CTP-DP Hükümeti İstifa Etmelidir

0
90

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan statüko, toplumumuzun varlığını yok edecek şekilde çalışmaya devam ettirilmektedir. AKP hükümetlerince dayatılan ve işbirlikçi hükümetler eliyle uygulamaya sokulan paketler halkımıza mutluluk ve refah getirmek yerine kökleşmesini, gelişmesini ve varlığını tehdit edecek şekilde yoksullaştırarak kendi kendini yönetme erkini elinden almaktadır.

Geriye götürülen hakların ülkede refahı arttıracağı söylemi, ekonomideki paylaşım terazisini daha da bozmuştur. Bir avuç yandaş şirketin pastadan payı artırılırken geniş kesimler açlığa, sefalete itilmiştir. Atama maliye bakanı AKP bakanı gibi konuşmakta, onun temsilcisi gibi davranmakta ve uygulama yapmaktadır.

Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik” düzeni sürdürülüp sözde tasarruf yapılmakta,  diğer yandan da üçlü kararname atamaları, şirketlere peşkeşler milyonlarca liralık vergi afları gibi kararlar, milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmaya devam ettirilmektedir.

İnsanca onurlu yaşam hakları ellerinden alınarak, maaşları, hakları budanarak, ücretli köleye dönüştürülen genç öğretmenlerimiz, emekçilerimiz kaderlerine boyun eğerek GÖÇ YASASINDA eşitliğe razı olmaları istenmektedir.

GÖÇ YASASINI kaldıracağım diye seçilen CTP-DP eşel mobili tamamen ortadan kaldırarak herkesi göç yasasında birleştirmek için kolları sıvamıştır. Dağ fare doğurmuştur. Sahtekârlıkla, yalan-dolanla yanlış hesaplanan UBP döneminde uygulaması altı ayda bire döndürülen HP tamamen kaldırılmak istenmektedir. Asgari ücretliler, özeldeki ve kamudakilerin hayat standartları daha da düşürülerek ORTA SINIF da yok edilerek herkesi göç yasasında eşitlemek için adım atılmışa benzemektedir. Bakanlar kurulunun dağ fare doğurdu türündeki bu uygulaması asla kabul edilemezdir. Bir an önce GÖÇ YASASI kaldırılmalı, gerçekçi DPÖ verileri ile eşel mobil tekrar iki ayda bire döndürülmelidir TL kullanımından derhal vazgeçilmelidir. Her fırsatta halkın geniş kesimlerini enayi yerine koyan bu tutum terk edilmeli istifa edilerek Summak dayılığa devam edilmemelidir.