower ile Kıbrıs’a geldiklerini belirten Romer, artık uzlaşı zamanının geldiğini belirterek aydın kesimler olarak bu adımın atılmasıyla diğer kesimlere de örnek teşkil edileceğini vurguladı.

ETUCE Başkanı Christine Blower ise anlaşmanın herhangi bir şekilde taraflarca feshedilmesi neticesinde yeniden seçime gidileceğini, zaten bugün anlaşmaya varılmaz ise bu noktada olduğumuzu hatırlatarak kaybedecek bir şeyin olmadığını, hatta her iki taraftan öğretmen sendikalarının birbirine güveninin artacağı zemininin oluşacağını, bu yönteme bir şans verilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Rotasyon konusunda anlaşmaya varılması ile ilk rotasyon döneminin 2 yıl olacağını, bu dönemin 2016 ETUCE Genel Kuruluna kadar süreceğini belirtti. 2012 yılında seçime gidilmesiyle seçilen Şener Elcil’in yerine rotasyonun kabulüyle sıranın Kıbrıslı Rum toplumunda olacağını söyleyen Blower, rotasyonun Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları arasında olacağını, bu nedenle 3 Kıbrıslı Türk üye öğretmen sendikasının kendi temsilcisini seçeceğini, diğer yandan 3 Kıbrıslı Rum üye öğretmen sendikalarının ise kendi temsilcilerini seçecekleri, her iki toplum arası rotasyonun 2 yıl dönemsel bir süresi olacağını kaydetti.

 

10489922_10152743812649480_5374841876543541938_n

Toplantı devamında söz alan sendikalar temsiliyetle ve rotasyon sistemiyle ilgili görüş ve duruşlarını belirtti.

 

POED: (Kıbrıslı Rum İlköğretim Öğretmenleri Sendikası)

Rotasyon önerisinin hayata geçirilebileceği fakat bazı hassasiyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini,  ortak zemin yaratılarak ülke barışına katkı sağlanabileceği, bunun için ise 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına bağlı hareket edilmesinin önemine vurgu yapıldı. Sendika adına konuşan başkan Filios Fylactou sözlerine şöyle devam etti: “Rotasyon konusunu ayrıntılı olarak konuşmalıyız, çünkü rotasyon sisteminin kabul edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.” Ardından söz alan Yürütme kurulu üyesi Constantinos Constantinou  ise sendikaların uzun yıllardır bu konuyu tartıştıklarını, rotasyon konusunu gerçekçi olarak ele alıp alınmayacağına bakılması gerektiğini, ayrıntıların konuşularak sendikaların önkoşullarını masaya koymaları gerektiğini vurguladı. Konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Kıbrıs’taki öğretmen sendikaları hem eğitim sistemini iyileştirme, hem de başka toplumsal rolleri bulunmaktadır, bunlardan biri ise ülkemizin işgaline karşı mücadele etmektir.i 1974 yılına kadar birlikte yaşıyorduk. Bu mücadele hepimizindir. Rotasyon konusunu kabul etmemiz ve bağlayıcı bir anlaşmaya dönüştürmemiz gerekiyor. Çekimserliklerimizi paylaşmalıyız. Bu önemli çözüm modelini yazıya dökerek anlaşma şekline sokulmalı ve imzalanmalıdır”.

 

KTÖS: (Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası)

Sendika adına konuşan genel sekreter Şener Elcil rotasyon önerisini desteklediklerini, ülkemizin birleştirilmesi adına bir şeyler yapılması gerektiği, bazı hassasiyetlerin olduğunun bilincinde olduklarını, yine de yıllardır oturup tartışıldığını, yine de herhangi bir anlaşmaya varılmadığını belirtti. Elcil konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Çok kültürlü bir eğitim idealimiz ise gerçekçi koşulları da göz önünde bulundurarak hareket etmeliyiz. 1974 yılından berridir adamız Türkiye tarafından işgal edilmiştir. Adanın kuzeyinde koloni politikası vardır ve nüfus aktarmaya devam edilmektedir. Sendikamız bu politikalara alet olmayacak. 1960’tan vazgeçmemiz mümkün değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayan biri bu ülkeyi temsil edemez. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına bağlıyız”

 

OLTEK: (Kıbrıslı Rum Mesleki Eğitim Sendikası)

Sendika adına konuşan başkan Stefanos Savva uzun yıllardan berridir bu konunun tartışıldığını ve artık sendikalar olarak bu konunun çözümünde öncül rol oynanarak sendikaların önlerinin açılmasında ve işbirliğinin başlatılmasında bir başlangıç noktası olacağını belirtti. Başkan Stefanos konuşmalarına şu sözlerle devam etti: “Kıbrıs’ın ETUCE’deki temsiliyeti ile ilgili bugüne kadar uzlaşıya varamamıştık. Kıbrıslı Türk sendikaların gözlemci olarak temsil edilmesini konuşuyorduk fakat bunun geçici bir çözüm olduğu söylendi. Kıbrıs diğer ülkelerden farklı bir durumda, serbest dolaşımın olmadığı,  toprağının yarısının işgal altında olduğu bir ülke. Kıbrıs’a farklı bir muamele yapılması bizce mümkün. Fakat ETUCE için gözlemcilik kabul edilemez ise rotasyon konusunu ele alarak tartışmaya hazır olmamız gerekiyor. Yabancı uyrukluların temsiliyeti tartışmamızı zorlaştırmaktadır”.

 

KTOEÖS: (Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası)

KTOEÖS adına konuşan başkan Tahir Gökçebel rotasyon sistemini kabul ettiklerini, sendikaların devletlerin, hükümetlerin politikalarının dışında bir politika izlemeleri gerekliliğine vurgu yaptı. Konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Sendikalarımız Eğitim Enternasyonali’nin eşit üyeleridir ve bizlerin kuruluş temeli sınıfsaldır. Neo liberalizmin örgütleri parçalama politikaları bellidir. Çalışanlar bile aynı işyerinde parçalanmıştır. Olayları hep politikaya çekmemeliyiz. Sendikaların din, dil, ırkına bakılmamalıdır. Bizler esası çözmek istiyorsak rotasyonu konuşmak yerine ön şartsız, herkesin herkesi temsil edebileceği bir yapı oluşturmalıyız”.

 

OELMEK: (Kıbrıslı Rum Ortaöğretim Öğretmenleri Sendikası)

OELMEK adına konuşma yapan genel sekreter Michalis Ierides varılacak anlaşmanın belli kurallar çerçevesinde yapılabileceği, yasal olarak ikamet etmeyenler arasında temsilci seçilmesinin kabul edilemeyeceğini, 1960 Anayasasına göre nüfusa göre temsiliyet noktasında hareket edilmesini talep ettiklerini belirtti.

 

DAÜ SEN: (Doğu Akdeniz Üniversitesi Sendikası)

Sendika adına konuşma yapan Mali İşler Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Garip sendikalar olarak ortak bir zemin bulmak için BM ara bölgede bulunduklarını, rotasyon sistemini desteklediklerini, yalnız hassasiyetlere dikkat edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

 

Toplantının Neticelendirilmesi

Sendikaların görüşlerinin alınması sonrasında konuşma yapan ETUCE Avrupa Sorumlusu Martin Romer, rotasyon  sistemini prensip olarak 6 sendikanın benimsediğini gördüklerini, bu doğrultuda ise hassas konulara ve detaya girmeden bir anlaşma şeklinde kaleme dökerek bu toplantıda sendika liderlerinin anlaşmayı imzalamaları için girişim yapmanın zamanının geldiğini belirtti. ETUCE olarak bu anlaşmaya imza atmanın onur verici olacağına deyinen  ETUCE başkanı Christine Blower toplantının olumlu sonuçlanmasının sevindirici olduğunu, sendikaların işbirliğini ve aralarındaki güveni pekiştireceğine inandığını belirtti.

Sosyal Diyalog yapısındaki temsiliyetin başka bir toplantıda tartışılarak çözüm yollarının aranacağını belirten Romer, bu yapının daha karmaşık olduğunu, çünkü işverenlerin de bu yapıda yer aldığını belirtti. Şu an için Avrupa’da Eğitim alanında sektörel sosyal diyalog temsilcisinin eğitim sendikaları adına OLTEK Başkanı Stefanos Savva’nın olduğunu söyleyen Romer, bu konuda Savva’nın diğer sendikalara daha fazla bilgi vermesi ve toplantı çağrısında bulunarak diğer sendikalarla bilgi alışverişinde bulunmasını talep etti. Bu konuda OLTEK Başkanı Savva iletişim sorunu olduğunu kabullenerek bilgilendirici toplantıları başlatacağı taahhüdünde bulundu.

Rotasyonun kabul edilmesi sonrası hayata geçirilmesi için sendikaların taahhütlerini aldıktan sonra Romer, 18-19 Mart 2015 Brüksel’de gerçekleşecek ETUCE Komite toplantısında Şenel Elcil’in Brüksel’e giderek Kıbrıs Rum Toplumu temsilcisine 2016 yılına kadar 2 yıllık dönemi devretmek ve ETUCE komitesine varılan anlaşma üzerindeki bilgiyi aktaracağını belirtti.

Diğer yandan sendikaların ortak işbirliği yapabilecekleri olası eğitsel, kültürel, sportif ve sendikal etkinliklerin listesi sendikalarla paylaşılarak işbirliklerini geliştirmeleri için sendikalar teşvik edildi ve bu konuda ise ETUCE’nin desteğinin süreceği başkan Blower tarafından belirtildi.

Toplantı neticesinde sendika liderleri anlaşmaya imza atarak uzlaşıya vardı.

10931407_10152744180034480_8899396614145708506_n

 

Anlaşmanın Tam Metni:(Çeviri)

ETUCE Kıbrıs Üye Örgütleri Toplantısı 10 Ocak 2015

 

        Deklarasyon

Kıbrıs’taki öğretmen sendikalarının işbirliği ve karşılıklı anlayışı ışığında ETUCE Komitesi temsiliyetinde rotasyon sisteminde anlaşarak aşağıdaki karara varmışlardır:

  • Ülke koltuğu temsiliyeti rotasyon sistemiyle 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasında tanımlandığı gibi Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumları arasında olacaktır.
  • Her dönem maksimum 2 yıldır.

 

Bu anlaşma 18-19 Mart 2015 tarihinde gerçekleşecek olan ETUCE Yönetim Kurulu toplantısından itibaren yürürlüğe girecek ve ilk rotasyon dönemi ETUCE 2016 konferansında sona erecektir.

Anlaşmanın yürürlüğe konması ile tüm sendikalar yukarıda bahsedilen komite toplantılarına aktif şekilde hazırlanacak, ayrıca komite toplantısı öncesi ve sonrası toplantıların gerçekleşmesiyle tüm sendikalara bilgilendirme sağlanması ve ilgili dosyaların sunulması sağlanacaktır.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile ilgili raporlama bu anlaşmanın imzalanması sonrası 6 ayı aşmayacak bir sürede ETUCE’ye gönderilmelidir.

Anlaşmanın Orjinal Metni: 

ETUCE agreement Country Seat