Hatalı Uygulamalara Bakanlık Son Vermelidir

0
388

Yıllardır Eğitim Bakanlığında tüzük ve yasaları hiçe sayarak yapılan uygulamalar ve partizanca yaklaşımlarla alınan kararlar büyük bir sorun olarak ortada durmaktadır. Görevi devralan şu anki bakanlık yetkilileri bu sorunla ilgili ivedilikle çözüm üretmeli özellikle kayıt kabul tüzüğüyle ilgili yapılmaya devam edilen bazı hatalara son vermeli tüzüklerin uygulanmasıyla ilgili duruş ve kararlılık göstermelidir.

KTOEÖS olarak soruyoruz;

  1. Kayıt kabul tüzüğüne aykırı ve kapsam bölgesi okul dışında olmasına rağmen bakanlığın kayıt yapılması için yazı göndermesi nedeniyle bazı okullarımızda öğrenci sayısı artmasına rağmen bazı okullarımızda azalma yaşanmaktadır. Okullar arasında dengesiz bir dağılıma neden olan bu durum hem okul idarelerimizi, hem öğretmenlerimizi, hem öğrencilerimizi hem de velilerimizi zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır.  Bu durum söz konusu iken, hala daha, öğretim yılının 2. Dönemi başında, mezun durumunda olan öğrencinin bir okuldan başka bir okula bakanlık yazısıyla kayıt yaptırmasının sağlanması eğitim açısından veya pedagojik açıdan uygun mudur?
  2. 11. sınıfta başarısız olmuş öğrencilerin Aralık-Ocak (kış) döneminde yapılan dıştan bitirme sınavlarına girip, başarılı olup 2. dönem okula kayıt yapıp aynı öğretim yılında devam etmesi sağlanmaktadır. 1. Dönem derslerini hiç almamış bu öğrencilerin eğitim kaybı yok mudur? 15 gün devamsızlık yapan öğrenci sınıfta kalıyorken devam devamsızlık tüzüğünün bu maddesi bu durumda olan öğrenciler için geçerli değil midir? Dıştan bitirme sınavları sınıf geçirme yöntemi olarak mı uygulanmaktadır?
  3. Tasdikname alıp örgün eğitim dışına çıkarak çıraklık eğitimine kayıt yaptıran ancak aynı öğretim yılı içerisinde ayrıldığı okula geri dönmek isteyenlerin veya meslek lisesinden düz liseye kayıt yaptırmak isteyenlerin öğretim yılının bitmesine çok az bir zaman kalmasına rağmen fark derslerinin gereği tüzükte belirtilmesine rağmen buna bakılmaksızın bakanlık tarafından kaydının uygun görülmesi tüzüğe uygun mudur?                                                                                   Yıllardır bu konuda sürdürülen yanlış politikalar tüzüklerin yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi gerekliliği gerçeğini ortaya koymaktadır.

Sayın bakana, tespit ettiğimiz ve düzeltilmesini talep ettiğimiz konu ve tüzükler hakkında ivedilikle adım atılması gerektiğini hatırlatırız.

 

                                              Selma EYLEM

                                                   Başkan

                                         Yönetim Kurulu (a.)