Eğitimdeki Kaosa Son Verilmelidir

0
164

14 Nisan 2017 tarihinde bir kez daha Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının attığı imzaları, verdiği sözleri tutmadığını, gereğini yapmadığını, eğitim adına ivedilikle yapılması gerekenleri ihmal ettiğini, ertelediğini, geciktirdiğini ve bundan dolayı eğitimde kayıplar yaşandığını ortaya koymak için Hala Sultan İlahiyat Kolejinde “Bayraktar Ortaokulu ve Tutulmayan Sözler” konusunda basın toplantısı düzenledik.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı yarısında Bayraktar Ortaokulu binası yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Öğretmenlerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda, öğrencilerin eğitim haklarının ellerinden alınmaması ve eğitim-öğretimin kesintiye uğramaması adına öğretmenlerimiz özveride bulunmuş, kısıtlı imkânlar içerisinde olunmasına rağmen şu anda bulundukları binaya taşınmayı ve ilgili öğretim yılını tamamlamayı kabul etmişlerdi.

22 Mart 2016 tarihinde Bakanlık ve Sendikamız arasında bir anlaşma imzalanmış ve Bakanlık yıkılma tehlikesi bulunan binanın yanına yeni bina yapılacağı ve 2016-2017 öğretim yılı başında eğitimin bu yeni binada başlayacağı taahhüdünde bulunmuştur. Ancak değil öğretim yılı başında, bugün dahi hala yeni binada eğitime başlanmamıştır. Bina yapılmaktadır ama hızlandırılıp tamamlanması gerekirken önce Şubat, sonra çeşitli tarihler ifade edilmiş fakat hep geçiştirilmiştir. Sendikamız tüm süreci takip etmiş, hızlandırılması için sürekli girişimlerde bulunmuştur. Ne yazık ki bize verilen 14 Nisan sözü de yerine getirilmemiştir ve bugün hala öğrenciler ve öğretmenler bu binada eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalışmaya devam etmektedirler. Şu anki binada öğrenciler Beden Eğitimi, Teknoloji-Tasarım gibi bazı dersleri yapamamaktadır. Okul salonu olmadığından birtakım etkinlikler gerçekleştirilememektedir. Ulaşım hem öğretmen, hem öğrenci için sıkıntı yaratmakta taşımacılık maliyetinin artmasına da neden olmaktadır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından açıklama bekliyoruz;

  1. Bayraktar Ortaokulunun yeni binasına taşınması daha ötelenecek midir?
  2. Bayraktar Ortaokulunun yeni yapılan, ancak tamamlanmayan binasının önünde kalmış olan eski binası ne olacak? Yıkılıp eğitim ve spor alanı olarak mı düzenlenecek?  Yoksa ortada dolaşan söylentilere göre birilerine peşkeş mi çekilecektir?

Sendikamızla Bakanlık arasında yapılan istişarelerde Bakanlığın verdiği  başka sözler de mevcuttur. Bunlar arasında, 2016 Eylül ayında ihtiyaç olarak belirlenip münhal ilan edilen ve hala daha atamaları yapılmayan 27 müdür muavini ve 2 müdür için gerekli sürecin tamamlanıp nakillerden önce, yani Temmuz ayından önce, atamaların yapılacağı sözüdür. 2016-2017 öğretim yılı başından itibaren idari kadroları eksik olan okullarımızda yaşanan kaos ne yazık ki görmemezlikten, duymamazlıktan gelinmiş,  okullarımız kendi kaderine terk edilmiştir.

KTOEÖS olarak eğitimin kamusal, laik, eşit, demokratik ve parasız olması gerektiğini savunuyor, ülkemizde okullarımızda ve eğitim sisteminde  yaşanan sorunların ivedilikle çözülmesi için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını sürdürdüğü siyaset anlayışı nedeniyle kınıyor ve göreve davet ediyoruz. Bir kez daha ifade ediyoruz ki bizler, okullarımızda ve eğitim sisteminde yaşanan sıkıntıları ortaya koymaya, çözüm önerileri üretmeye ve çözülmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu süreçte verilen sözlerin yerine getirilmesinin ve sorunların giderilmesinin takipçisi olacağız.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)