Eğitim Bakanının “Ben Yaparım Olur” Mantığı İle Aldığı Kararları Kabul Etmiyoruz

0
620

24 Mayıs Pazartesi günü Eğitim Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu eğitimle ilgili tek taraflı olarak aldığı kararları sosyal medya aracılığıyla duyurmuştur.

Bu açıklama “bakanlık yetkilileri ile sabah toplantıda aldığımız karar doğrultusunda” denilip alınan kararlar sıralanmıştır. Unutulmamalıdır ki Sn. Bakan daha önce defalarca paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz ifadesini kullanmıştır. İstişare yapılarak tüm paydaşların birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu söyleyen Sn. Bakanın sendikamızla hiçbir görüşme yapmadan, fikir alışverişinde bulunmadan, tek taraflı olarak ortaokul ve liselerde bütünleme ve sorumluluk sınavlarının yüz yüze yapılması yönünde karar almasını kabul edilemez, çelişkili ve yanlış buluyoruz.

Sendikamız “Ben yaparım olur” mantığını asla kabul etmemiş, etmemekle birlikte doğrunun ancak paydaşlarla işbirliği ve diyalog içerisinde hareket edilerek bulunabileceğini bir kez daha Sn. Bakana hatırlatma gereği duymaktadır.

Eğitimin planlanmasında sendikamız sorumluluk almıştır ve almaya da devam edecektir. Öğretmenlerimiz, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitimin aksamaması ve verimli sürdürülmesi adına özveriden kaçmadan çalışmaktadır. Toplumsal fayda ön planda tutularak altyapı eksikliklerine rağmen eğitimi sürdürmektedir. Sendikamız uluslararası sınavlara girecek 2000 civarında öğrencimizin mağduriyet yaşamaması adına yüz yüze sınavların yapılmasını kabul etmiş, öğretmenlerimiz aşılanacak denilip aşılama ile ilgili hiçbir çalışma olmamasına rağmen bu sınavları özveriyle yapmıştır.

Ara sınıfların sınavlarında 30.000’e yakın öğrenci ve eğitim çalışanın okula gitmesinin sağlık açısından yaratacağı risk ve handikaplar da düşünülerek sınavların online yapılmasının gerekli olduğunu Sn. Eğitim Bakanına belirten sendikamız, bu konuda verilere dayanarak hareket edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Karar üretirken veriler ışığında, ilgili tarafların istişare ederek birlikte hareket etmesinin bir zorunluluk olduğu kadar doğruyu bulmada en etkili ve sağlıklı yöntem olduğunu hatırlatırız.

 

Eğitim Bakanına soruyoruz;

 

  • “Ortaokul ve liselerde bütünleme ve sorumluluk sınavları yüz yüze yapılacaktır” kararı alınırken hangi veriler dikkate alınmıştır?

 

  • 21-22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarında 3 günde kaç öğrencinin okullara gideceği ile ilgili öngörünüz var mıdır?

 

  • 10 Haziran’da online sınavlar tamamlandıktan sonra kaç öğrencinin bütünleme sınavlarına gireceği tespit edilerek, alınacak tedbirler açıklanarak, öğrenci, veli ve öğretmenleri riske atmayarak, tedirgin etmeyerek ve eğitimin temel paydaşı olarak sendikamızla istişare ederek bir karar alınması gerekmez miydi?

 

  • Eğitimin paydaşlarından olan okul idarecilerinin eğitimle ilgili alınan kararları sosyal medyada öğrenmesini doğru bir yöntem olarak görüyor musunuz?

 

  • Sağlık Bakanlığının resmi sitesindeki aşı planında sıranın öğretmene geldiği görünmekle birlikte bu konuda bir adım atılmamıştır. Öğretmenlerin aşı hakkı ile ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz?

 

Sn. Bakana yapılan yanlıştan geri dönmesini, birlikte hareket etmenin zorunluluğunu hatırlatır, ortak eğitimin gailesinde olduğumuz inancıyla eğitim adına alınacak kararlarda diyalogdan kaçılmaması gerektiğine vurgu yaparız. Sendikamızın kavga değil diyalog ve işbirliğinden yana olduğunu hatırlatır, özellikle yeni eğitim yılının güvenli ve sorunsuz bir şekilde açılması için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu yineleriz.

 

Saygılarımla,

 

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)