Eğitim Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Artırılması Konferansı Bakü’de Gerçekleşti

0
156

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi” konulu ETUCE Kadın konferansı Bakü, Azerbaycan’da 7-8 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. Konferans, 15’ten fazla ülkeden eğitim sendikaları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Konferansa sendikamızı temsilen başkanımız Selma Eylem katıldı.

Konferans’ta eğitimde ve öğretmenlik mesleğinde toplumsal cinsiyet eşitliği tüm yönleriyle ele alındı,  maaş ve iyi çalışma koşullarını artırmak için, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için Toplu Sözleşme ve Sosyal Diyaloğun teşvik edilmesinin önemine değinildi.

Konferans, Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki (AITUCEW) Bağımsız Eğitimciler Sendikası ve ETUCE ortak organizasyonuyla gerçekleşti. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Jeyhun Bayramov ve Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonu üyesi Marek Mohbaliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin eğitim ve sosyo-ekonomik sisteminde kadın ve erkeklere eşit fırsatların sunulmasının önemini vurgulayan konuşmalarıyla katılımcılara hitap ettiler.

Konferans, eğitim sendikalarına eğitimde cinsiyet eşitliği ve özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde öğretmenlik mesleği ile ilgili zorlukları nasıl ele alabilecekleri konusunda deneyim ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı sağladı. Polonya, Tacikistan, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Azerbaycan, Romanya, Gürcistan ve Kazakistan’dan gelen üyeler, toplumsal cinsiyet klişelerinin nasıl üstesinden gelineceğine, kadınların tüm eğitim sektörlerinde karar alma süreçlerine katılımını ve katılımını nasıl artıracaklarını gösteren sendikaların iyi uygulamalarını sundular. Öğretmenlik mesleğinin hem erkekler hem de kadınlar için daha cazip hale getirilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

Avrupa Direktörü Susan Flocken, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ETUCE’un çalışmalarındaki en önemli önceliklerden biri olduğunu vurguladı: “ETUCE, öğretmenlik mesleği içerisinde  cinsiyet eşitliğini teşvik ediyor. Bu amaçla eğitim sendikalarına ve eğitim personeline, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için gerekli bilgi ve araçları sağlamayı hedefliyor. Ulusal, bölgesel ve yerel bağlamda eğitimde ve toplumumuzda teknolojik, ekonomik ve sosyal değişimlerden kaynaklanan toplumsal cinsiyet eşitliğinin karşılaştığı yeni zorlukları ele almaktayız ”.

Konferansta Avrupa Konseyi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği eylemleri ve cinsiyet eşitliği standartları konusunda Avrupa Konseyi Eşitliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr Anne Nègre sunumunu gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür İşçileri Sendikası  Başkanı Jamilya Sattarova tarafından ise  Azerbaycan Cumhuriyeti toplumunda ve  eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet eşitliğinde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri sunuldu.

Daha küçük çalışma grubu oturumlarında konferans katılımcıları, eğitimde toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlayan, eğitim ve toplumdaki toplumsal cinsiyet basma kalıp yargılarına meydan okuyan ve farklı eğitim sektörlerinde cinsiyet ayrımcılığının üstesinden gelmeyi amaçlayan somut eğitim sendikası faaliyetlerini tartıştılar.