Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso’ya Barış Mektubumuz

0
76

Kıbrıslı Türk Sivil Toplum Çözüm İnsiyatifi olarak 18 Nisan 2014’te Sn.José Manuel Barosso’ya gönderilen ve Sn. Herman Van Rumpoy, Sn. Štefan Füle ve Sn. Martin Schulz’a kopyası gönderilen mektubumuz

 

Sayın José Manuel Barroso,

 

Kıbrıslı Türk Sivil Toplum Çözüm İnsiyatifi 11 Şubat 2014 tarihinden itibaren müzakerelerin tekrardan başlamış olmasını umut ve   heyecan içerisinde takip etmektedir. Bizim açımızdan Ortak Açıklama, AB üyesi olan birleşik ve huzur içinde bir Kıbrıs hedefiyle kapsamlı çözüm istikametinde geri döndürülemez bir süreci başlatmıştır.

 

Ortak Açıklama’da açıkça ifade edilen yeni Kıbrıs çözümünü bir an önce gerçekleştirebilmek için kapsamlı çözüm müzakerelerinin gayretle, inançla ve samimiyetle devam etmesine yönelik güçlü arzumuzu ifade ederiz. Müzakerelerin başlaması ile adanın iki tarafında da olumlu bir atmosfer ve yapıcı bir süreç ortaya çıkmıştır; ancak, bunu devam ettirebilmek için AB’nin teşvik ve ilgisinin hayati nitelikte olabileceği düşünülmektedir.

 

Bu bağlamda, Liderler’in Ortak Açıklama ertesi,   Siz ve AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy tarafından AB’nin “bir anlaşmanın unsurlarını AB’ye uygun hale getirmeye hazır olduğunu” ve ayrıca “AB müktesebatının anlaşılması ve uygulanması yönünde Kıbrıslı Türklerin hazır hale gelmesi yönündeki çabaların artırılmasında” Komisyon’un güçlü kararlılığını içeren açıklamanızı memnuniyetle karşılamaktayız.

 

Kıbrıs Türk Halkı, işvereni, işçisi, sivil toplumu, ayrıca kamu ve özel sektör temsilcileri ile müzakere sürecini destekleme yönünde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme ve Müktesebatın uygulanması çalışmalarının artırılması hususunda Komisyon ile işbirliği yapma yönünde isteklidir. Kapsamlı çözümün bir an önce hayat bulacağı ümidiyle, Kıbrıs Türk Halkının AB ailesinin tam teşekküllü bir ferdi olabilmesi için müktesebatın anlaşılması ve uygulanmasına yardımcı olmaya yönelik Komisyon’un çabalarının esirgenmemesinin, bu çabaların yavaşlamasına veya kapsamının daraltılmasına mazaret üretilmemesi gerektiğinin altını çizmekteyiz.

 

Ortak Açıklama mutabakatı yapılandırılmış ve sonuç odaklı bir süreç öngörmektedir; bu amaçla, müzakerelerin mevcut temposunun hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle, müzakerecilerin haftada bir kez, liderlerin ise ayda bir kez buluşuyor olması tatminkar olmaktan uzaktır. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin  tarafları  daha  sık  görüşme  yapmaya,  geçmiş  mutabakatlardan faydalanmaya ve elde edilmiş olan yakınlaşmaların üzerine yenilerini inşa etmeye teşvik ettiğini görmek istiyoruz.

 

Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının geniş bir kesiminin temsilcileri olarak en derin saygı ve selamlarımızı sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

 

KTOEÖS, KTÖS, DEV-İŞ (DGİŞ, Emek İş, Mağusa Türk Genel İş, Petrol-İş) KTAMS, BES, TÜRK-SEN (EL-SEN, TEL SEN, LİMAN SEN, BANK SEN, HAVA-SEN, GIDA-SEN, HTKS) TIP-İŞ KTTB ÇAĞ-SEN, DAÜ BİR-SEN DAÜ-SEN KAMU-SEN K.T.T.O.KTSO KTEZO İŞAD GİAD KITOB KTİMB

 

 

Dağıtım:

 

Sn. Herman Van Rompuy,

 

AB Konseyi Başkanı

 

 

Sn. Stefan Füle,

 

Genişleme ve Avrupa Komşuluk Politikası Komiseri

 

 

Sn. Martin Schulz,

 

Avrupa Parlamentosu Başkanı

KYbrYslY_Turk_Sivil_Toplum_Cozum_Insiyatifinden_Sn._Barossoya_mektup

Letter_to_Mr._Barosso_from_Turkish_Cypriot_Civil_Society_1