KTOEÖS Olarak Uyarıyoruz: “Bıçak Kemiğe Çoktan Dayanmıştır!”

0
697

Sendikamız,  nakillerin zamanında yapılarak ihtiyaçların belirlenmesi, münhallerin ilan edilerek kadroların tamamlanması ve 2018-2019 öğretim yılına eksik kadrolarla başlanmaması için aylarca bakanlığa sözlü ve yazılı birçok kez uyarıda ve çağrıda bulunmuştur.

Oldukça uzun mesai ve emek harcayarak nakil çalışmaları tamamlanmış ancak, birlikte çalışılarak tamamlanan nakilleri ve belirlenen ihtiyaçları bakanlık Kamu Hizmeti Komisyonuna geç göndermiş, sınavlar geç yapılmış 2018-2019 öğretim yılında okullar eksik kadrolarla açılmıştır.

Okullara Öğretmenler Hem Eksik, Hem Geç Gitmiştir !

Aylardır eksiklerin tamamlanması, emekliye ayrılan öğretmenlerimiz yerine atama yapılması, rapor alan öğretmenlerimiz için geçici alınması için sürekli olarak bakanlıkla görüşmekte, talep etmekte ve takip etmekteyiz. Bizler eğitimde yaşanan kayıpların endişesiyle mücadele ederken bakanlık müsteşar atama ‘kriziyle’ , Fas’ta İslam eğitim, bilim ve kültür konferansına katılımla,  15 Kasım’ı Londra’da kutlamayla, Tüyap’a katılacak ‘heyet’in belirlenmesi gibi  ‘çok önemli’ sorunlarla uğraşmıştır.

Ayrıca, öğretmen münhallerinde bazı branşlarda yaşanan skandallarla bakanlık önceki hükümetleri hiç aratmayacak şeffaflık, eşitlik ve adaletten uzak politikalar ortaya koymuştur.  126 öğretmen ihtiyacı varken 91 münhal ilan etmiş ancak sonraki atamalarda ihtiyaç olmadığı halde gereksiz münhal açmıştır. Örneğin, bir branşın Türkçe dilinde 2 tane öğretmenine ihtiyaç varken, 2 Türkçe-İngilizce münhalı açarak hem sırada atanma bekleyen o branşın Türkçe dilinde yapılan sınavından geçmiş atanma bekleyen öğretmenlerini mağdur etmekte, hem de ihtiyaç olmadığı halde aynı branşın İngilizce dilinde münhalini ilan etmiş bulunmaktadır. Başka bir branşın Türkçe dilinde ihtiyacı varken bir gecede durum değiştirilmiş, İngilizce münhalinden atama yaptırılmıştır.  Mağdur olan sırada bekleyen ilgili branşın Türkçe dilinde atanma sırası bekleyen öğretmen için de ihtiyaç olmadığı halde bakanlık 2 yetki alıp münhal açmayı planlamaktadır.

Oysa Hala Daha Okullarımızda

14 Branştan 16 Öğretmen Eksiği Bulunmaktadır !

Soruyoruz;

  1. Gereksiz atama yerine gerekli kadrolara neden münhal açılmamakta ve kadrolar tamamlanmamaktadır?
  2. Okullar açılmadan ekonomik kriz bahanesiyle belirlenen ihtiyaç kadar ve her branştan münhal ilan edilmezken gereksiz ve fazladan  alınan yetkiler ve ilan edilen münhaller krizden etkilenen hükümete külfet getirmiyor mu?
  3. Eksik kadroların ve çözülmeyen altyapı sorunlarının neden olduğu eğitim kayıpları ve fırsat eşitsizliği çocuklarımızın eğitim hakkının elinden alınması anlamına gelmiyor mu?
  4. Atama bekleyen işsiz gençlerimiz, hem TC’den görevlendirilen ithal öğretmenlerle kadroların doldurulması, hem de atamalarda yaşananlarla şeffaflık, adalet ve eşitlik ilkelerinin zan altında bırakılmasıyla mağdur edilmiş olmuyor mu?

Bugün Gelinen Noktada Bakanlık Kamusal Eğitimi Gözden Çıkarmıştır !

Birinci Dönem ara sınavları başlamış olmasına rağmen hala daha 16 öğretmen, 6 müdür, 25 müdür muavini, 13 atölye şefi, bölüm şefi, sekreter, hademe eksiklikleriyle okullarımızı kaderine terk etmiştir. Öğrencilerimiz mağdur edilmiş, eksik kadroların yükünü öğretmenlerimiz ve okul idarelerimiz çekmektedir.

Güncellenmesi, değiştirilmesi gereken tüzükler ve yasalar, orta eğitim ve mesleki teknik öğretimde özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerimizin sayısı artmaktayken, kadro atanmasına yönelik gerekli özel eğitim yasası, ilkokullarımıza rehber öğretmen atanmasına yönelik gerekli yasa için Bakanlık hiçbir çalışma yapmamakta, okullarımızda yaşanan sıkıntılara seyirci kalmaktadır.

KTOEÖS olarak Uyarıyoruz, Bıçak Kemiğe Çoktan Dayanmıştır !

Sınavların bitiş tarihi olan 28 Kasım tarihine kadar okullarımızda

16 eksik öğretmen tamamlanmaz ise grev dahil

her türlü eylemi hayata geçireceğimizi ortaya koyarız.

 

Tüm öğrencilerimize ve velilerimize de eksik öğretmen kadrolarının tamamlanması için BİRLİKTE HAREKET ETME ÇAĞRISI YAPIYORUZ.

 

Sendikamız nitelikli kamusal eğitim mücadelesini sürdürmeye devam edecek, DEVLET OKULLARINI SAHİPSİZ BIRAKMAYACAKTIR.

 

Eğitim Bakanlığını ve Hükümeti,

HALKIMIZA VE ÇOCUKLARIMIZA KARŞI YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEK İÇİN GÖREVE DAVET EDİYORUZ.

 

Saygılarımla,

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)