Eğitim Bakanlığına Soruyoruz: “DEVLET OKULLARINA BÜTÇE AYRILACAK MI?”

0
189

Eğitim Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu’na Çağrımızdır:

Okul Bütçelerinin Konuşulmasının Tam da Zamanıdır”

 

Kamuoyunun okul bütçelerinin nasıl oluştuğu ve okul giderlerinin neler olduğu, nasıl karşılandığı konusunda bilgilendirilmesi elzemdir.

Eğitim Bakanı tarafından kayıtta herhangi bir ücret alınmayacağı konusunda yapılan açıklama nedeniyle veliler ile okul idareleri karşı karşıya getirilmiş, okullarda kaos ortamı yaratılmıştır.

Eğitim Bakanlığına soruyoruz: “DEVLET OKULLARINA BÜTÇE AYRILACAK MI?”

Şu anki okul bütçe kaynakları:

  • Okul Aile Birliği hesabındaki para: Eğer var ise bu para Okul Aile Birliğinin kontrolünde ve sorumluluğunda olup, okul ihtiyaçları okul idaresi ile birlikte belirlenip okulun ihtiyacı için kullanılmaktadır. Okul Aile Birliği hesabındaki para okul velilerinin, okul idareci ve öğretmenlerinin yaptığı gelir getirici etkinlikler ve bağışlar vasıtası ile oluşturulur. Ekonomik durumu iyi olan velilerin olduğu okullar bu konuda güçlü bir Okul Aile Birliği bütçesi oluşturabilirken, maddi geliri düşük olan ailelerin olduğu okullarda bu bütçe çok düşük olabilmekte, bazen de hiç oluşturulamamaktadır
  • Okulun kendi bütçesindeki para; Eğer var ise bu para okul idaresinin kontrolü ve sorumluluğundadır. Ancak yapılan son düzenleme ile bu bütçenin oluşması için kaynak olan okulların kantin-kafeterya kira gelirleri Milli Eğitim Bakanlığına aktarılmış, okulların idaresindeki bütçe, okul idarelerinin ellerinden alınmış ve sıfırlanmıştır.

Okulların karşılamakla yükümlü olduğu giderlere bakacak olursak:

  • Okulun tüm ortak kullanım alanlarında; tuvaletler – kantin – laboratuar –spor alanları – sınıflar -su tesisatı – depolar – atölyeler – cam, çerçeve, kapı – klimalar v.b ortaya çıkan tüm bozulma, kırılma, tamirat, bakım işleri ve bunların maliyeti…
  • Bakanlığın olmayan bilgi işlem merkezi nedeniyle okulların çok büyük kısmının kendi bütçelerinden öğrenci başına ödeme yaparak almak zorunda kaldığı bilgisayar yazılımı Smart School programı…
  • Fotokopi makinelerinde ortaya çıkan toner –kağıt – arıza – bakım – onarım giderleri…
  • Sportif karşılaşmalar için toplu taşıma, ulaşım giderleri – Sporcuların yiyecek, içecek, sağlık giderleri – Maçları yöneten hakem giderleri…
  • Araştırma ve okul gezilerine gidilirken yapılan toplu taşıma giderleri…
  • Laboratuarlarda kullanılan deney ve sarf malzemelerinin karşılanması…

Okulların sırtına yüklenmiş bu giderleri artırmamız mümkündür. Ancak okullara ayrılmayan bütçe ve öğrenci başına yapılmayan katkı ile okul idarelerimizin ve okullarımızın çaresiz bırakılması kabul edilebilir değildir. ’Bozulan bir klimanın tamirini yaptıran okul idarecisinin; parası Bakanlık tarafından aylarca ödenmeyen esnaf’ karşısında, olmayan bütçe nedeniyle düşeceği zor durumu birçok okul idaresinin yaşadığına şüphe yoktur.

 

Hükümete ve Eğitim Bakanlığına Anayasamızı 59. maddesinin 5 fıkrasını hatırlatırız: 

“Her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın, on beş yaşına kadar zorunlu;

on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir”

Okullarımızda oluşacak sorunların sistemli bir şekilde, aksatılmadan giderilmesi ve harcamaların karşılanması için okullara ayrılacak bütçenin okul idarecileri ile birlikte belirlenerek okulları avuç açar pozisyona düşürmeden eğitime ve okullara yatırım yapılması, alt yapılarının geliştirilerek fırsat eşitliği yaratılması için Milli Eğitim Bakanlığını bir an önce harekete geçmeye davet ederiz.

                                                               

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)