KRAL ÇIPLAK

0
321

KKTC Anayasasının II. Kısım III. Bölümü Madde 59’un 3.bendinde;  “Çağdaş bilim ve eğitim ilkelerine aykırı öğretim ve eğitim yerleri açılamaz ” ve 4. bendinde ise; “Halkın öğrenim ve eğitim gereksinimlerini sağlama devletin başta gelen ödevlerindendir. Devlet, bu ödevini, Atatürk İlkeleri ve Devrimleri doğrultusunda, ulusal kültür ve manevi değerlerle bezenmiş bir muhteva, çağın ve teknolojinin gelişmesine, kişinin ve toplumun istek ve gereksinimlerine yanıt verecek planlı bir şekilde yerine getirir”  ifadeleri yer almaktadır.

Buna göre İlahiyat Koleji’nin ülkemizde açılmasından bugüne iktidarda olan hükümetler anayasaya aykırı davranmakta, suç işlemektedir. Çağdaş ve bilimsel eğitim ilkeleri temelinde  ve Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda mı eğitim veriliyor bu okulda? Ne yapılıyor? Müfredatı nedir? Ortaokul bölümünde hangi derslerden öğrenci kalırsa sınıfta kalmış oluyor? Sınıf geçme sınav tüzüğü uygulanıyor mu? Öğretmenlerin, idarecilerin kaçı sendikalı kaçı TC’den görevlendirilmiş? Kaç kız çocuğu kapalı? Okul nüfusunun yurtlarda kalma oranı nedir? Bunu kim finanse ediyor? Diğer okullara giden çocuklara yiyecek, kalacak, taşıma imkânları neden sunulmuyor?  Öğretmen ve öğrencilerin yeni yılı kutlama yılbaşı partisi düzenleme hakları var mı bu okulda? Eğitim Bakanlığının okullara gönderdiği akademik takvim uygulanıyor mu? Takvim dışında hangi içerikle yarışmalar düzenleniyor? Bu yarışmalar sonucunda kazananlara Türkiye’ye gezi ödülü veriliyor. Bunu kim finanse ediyor? Milli Eğitim Bakanlığı okulun neresindedir?

Milli Eğitim Bakanlığı Ümmet Bakanlığına döndürülmüştür.   

Gerçek koleje dönüştürülmek yerine tarikat, derneklere, mezheplere okul terk edilmiştir. Asıl suç tüm bu soruların cevaplarını bilmek ve konuşmamaktır.  Okuldaki tüm faaliyetleri ortaya koyan ve toplumumuzun geleceğini inşa etme, şekillendirme planlarını deşifre ederek ortaya koyan sendikamıza ve başkanımıza saldırılıyor, tehditler savruluyor ve suç duyurusunda bulunulup dava açılmıştır.

Bu davayı amaçlı ve ideolojik olarak kurulmuş dernek ve onun başkanı Hikmet Kaynarca açmıştır. KTOEÖS olarak bir kez daha açık ve net bir dille ortaya koyuyoruz ki Hala Sultan İlahiyat Koleji Anayasaya aykırı bir okuldur. Demokrasiyi kullanan, takiye yapan, buna karşın Kıbrıs Türk Toplumunun yaşayışına, kültürüne, inançlarına, demokrasisine uymak yerine toplumumuz dönüştürülmek istenmektedir. Bu okulun yapısı ve müfredatı çağdaş ve bilimsel bir eğitim kurumu haline dönüştürülme şansı vardır. Bütün çocuklarımıza bilimsel, demokratik, laik, nitelikli eğitim sağlama Milli Eğitim Bakanlığının görevidir. Ayrıcalıklı, ideolojik okulların gelecekte toplumumuzda çatışmalar yaratacağı açıktır.

Müfredatı düzenlenmeli çağdaş, bilimsel bir eğitim kurumu haline dönüştürülmelidir. Devlet üstüne düşeni derhal yapmalıdır. Toplumumuz kendisine biçileni fark etmeli, duyarsız kalmamalıdır. Bilinmelidir ki, bu bağnaz anlayışın ne tehditleri ne saldırıları ne davaları bizi yıldıramayacaktır.

Her bireye çağdaş, bilimsel, laik, parasız eğitim için mücadele etmeye ve ‘Kral Çıplak’ demeye devam edeceğiz!!!

 

Selma EYLEM

Mali Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)