ETUCE’den Kopenhag’da Eğitim Çalıştayı: “Eğitim Sendikaları ve Çevresel Sürdürülebilirlik”

0
177

Çevresel sürdürülebilirlik konuları eğitim müfredatlarına nasıl entegre edilir? Eğitimciler, okullarda bu çok önemli konuyu ele almak için nasıl hazırlanabilir ve eğitilebilir? İklim değişikliğinin eğitim çalışma koşulları üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Sendikalar, eğitimde etkili bir yeşil geçişe yardımcı olmak için hangi yollarla harekete geçebilir? Çevresel sürdürülebilirlik konusunun ulusal eğitim müfredatlarına ve toplu sözleşmelere dahil edilmesi ve tanıtılmasına ilişkin bu ve diğer önemli sorular, 2 Haziran 2022 tarihinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da ETUCE (Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi) üyesi kuruluşların katılımıyla “Eğitim Sendikalarının Sürdürülebilir Çevresel Kalkınmayı ele alması” konulu eğitim çalıştayında tartışıldı. Sendikamızı temsilen Yönetim Kurulu üyemiz Halil Alkım 40’tan fazla uzman ve üye kuruluşlardan temsilciler arasında yer aldı.

ETUCE üye kuruluşu olan Danimarka’daki eğitim sendikaları (DLF, BUPL ve GL) temsilcileri, okul öncesi eğitimden lise eğitime kadar Danimarka’da yeşil geçişe yönelik uygulamalar hakkında bilgi vermenin yanı sıra Danimarka eğitim sendikalarının eğitim sisteminin tüm alanlarında çevresel sürdürülebilirliğin entegrasyonunu sağlamak için politika geliştiriciler ve sektörler arasında nasıl işbirliği yapıldığı konusunda ülkedeki durum hakkında daha yakından bilgi vererek çalıştayın açılışını gerçekleştirdiler.

Eğitim çalıştayı, eğitim sendikalarına eğitimde sürdürülebilir kalkınmayı destekleme konusunda iyi uygulamaları paylaşmaları için daha fazla alan sundu. İlk çalışma grubu tartışması sırasında, katılımcılar çevresel sürdürülebilirlik için eğitimin uygulanmasının önündeki temel zorluklar olarak kaynak eksikliği ve yetersiz kamu finansmanı, yoğun müfredat ve profesyonel özerklik üzerindeki baskıyı vurguladılar. Tartışma sırasında, katılımcılar konuyla ilgili sendika stratejileri ve eylem planları geliştirmeye, sorunları farklı açılardan analiz etmeye, bağlı kuruluşlarının görüşlerini kabul etmeye ve medyayı ve toplumu etkilemeye çalışma gereğine dikkat çektiler. Sosyal diyalogda konunun ele alınmasıyla ilgili olarak, sendika temsilcileri daha geniş toplumsal hedeflere ulaşmak için diğer kamu sektörü sendikaları ve konfederasyonları ile işbirliği yapmayı önerdiler.

“Sürdürülebilir çevresel kalkınmayı ele alan Eğitim Sendikaları” konulu birinci eğitim çalıştayı 29 Nisan 2022 tarihinde Roma’da gerçekleştirilmiş ve sendikamızı temsilen Yönetim Kurulu üyemiz Hasan Hüral katılmıştı. 

Projenin Kapanış Konferansı 27-28 Ekim 2022’de Brüksel’de gerçekleştirilecektir.

“Toplumsal Değişim için Eğitim: Sürdürülebilir çevresel kalkınmanın ele alınmasında Eğitim Sendikalarının rolü” projesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için projenin web sayfasını inceleyebilirsiniz: ensuring sustainable development of environment