Geçişlerin yeniden açılmasını, güveni yeniden inşa etmeye yönelik icraatlar takip etmelidir

0
111

Aşağıda imzası bulunanlar olarak, BM’nin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tüm geçiş  noktalarının tek taraflı olarak kapatıldıktan 15 ay sonra 4 Haziran Cuma günü yeniden  açılacağını duyurmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kapatma aileleri, arkadaşları ve  sevenleri bölmüş ve ülkemizin bölünmesini kalıcı olarak güçlendirme riskini oluşturmuştur.

“Tarafları toplumlar arası temasın önündeki mevcut engelleri azaltmaya çağıran” Ocak 2021  tarihli BM Güvenlik Konseyi’nin 2561/22021 sayılı Kararını yerine getirmek doğru yönde  atılmış bir adımdır. Kıbrıs sorununun çözümü ile karıştırılmamalıdır.

Öncelikli hedefimiz herkes için birleşik bir Kıbrıs’tır. Bizi ayıran bariyerlerden yeni bir  tanesinin açılmasını kutlamak, ayrıca geçişlerde ekonomik engellerin daha fazla kaldırılması  ve toplumlar arası temasın teşvik edilmesi talebimizi ifade etmek için 04 Haziran Cuma günü  saat 18:30’da gerçekleştireceğimiz sembolik müzikal etkinlikte bize katılın. O zamana kadar  bizi ayıran her duvarın yıkılışını kutluyor olacağız. Bu gelişmenin sembolik bir müzikal  kutlaması için 04 Haziran Cuma günü 18:30’da bize katılın. Eleftherias Meydanı’ndan Büyük  Han’a yürüyeceğiz.

“İki tarafın geçiş noktalarına ilişkin ilgili COVID-19 tedbirlerini senkronize etme” konusundaki  anlaşmaları, savunduğumuz şeyle, yani virüsle mücadele için ortak ve koordineli bir çabayla  uyumludur. BM’ye, tüm sivil toplum aktörlerimize, Kıbrıslılara ve  diğer ilgili uluslararası topluma çabalarından dolayı teşekkür ederiz.

Hızlı testleri (antijen testleri) her iki tarafta ücretsiz olarak kullanıma sunmak ve aşıların  karşılıklı olarak tanınmasını sağlamak için önlemler almak da dahil olmak üzere, bu  anlaşmayı taçlandırmak için somut işbirliği yapılması talebinde bulunuyoruz.

Toplumlar arası temas, adanın tüm sakinlerini, geçiş yapsalar da yapmasalar da  etkilemektedir. Kıbrıs’ta toplumlar arası temasın karşılıklı güveni geliştirdiği çok sayıda  çalışmayla (Yücel ve Psaltis 2019 çalışması gibi) ortaya konmuştur.

Bu nedenle toplumlar arası temas hem adamızın iç güvenliği hem de sürdürülebilir barışın  temellerinin atılması için önemlidir.

Kıbrıs toplumu olarak “toplumlar arası teması ve güven inşasını geliştirmek için sivil toplum  kuruluşlarına doğrudan destek verilmesi ve teşvik edilmesi” konusundaki BM Güvenlik  Konseyi’nin 2561/22021 sayılı kararının tam anlamıyla yerine getirilmesi talebinde bulunuyoruz.

Ülkemizde uzun vadeli barış ve güvenlik buna bağlıdır.

İmzalayan Örgütler 

Action Network for the Housing and City-Solidarity for All

Avli

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs (inisiyatif altındaki 76 örgüt aşağıda ayrıca  verilmektedir.)

Charis Psaltis

Enfield Cypriots Association

Famagusta Ecocity Project

Friends of Cyprus

Hade

Kıbrıs Havaları Derneği/Σύνδεσμος Κυπριακού Τραγουδίου/Cyprus Songs Association KISA

Paphos Gate Gathering

UniteCyprusNow

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birlişik Kıbrıs Altındaki Örgütler
Organization / Group
Cyprus Turkish Teachers Trade Union – KTÖS
Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS
Customs Workers Trade Union – GÜÇ-SEN
EMU Unity and Solidarity Trade Union – DAÜ-BİR-SEN 
Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union – KTAMS
State Workers Trade Union – ÇAĞ-SEN
Cyprus Writer’s Union
Cyprus Publisher’s Association – KYa B
Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
10  Movement for a Federal Cyprus
11  Proodeftiki Primary School Teachers movement
12  Proodeftiki Secondary School Teachers movement
13  United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
14  İskele Citizens Initiative
15  Municipal Workers Trade Union – BES
16  Socialist İnitiative
17  United Democrats Youth organization
18  Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events  – Together We Can 
19  Epilogi Limassol cultural movement
20  Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation
21  Peace Association
22  New Cyprus Association 
23  Left Wing
24  Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
25  Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
26  Cyprus Turkish Physicians Trade Union – TIP-İŞ
27  Publishers Trade Union – BASIN-SEN 
28  BARAKA Cultural Group
29  Cooperative Workers Trade Union – KOOP-SEN
30  Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
31  Cypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES
32  Cyprus Youth Platform
33  Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
34  Cyprus Reunification Movement
35  German-Cypriot Forum
36  Workers Democracy
37  NGO Support Centre
38  IKME Sociopolitical Studies Institute
39  Hands across the Divide
40  Association of Historical Dialogue and Research
41  United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations

 

42  Stop the War Coalition
43  Kontea Heritage Foundation
44  GAT – Gender Advisory Team
45  Cyprus Academic Dialogue
46  Turkish Cypriot Businessmen Association 
47  Famagusta Our Town
48  Cyprus Sustainability Institute
49  Famagusta Initiative
50  KISA – Action for Equality, Support, Antiracism 
51  Bicommunal Kyrenia Initiative
52  INVEST IN EDUCATION
53  Enorasis sociocultural club
54  Post Research Institute
55  HASDER
56  HAZINE-SEN
57  Eastern Mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
58  Cyprus Song Association – KIBHAD
59  The Management Centre of the Mediterranean
60  Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
61  Feminist ATÖLYE
62  Cyprus Turkish Building Contractor’s Association
63  MAGEM
64  Dayanışma – Solidarity
65  KLIIR
66  Cyprus Association of Social Psychology
67  OPEK – Association for Social Reform
68  Larnaca for Solution – Reunification Movement
69  UniteCyprusNow
70  New Cyprus Party YKP
71  United Cyprus Party BKP
72  Cypriots’ Voice
73  Sol Hareket
74  Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74
75  People’s Peace Platform for Unıted Cyprus (London)
76  Anatropi

 


Reopening of crossings should be followed by actions to rebuild trust

We the undersigned welcome the announcement by the UN on Wednesday that all crossing
points will be reopened on Friday 4 June, more than 15 months after they were unilaterally
closed. The closure split families, friends and loved ones and risked cementing the division
of our country permanently.

It is a step in the right direction to fulfil UN Security Council Resolution 2561/2021 of
January 2021, which “Calls upon the sides to reduce existing barriers to intercommunal
contact”. It should not be mistaken for a solution of the Cyprus problem.
Our primary goal is a united Cyprus for everyone. To celebrate the removal of one new
barrier that had separated us and to express our demand to further remove the economic
barriers for crossing and foster intercommunal contact, join us on Friday 04 June, at
18:30 for a musical symbolic celebration of this development. We will walk from Eleftherias
Square to Büyük Han.

The agreement “on synchronizing the two sides’ respective COVID-19 measures concerning
crossing points” is in keeping with what we have advocated, namely a joint and coordinated
effort to tackle the virus. We would like to thank the UN, all our fellow civil society actors,
other concerned Cypriots and the international community for their efforts.

We demand tangible cooperation to honour this agreement, including taking measures to
make rapid tests (antigen tests) available free of charge on both sides and to implement
mutual recognition of vaccines.

Intercommunal contact affects all residents of the island, whether they cross or not. It has
been demonstrated by numerous studies (such as Yücel and Psaltis 2019) that
intercommunal contact in Cyprus improves mutual trust.

Intercommunal contact is therefore important both for the internal security of our island and for laying the foundations of sustainable peace.

As the people of Cyprus we demand that UN Security Council Resolution 2561/2021 that
calls for “direct support and encouragement to civil society organisations to enhance inter-
communal contact and trust-building” is properly implemented and that crossings are never
closed again for any reason.

The long-term peace and security of our country depends on it.


 

Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων θα πρέπει να ακολουθηθεί από ενέργειες ανοικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Οι υπογράφοντες καλωσορίζουμε την ανακοίνωση ΗΕ της Τετάρτης που αναφέρει πως όλα τα σημεία διέλευσης θα ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 4 Ιουνίου, πάνω από 15 μήνες μετά το μονομερές κλείσιμο τους. Το κλείσιμο χώρισε οικογένειες, φίλους, αγαπημένα πρόσωπα, και κόντεψε να καταστήσει μόνιμη τη διαίρεση της χώρας μας.

Είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης του ψηφίσματος 2561/2021 του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ Ιανουαρίου 2021 που «καλεί τις πλευρές να μειώσουν τα υφιστάμενα εμπόδια στις διακοινοτικές επαφές». Δεν αποτελεί βέβαια υποκατάστατο συνολικής λύσης του Κυπριακού.

Κύριος μας στόχος είναι η ενωμένη Κύπρος για όλους. Για να γιορτάσουμε την απομάκρυνση ενός επιπρόσθετου εμποδίου που μας είχε χωρίσει και να εκφράσουμε την απαίτηση για περαιτέρω άρση των οικονομικών εμποδίων στη διέλευση και την προώθηση διακοινοτικών επαφών, ελάτε μαζί μας την Παρασκευή 4 Ιουνίου στις 18:30 για ένα συμβολικό, μουσικό εορτασμό της εξέλιξης αυτής. Θα περπατήσουμε από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι το Büyük Han.

Η συμφωνία «για το συγχρονισμό των αντίστοιχων μέτρων COVID-19 των δύο πλευρών σχετικά με τα σημεία διέλευσης» συνάδει με αυτό που είχαμε υποστηρίξει, δηλαδή την κοινή και συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης του ιού. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα ΗΕ, όλους τους συναγωνιστές από την κοινωνία των πολιτών, άλλους ανήσυχους Κύπριους, καθώς και τη διεθνή κοινότητα για τις προσπάθειες τους.

Απαιτούμε γνήσια συνεργασία που θα εφαρμόζει στην πράξη αυτή τη συμφωνία, και που θα
περιλαμβάνει τη διάθεση δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) και στις δύο πλευρές και την αμοιβαία αναγνώριση εμβολίων.

Η διακοινοτική επαφή επηρεάζει όλους τους κατοίκους του νησιού, είτε περνούν από τα σημεία διέλευσης είτε όχι. Έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες (όπως των Yücel και Psaltis του 2019) πως η διακοινοτική επαφή στην Κύπρο ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Άρα λοιπόν η διακοινοτική επαφή είναι σημαντική τόσο για την εσωτερική ασφάλεια του νησιού μας όσο και για τη θεμελίωση μιας ειρήνης που θα είναι βιώσιμη.

Ως Κυπριακός λαός απαιτούμε πλήρη και ορθή εφαρμογή του ψηφίσματος 2561/2021 του
Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ που καλεί σε «άμεση υποστήριξη και ενθάρρυνση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ώστε να ενισχύσουν τη διακοινοτική επαφή και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης» και πως τα σημεία διέλευσης δεν θα κλείσουν ποτέ ξανά όποιος και να είναι ο λόγος.

Η μακροπρόθεσμη ειρήνη και ασφάλεια της χώρας μας εξαρτάται από αυτό.