Eşitlik ve Adalet için Eğitim ve Örgütlü Mücadele

0
100

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir kez daha kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi tüm dünyada ve ülkemizde de ortaya konmaktadır.

BM tarafından hazırlanan ve birçok ülke tarafından onaylanan CEDAW gibi uluslararası anlaşmalar ve bu doğrultuda atılan adımlara ve bazı yasal düzenlemelere rağmen Türkiye’de ve ülkemizde de bulunduğumuz noktaya baktığımızda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok boyutlu bir sorun olduğunu, eğitimden çalışma yaşamına kadar toplumsal rol ve değerlerden kaynaklanan siyasal ve toplumsal rol açısından eşitsizliklerin günümüzde hala varlığını koruduğu bir gerçektir.

Eşitsizliğin nedenlerine baktığımızda kadınlara karşı aileden ve çocukluktan başlayan cinsiyetçi yaklaşımlar, siyasi, sosyal ve eğitim sisteminde yapılan değişimlerle muhafazakarlaştırılan ve bunlarla biçimlenen toplumsal değer ve rolleri, çalışma yaşamında baktığımızda ise ataerkil toplum değerlerini kendi yararına kullanan kapitalist sistemin temel nedenler olduğu ifade edilebilir.

Ülkemizde yıllardır, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, çevre ve eğitim alanında yapılan dayatmalar ve boyun eğen hükümetler tarafından uygulanan politikalarla değiştirilmeye, dönüştürülmeye çalışılan çağdaş laik demokratik toplum yapımızda, saygı, hoşgörü, demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi birçok değerimiz değiştirilmeye çalışılmaktadır.

KTOEÖS ve KTÖS olarak eğitim ortamlarının, eğitim programlarının, eğitim materyallerinin barışçıl, hoşgörü kültürünü içeren ve ayrımcılıktan uzak bir anlayışla düzenlenmesinde ayrıca tüm emekçi kadınlara yıpranma payı hakkı tanınması, doğum izin sürelerinin düzenlenip artırılması,  demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve de toplumsal değerlerimizin korunmasında mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

8 Mart’ta siz değerli öğretmenlerimizi ve tüm emekçi kadınlarımızı saygıyla selamlar, eğitim ve örgütlü mücadeleyle eşitlik ve adaletin tüm dünyada sağlanabileceğinin bir kez daha altını çizeriz.

 

Selma EYLEM                                                                                    Emel TEL

KTOEÖS Başkanı                                                                               KTÖS Başkanı