Baskılar Karşısında Onurlu Direnişimizi Sürdürmeye Devam Edeceğiz!

0
472

Yıllardır AKP’nin sürdürdüğü dayatmalar ve bunlara boyun eğen hükümetlerin bu doğrultuda uyguladığı politikalarla Kıbrıslı Türkler yok oluşla karşı karşıya bırakılmıştır. Bu bağlamda, Kıbrıs’ın kuzeyine enjekte edilmeye çalışılanlarla demokratik, laik toplum yapımızın dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bunun için sıradanlaştırılmaya çalışılan ideolojik misyonerlik çalışmaları ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, eğitim, çevre, nüfus alanlarında kendini göstermekte, toplum mühendisliği hedefi son zamanlarda dozu artırılan baskı, şiddet, korkutma, sindirme politikalarıyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

Yayınlanan bir karikatüre,  habere tahammül edemeyip şiddet uygulayan, linç girişiminde bulunan, sosyal medyada kamusal alanda bulunan, TC’den görevlendirilip bir ortaokulumuzda görev yapan din dersi öğretmeninin ve ailesinin fotoğrafını yayınladı diye basın mensubuna dava okuyan, kitaptan, türküden, şarkıdan, sanattan, sanatçılardan korkup baskı altına almaya çalışan, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ilkelerini hiçe sayan, barış, demokrasi, saygı, hoşgörü gibi değerlerimiz yerine, şiddet, linç kültürünü oluşturmaya çalışan bu anlayışı bir kez daha reddediyoruz.

 

Kurumlarımıza, kıyılarımıza, çevreye, dağlarımıza, nüfusumuza,

 eğitim sistemimize, demografik yapımıza, ekonomik,

siyasi ve sosyal müdahalelerinize, baskılarınıza,

tehditlerinize karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

Geleneklerimizi, kimliğimizi,  kültürümüzü ve inançlarımızı dönüştürme hedefiyle sürdürülen sistematik asimilasyon politikalarınız karşısında yarattığımız demokrasimizle, kültürümüzle, dinimiz, dilimiz ve yaşam tarzımızla var olmaya devam edeceğiz.

 

Dönüştürme, yok sayılma, dışlanma, eşit görülmeme, aşağılanma ve

Kimden gelirse gelsin baskılar karşısında onurlu direnişimizi sürdürmeye,

Var oluş kavgası vermeye devam edeceğiz.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)